Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 632/Q��-BKH��T "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 37586 văn bản

1

Quyết định 632/QĐ-BKHĐT năm 2021 về lĩnh vực, tiêu chí, quy định công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Kế hoạch và Đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

632/QD-BKHDT,Quyết định 632 2021,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Tiêu chí thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp,Lĩnh vực thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp,Tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ ngành Kế hoạch,Doanh nghiệp BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 17/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2021

2

Quyết định 632/QÐ-BVHTTDL năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

632/QD-BVHTTDL,Quyết định 632 2021,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực nghệ thuật,Công bố thủ tục hành chính về nghệ thuật biểu diễn,Danh mục thủ tục hành chính về nghệ thuật biểu diễn,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG

Ban hành: 04/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

3

Quyết định 632/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

632/QD-UBND,Quyết định 632 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Lộ trình nâng trình độ đào tạo giáo viên mầm non Bắc Ninh,Nâng trình độ đào tạo giáo viên tiểu học Bắc Ninh,Nâng trình độ giáo viên trung học cơ sở Bắc Ninh,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2021

4

Quyết định 632/QĐ-TTg về giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

632/QD-TTg,Quyết định 632 2020,Thủ tướng Chính phủ,Giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển,Vốn tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước 2020,Ngân hàng Chính sách triển khai vốn đầu tư,Đầu tư,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2020

5

Quyết định 632/QĐ-BKHCN về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ

632/QD-BKHCN,Quyết định 632 2020,Bộ Khoa học và Công nghệ,Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020,Phổ biến Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật,Phổ biến Luật Chuyển giao công nghệ,Bộ máy hành chính BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 12/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2020

6

Quyết định 632/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long

632/QD-UBND,Quyết định 632 2020,Tỉnh Vĩnh Long,Công bố thủ tục hành chính Sở Giáo dục,Thủ tục hành chính Sở Giáo dục Vĩnh Long,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 09/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2021

7

Quyết định 632/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng

632/QD-UBND,Quyết định 632 2020,Tỉnh Sóc Trăng,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 632/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 09 tháng 3 năm

Ban hành: 09/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2020

8

Quyết định 632/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên

632/QD-UBND,Quyết định 632 2019,Tỉnh Điện Biên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 632/QĐ-UBND Điện Biên, ngày 01 tháng 7 năm 2019

Ban hành: 01/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2019

9

Quyết định 632/QĐ-LĐTBXH năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

632/QD-LDTBXH,Quyết định 632 2019,Bộ Lao động - Thương binh và X,Thủ tục hành chính,Công bố thủ tục hành chính,Việc làm,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2019

10

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HDND,Nghị quyết 15q 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình xây dựng nghị quyết,Nghị quyết tỉnh Thừa Thiên Huế ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

11

Quyết định 632/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

632/QD-UBND,Quyết định 632 2019,Tỉnh Bắc Giang,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 632/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 24 tháng 04 năm 2019

Ban hành: 24/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2019

12

Quyết định 632/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

632/QD-UBND,Quyết định 632 2018,Tỉnh Lâm Đồng,Thương mại,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 632/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 05 tháng 04

Ban hành: 05/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2018

13

Quyết định 632/QĐ-UBND năm 2018 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh An Giang

632/QD-UBND,Quyết định 632 2018,Tỉnh An Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 632/QĐ-UBND An Giang, ngày 28 tháng 3 năm 2018

Ban hành: 28/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2018

14

Kế hoạch 632/KH-UBND về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2018

632/KH-UBND,Tỉnh Kon Tum,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 632/KH-UBND Kon Tum, ngày 19 tháng 03 năm 2018 KẾ HOẠCH

Ban hành: 19/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2018

15

Quyết định 632/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum

632/QD-UBND,Quyết định 632 2017,Tỉnh Kon Tum,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 632/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 21 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 21/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2018

16

Quyết định 632/QĐ-TTg năm 2017 Danh mục lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

632/QD-TTg,Quyết định 632 2017,Thủ tướng Chính phủ,An toàn thông tin mạng,Đảm bảo an toàn thông tin mạng,Hệ thống thông tin,Công nghệ thông tin THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 632

Ban hành: 10/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2017

17

Quyết định 632/QĐ-UBND năm 2017 công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

632/QD-UBND,Quyết định 632 2017,Tỉnh Lâm Đồng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 632/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 31 tháng 03 năm 2017

Ban hành: 31/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2017

18

Quyết định 632/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt chỉ tiêu, danh mục ngành nghề thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực thành phố Cần Thơ năm 2017-2018

632/QD-UBND,Quyết định 632 2017,Thành phố Cần Thơ,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 632/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 15 tháng 3 năm 2017

Ban hành: 15/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2017

19

Quyết định 632/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

632/QD-UBND,Quyết định 632 2017,Tỉnh Bình Thuận,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 632/QĐ-UBND Bình Thuận, ngày 10

Ban hành: 10/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2017

20

Quyết định 632/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

632/QD-UBND,Quyết định 632 2017,Thành phố Đà Nẵng,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 632/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 25 tháng 01 năm 2017

Ban hành: 25/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.64