Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 63/Q��-KNG��T-V5 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 15881 tiêu chuẩn

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 63:2020/BTTTT về Thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2

QCVN63:2020/BTTTT,Quy chuẩn QCVN63:2020,Bộ Thông tin và Truyền thông,Điện - điện tử QCVN 63:2020/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ THU TRUYỀN HÌNH SỐ MẶT ĐẤT DVB-T2 National technical regulation on digital receiver used in DVB-T2 digital terrestrial television broadcasting Lời nói đầu QCVN

Ban hành: 20/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2020

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 63:2012/BTTTT về thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

.17. Luồng truyền tải TS P – sử dụng cho các phép đo DVB-T2 A.5.17. Luồng truyền tải TS P – sử dụng cho các phép đo DVB-T2 A.6. Thiết bị đo Lời nói đầu QCVN 63:2012/BTTTT được xây dựng dựa trên cơ sở các tiêu chuẩn quốc tế NorDig Unified Requirements for Integrated Receiver Decoders for Use in Cable, Satellite, Terrestrial

Ban hành: 04/12/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7079-5:2002 về Thiết bị điện dùng trong mỏ hầm lò - Phần 5: Thiết bị đổ đầy cát - Dạng bảo vệ “q

TCVN7079-5:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7079-5:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Điện - điện tử TCVN 7079-5:2002 THIẾT BỊ ĐIỆN DÙNG TRONG MỎ HẦM LÒ - PHẦN 5: THIẾT BỊ ĐỔ ĐẦY CÁT - DẠNG BẢO VỆ “q” Electrical apparatus for use in underground mine - Part 5: Sand-filled apparatus - Type of protection “q” Lời nói đầu

Ban hành: 04/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12852-5:2020 (ISO/IEC 15946-5:2017) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Kỹ thuật mật mã dựa trên đường cong elliptic - Phần 5: Sinh đường cong ellipic

quay lại bước a). CHÚ THÍCH 5 Sự cần thiết của tính gần nguyên tố được quy định trong B.2.2. l) Kiểm tra xem E[F(p)] có thỏa mãn điều kiện MOV quy định trong B.2.3 hay không, tức là số nguyên nhỏ nhất B thỏa mãn n chia hết qB - 1 đảm bảo mức an toàn mong đợi. Nếu không, thì quay lại bước a). m) Nếu #E[F(p)] = p, thì quay lại bước

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11817-5:2020 (ISO/IEC 9798-5:2009) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Xác thực thực thể - Phần 5: Cơ chế sử dụng kỹ thuật không tiết lộ thông tin

, bên được xác thực còn phải lưu trữ số mô-đun n hoặc n(A) và: • m khóa riêng Q1 đến Qm nếu v = 2, hoặc • Một khóa riêng duy nhất Q nếu v là một số nguyên tố lẻ. Ngoài dữ liệu định danh ld(A), một số mũ xác thực v (một số nguyên tố), một tham số số lượng cặp m và một tham số số lượng trao đổi t, bên xác thực phải được cung cấp một

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10906-5:2020 về Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) - Sự phù hợp của giao thức - Phần 5: Kiểm tra giao thức bản tin điều khiển Internet

9802-7:2020 - Điều 5.2, 6.3, 5.4 Yêu cầu tài nguyên - Bộ tạo bản tin - Giám sát để bắt bản tin Thiết lập đo Tham chiếu Thiết lập thủ tục đo chung theo điều 5.2. Thực hiện Thiết lập thủ tục đo chung khi bắt đầu mỗi phần đo. Thực hiện thủ tục Xóa cấu hình đo chung sau mỗi

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2020

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12823-5:2020 về Giàn di động trên biển - Phần 5: Vật liệu và hàn

0,5d, R ≥ 10 (Đối với sản phẩm gang đúc graphit cục hoặc tựa cầu, R ≥ 20). Thép cán (4.3) Ống thép (4.4) Thép đúc và các sản phẩm gang đúc graphit cục hoặc tựa cầu (4.5) Thép rèn (4.6) Hợp kim đồng (4.7) Hợp kim nhôm (4.8) U14B L = 5,65 A, a = t, W ≥

