Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 630/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 152559 văn bản

1

Quyết định 630/QĐ-TTg năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 630/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ TIẾP TỤC HOÀN THIỆN, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY THỦ

Ban hành: 11/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2020

2

Quyết định 630/QĐ-TTg năm 2017 về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành

630/QD-TTg,Quyết định 630 2017,Thủ tướng Chính phủ,Cho vay ưu đãi,Nhà ở xã hội,Ngân hàng Chính sách Xã hội,Tiền tệ - Ngân hàng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 630/QĐ-TTg

Ban hành: 10/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2017

3

Quyết định 630/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Chiến lược phát triển Dạy nghề thời kỳ 2011-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

630/QD-TTg,Quyết định 630 2012,Thủ tướng Chính phủ,Chiến lược phát triển dạy nghề,Lao động - Tiền lương THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 630/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 29 tháng

Ban hành: 29/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2012

4

Quyết định 630/QĐ-TTg năm 2011 về thành lập Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải do Thủ tướng Chính phủ ban hành

630/QD-TTg,Quyết định 630 2011,Thủ tướng Chính phủ,Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải ,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 630/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm

Ban hành: 27/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2011

5

Quyết định 630/QĐ-TTg năm 2008 về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 630/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 25 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều

Ban hành: 26/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2008

6

Quyết định 630/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 kèm theo Quyết định 1025/-UBND do tỉnh Bắc Giang ban hành

630/QD-UBND,Quyết định 630 2020,Tỉnh Bắc Giang,Sửa đổi Quyết định 1025/-UBND tỉnh Bắc Giang,Sửa đổi Bảng giá đất tỉnh Bắc Giang,Sửa đổi Bảng giá đất giai đoạn 2020 2024,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 20/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2020

7

Quyết định 630/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực y tế cấp huyện, cấp xã tỉnh Điện Biên

630/QD-UBND,Quyết định 630 2019,Tỉnh Điện Biên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 630/QĐ-UBND Điện Biên, ngày 01 tháng 7 năm 2019

Ban hành: 01/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2019

8

Quyết định 630/QĐ-UBND sửa đổi khoản 1 Điều 1 Quyết định 31/-UBND về Chương trình hành động thực hiện 03 lĩnh vực đột phá phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

630/QD-UBND,Quyết định 630 2019,Tỉnh Kon Tum,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 630/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 24 tháng 6 năm 2019

Ban hành: 24/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2019

9

Quyết định 630/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục gồm 16 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai

630/QD-UBND,Quyết định 630 2019,Tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 630/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 06 tháng 6 năm 2019

Ban hành: 06/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2019

10

Quyết định 630/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 08 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành

630/QD-CTN,Quyết định 630 2019,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Thôi quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 630/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 17

Ban hành: 17/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2019

11

Quyết định 630/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định

630/QD-UBND,Quyết định 630 2019,Tỉnh Nam Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 630/QĐ-UBND Nam Định, ngày 29 tháng 3 năm 2019

Ban hành: 29/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2019

12

Quyết định 630/QĐ-UBND công bố Danh mục 43 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai

630/QD-UBND,Quyết định 630 2019,Tỉnh Lào Cai,Công bố thủ tục hành chính Sở Thông tin,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Lào Cai,Thủ tục hành chính Sở Thông tin Lào Cai,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 18/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2020

13

Quyết định 630/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên

630/QD-UBND,Quyết định 630 2018,Tỉnh Điện Biên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 630/QĐ-UBND Điện Biên, ngày 03 tháng 8 năm 2018

Ban hành: 03/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2018

14

Quyết định 630/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang

630/QD-UBND,Quyết định 630 2018,Tỉnh Tiền Giang,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 630/QĐ-UBND Tiền Giang, ngày 13 tháng 3

Ban hành: 13/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2018

15

Quyết định 630/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

630/QD-UBND,Quyết định 630 2017,Tỉnh Bắc Kạn,Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bắc Kạn,Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học đến 2020,Bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bắc Kạn đến 2020,Phê duyệt Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 10/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2020

16

Quyết định 630/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình Hợp tác xã kiểu mới tại vùng đồng bằng sông Cửu Long" trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

630/QD-UBND,Quyết định 630,Tỉnh Bạc Liêu,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 630/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 17 tháng 4 năm 2017

Ban hành: 17/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2018

17

Quyết định 630/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025

630/QD-UBND,Quyết định 630 2017,Tỉnh Nam Định,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 630/QĐ-UBND Nam Định, ngày 04 tháng 4 năm 2017

Ban hành: 04/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2017

18

Quyết định 630/QĐ-NHNN năm 2017 về Kế hoạch áp dụng giải pháp về an toàn bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

630/QD-NHNN,Quyết định 630 2017,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Thanh toán trực tuyến ,Thẻ ngân hàng,Hoạt động thẻ ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 31/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2018

19

Quyết định 630/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

630/QD-UBND,Quyết định 630 2017,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 630/QĐ-UBND Bà Rịa-Vũng

Ban hành: 20/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2017

20

Quyết định 630/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Cà Mau

630/QD-UBND,Quyết định 630 2016,Tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 630/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 12 tháng 04 năm 2016

Ban hành: 12/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.242.55