Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 63/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 34963 công văn

1

Công văn 2097/BXD-QLN năm 2018 thực hiện Nghị quyết 63/NQ-CP và Quyết định 22/2013/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

số 63/NQ-CP và Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg. Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2018 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng

Ban hành: 20/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2018

2

Công văn 79/BXD-QLN năm 2018 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 63/NQ-CP và Quyết định 22/2013/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

63/NQ-CP và Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg. Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2018 Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh Bộ Xây dựng nhận được công văn số 205/SXD-QLN ngày 07/3/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh đề nghị hướng dẫn quy định liên quan đến Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ về việc thực

Ban hành: 20/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2018

3

Công văn 869/BXD-QLN năm 2018 thực hiện Nghị quyết 63/NQ-CP và Quyết định 22/2013/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

quyết số 63/NQ-CP và Quyết định số 22/QĐ-TTg. Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2018 Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số

Ban hành: 19/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2018

4

Công văn 63/TCHQ-GSQL năm 2019 về áp dụng thuế ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành

63/TCHQ-GSQL,Công văn 63 2019,Tổng cục Hải quan,Mức thuế ưu đãi đặc biệt ,Hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ,Hàng hóa xuất nhập khẩu ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2019

5

Công văn 2588/BXD-QLN năm 2017 về thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Nghị quyết 63/NQ-CP và Quyết định 22/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

Thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Nghị quyết số 63/NQ-CP và Quyết định số 22/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2017 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Bộ xây dựng nhận được công văn số 2929/UBND-TH ngày 09/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đề nghị bố trí kinh

Ban hành: 31/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2017

6

Công văn 63/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

63/TCT-CS,Công văn 63 2018,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp ,Thuế thu nhập doanh nghiệp,Vướng mắc thuế Thu nhập doanh nghiệp ,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2018

7

Công văn 63/BXD-KTXD năm 2017 về tổ chức thẩm tra phục vụ công tác thẩm định do Bộ Xây dựng ban hành

63/BXD-KTXD,Công văn 63 2017,Bộ Xây dựng,Dự án đầu tư xây dựng,Phục vụ dự án đầu tư xây dựng,Đầu tư xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/BXD-KTXD V/v tổ chức thẩm tra

Ban hành: 07/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2017

8

Công văn 63/LĐTBXH-VP về chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số: 63/LĐTBXH-VP V/v chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết năm 2017, Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 17/12/2016 của

Ban hành: 09/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2017

9

Công văn 63/TCHQ-TXNK năm 2017 về thuế chống bán phá giá, thuế tự vệ do Tổng cục Hải quan ban hành

63/TCHQ-TXNK,Công văn 63,Tổng cục Hải quan,Thuế chống bán phá giá,Thu thuế chống bán phá giá,Áp thuế tự vệ ,Thuế chống trợ cấp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 05/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2017

10

Công văn 63/BTP-BTTP năm 2016 về thành lập Hội công chứng viên các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Tư pháp ban hành

63/BTP-BTTP,Công văn 63 2016,Bộ Tư pháp,Công chứng viên,Thành lập hội,Hội công chứng viên,Quản lý Nhà nước,Dịch vụ pháp lý BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/BTP-BTTP V/v thành lập Hội công

Ban hành: 07/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2016

11

Công văn 63/CT-HTr năm 2016 về ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

63/CT-HTr,Công văn 63,Cục thuế thành phố Hà Nội,Xác định ngày lập hóa đơn,Hoạt động xây dựng lắp đặt,Ngày lập hóa đơn giá trị gia tăng,Ngày lập hóa đơn xây dựng lắp đặt,Thuế - Phí - Lệ Phí,Xây dựng - Đô thị TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 04/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2016

12

Công văn 63/TCT-CS năm 2015 giải đáp vướng mắc về chính sách thu tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

63/TCT-CS,Công văn 63 2015,Tổng cục Thuế,Chính sách thu tiền thuê đất, Giải đáp vướng mắc ,giải đáp vướng mắc tiền thuê đất ,giải đáp vướng mắc thuê đất,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2015

13

Công văn 63/TCHQ-QLRR năm 2015 trả lời vướng mắc trong triển khai áp dụng quản lý rủi ro do Tổng cục Hải quan ban hành

63/TCHQ-QLRR,Công văn 63 2015,Tổng cục Hải quan,Quản lý rủi ro,Xử phạt hành vi gian lận thuế ,Nợ thuế quá hạn,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 07/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2015

14

Công văn 63/BXD-VLXD năm 2014 hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

63/BXD-VLXD,Công văn 63 2014,Bộ Xây dựng,Khai thác vật liệu xây dựng,Vật liệu xây dựng,Khoáng sản làm vật liệu xây dựng,xuất khẩu vật liệu xây dựng,xuất khoáng sản làm vật liệu xây dựng ,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 21/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2014

15

Công văn 63/BXD-QLN năm 2014 thực hiện quy định của pháp luật về thời điểm tính tiền sử dụng đất của dự án nhà ở thương mại do Bộ Xây dựng ban hành

63/BXD-QLN,Công văn 63 2014,Bộ Xây dựng,Dự án nhà ở thương mại,Tính tiền sử dụng đất,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63 /BXD-QLN V/v : Thực hiện

Ban hành: 20/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2014

16

Công văn 1258/BNN-CB báo cáo thực hiện Quyết định 63/2010/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Việt Nam; - UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2010 và Quyết định số 65/2011/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản theo đó giao Bộ Nông nghiệp và

Ban hành: 16/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2013

17

Công văn 2717/BTC-TCHQ về thuế nhập khẩu linh kiện, bộ phận máy móc thiết bị sản xuất máy nông nghiệp theo Quyết định 63/2010/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

--------------- Số: 2717/BTC-TCHQ V/v thuế nhập khẩu linh kiện, bộ phận máy móc thiết bị sản xuất máy nông nghiệp theo Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2013 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Căn cứ Quyết định

Ban hành: 01/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2013

18

Công văn 2056/BNN-CB sửa đổi Quyết định 63/2010/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2056/BNN-CB,Công văn 2056 2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n, 22 TCN 306-03,2056/BNN-CB ,Sửa đổi Quyết định 63/2010/QĐ-TTg ,Giảm tổn thất sau thu hoạch ,Chính sách hỗ trợ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông sản thủy sản ,Văn hóa - Xã hội BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG

Ban hành: 06/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2012

19

Công văn 63/BXD-QLN năm 2013 hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về quyền sở hữu tầng hầm nhà chung cư của Công ty CP Bảo Gia do Bộ Xây dựng ban hành

63/BXD-QLN,Công văn 63 2013,Bộ Xây dựng,quyền sở hữu tầng hầm nhà Công ty Bảo Gia,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị,Quyền dân sự BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/BXD-QLN V/v: Hướng dẫn

Ban hành: 06/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2013

20

Công văn 63/TCT-DNL kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư của PVGas miền Bắc do Tổng cục Thuế ban hành

63/TCT-DNL,Công văn 63 2013,Tổng cục Thuế,Kê khai hoàn thuế ,Kê khai hoàn thuế giá trị gia tăng ,Kê khai hoàn thuế GTGT,Dự án đầu tư,PVGas miền Bắc ,Đầu tư,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 34.232.51.240