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2020

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13066-5:2020 (ISO 6363-5:2012) về Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - Que/thanh, ống và dây kéo nguội - Phần 5: Thanh vuông, hình sáu cạnh và dây - Dung sai hình dạng và kích thước

 chiều rộng ngang qua các mặt (cạnh) song song. v  độ xoắn. Hình 3 - Đo độ xoắn 4.5.5  Dung sai độ vuông góc Dung sai độ vuông góc phải theo quy định trong Bảng 5. Phải đo sai lệch độ vuông góc, Z, như đã chỉ dẫn trên Hình 4. Bảng 5 - Dung sai độ vuông góc Kích thước tính bằng milimet Khoảng

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13263-5:2020 về Phân bón - Phần 5: Xác định hàm lượng nhóm auxin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

nhóm NAA, NOA, sodium-5-Nitroguiaicolate, sodium-O-Nitrophenonate, sodium-P-Nitrophenolate Tỷ lệ pha động: t (min) Acetonitrile (% theo thể tích) Đệm (4.13) (% theo thể tích) 0 35 65 1 35

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12714-5:2020 về Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài cây bản địa - Phần 5: Trám trắng

bằng mắt thường. To�n bộ l� c�y giống. 4.3. Kết luận kiểm tra L� giống đạt y�u cầu kỹ thuật, khi 100 % mẫu kiểm tra ph� hợp với quy định tại Bảng 1. 5. T�i liệu k�m theo c�y giống T�i liệu k�m theo c�y giống gồm c�c th�ng tin sau: - T�n v� địa chỉ cơ sở sản xuất; - T�n giống, tuổi, c�c

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN I-5:2017 về Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc - Phần 5: Vắc xin và sinh phẩm y tế (Gồm 23 tiêu chuẩn)

min, tránh ánh sáng. Tiêm 0,5 ml/chuột vào tĩnh mạnh đuôi. Dùng 6 chuột cho mỗi độ pha. Theo dõi kết quả sau 24 - 48 h. Tính số LD50 trung hòa (tính T) như tính LD50 của nọc rắn ở trên. * Xác định hiệu giá (hay tính số LD50 có trong 1 ml huyết thanh thử nghiệm): Hiệu giá = (T-1)/ED50 trong đó: T là số LD50 dùng để trung

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2018

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12366-5:2019 (ISO 11999-5:2015) về Phương tiện bảo vệ cá nhân cho người chữa cháy - Phương pháp thử và yêu cầu đối với phương tiện bảo vệ cá nhân dùng cho người chữa cháy có nguy cơ phơi với nhiệt và/hoặc lửa ở mức độ cao trong khi chữa cháy tại các công trình - Phần 5: Mũ bảo vệ

CHÚ THÍCH  Các yêu cầu này nhằm bảo vệ người sử dụng chống lại sự tiếp xúc bất ngờ trong thời gian ngắn với các dây dẫn mang điện ở điện áp lên đến 440 V AC. 4.4.17.2  Đặc tính về điện của mũ bảo vệ loại 2 Khi thử theo 4.5.16.2, tổ hợp mũ bảo vệ, với toàn bộ các phụ kiện kèm theo ở vị trí có tác dụng, không được có dòng rò vượt quá 3,0

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2020

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12046-5:2019 (ISO 6326-5:1989) về Khí thiên nhiên - Xác định các hợp chất lưu huỳnh - Phần 5: Phương pháp đốt Lingener

nước và ghi lại số đọc trên đồng hồ đo khí (E). 6.3  Xác định thể tích khí Thể tích khí đã cháy, được chỉ ra bởi độ chênh lệch các số đọc trên đồng hồ đo khí, phải được quy về các điều kiện chuẩn: trong đó V là thể tích của mẫu khí được đo theo 6.2 tại nhiệt độ T (kenvin) và áp suất pamb + pe (kilopascal); Tn là

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2019

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6610-5:2014 (IEC 60227-5:2011) về Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V - Phần 5: Cáp mềm (dây mềm)

đối với vỏ bọc ở nhiệt độ thấp T TCVN 6614-1-4 (IEC 60811-1-4) 8.2 6.3 Thử nghiệm va đập đối với cáp hoàn chỉnh ở nhiệt độ thấp T TCVN 6614-1-4 (IEC 60811-1-4) 8.5 7 Thử

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2015

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11367-5:2018 (ISO/IEC 18033-5:2015) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Thuật toán mật mã - Phần 5: Mật mã dựa trên định danh

128 thì cho H là SHA-256; Còn nếu ĸ = 192 thì cho H là SHA-384; Còn nếu ĸ = 256 thì cho H là SHA-512. b) Cho h0 là một xâu bit toàn 0 có độ dài 2ĸ. c) Cho t1 = h0||str. d) Cho h1 = H(t1). e) Cho v1 = BS2IP(h1). f) Cho t2 = h1||str. g) Cho h2 = H(t2) h) Cho a2 = BS2lP(h2). i) Cho v2 = 22ĸv1 + a2.

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2018

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10685-5:2018 (ISO 1927-5:2012) về Vật liệu chịu lửa không định hình - Phần 5: Chuẩn bị và xử lý viên mẫu thử

5.2  Bê tông cách nhiệt 6  Chuẩn bị mẫu thử từ hỗn hợp đầm, hỗn hợp bịt kín lỗ tháo lò cao, hỗn hợp đầm rung khô 6.1  Hỗn hợp đầm 6.2  Hỗn hợp dẻo 6.3  Hỗn hợp bịt kín lỗ tháo lò cao 6.4  Hỗn hợp đầm rung khô 7  Xử lý mẫu thử 7.1  Bê tông chịu lửa 7.2  Hỗn hợp đầm và hỗn hợp dẻo 8  Nung

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2018

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12326-5:2018 (ISO 374-5:2016) về Găng tay bảo vệ chống hóa chất nguy hiểm và vi sinh vật - Phần 5: Thuật ngữ và các yêu cầu tính năng đối với rủi ro vi sinh vật

TCVN12326-5:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12326-5:2018,***,Công nghiệp TI�U CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12326-5:2018 ISO 374:2016 GĂNG TAY BẢO VỆ CHỐNG H�A CHẤT NGUY HIỂM V� VI SINH VẬT - PHẦN 5: THUẬT NGỮ V� C�C Y�U CẦU T�NH NĂNG ĐỐI VỚI RỦI RO VI SINH VẬT Protective gloves against dangerous chemicals

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12513-5:2018 (ISO 6362-5:2012) về Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - Que/thanh, ống và sản phẩm định hình ép đùn - Phần 5: Thanh tròn, vuông và hình sáu cạnh - Dung sai hình dạng và kích thước

rộng. v  vị trí đo độ xoắn. 1  tấm đế. Hình 2 - Đo độ xoắn 6.5  Độ vuông góc của thanh vuông Dung sai độ vuông góc phải theo quy định trong Bảng 7. Phải đo sai lệch so với hình vuông như đã chỉ ra trên Hình 3. Bảng 7 - Dung sai độ vuông góc Kích thước tính bằng milimet Chiều rộng ngang

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2019

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11361-5-1:2018 (EN 12629-5-1:2011) về Máy sản xuất các sản phẩm xây dựng từ hỗn hợp bê tông và vôi cát - An toàn - Phần 5-1: Máy sản xuất ống bê tông có trục thẳng đứng

TCVN11361-5-1:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11361-5-1:2018,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11361-5-1:2018 EN 12629-5-1:2011 MÁY SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM XÂY DỰNG TỪ HỖN HỢP BÊ TÔNG VÀ VÔI CÁT - AN TOÀN - PHẦN 5-1: MÁY SẢN XUẤT ỐNG BÊ TÔNG CÓ TRỤC THẲNG ĐỨNG Machines for the manufacture of constructional

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.165.57.161