Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 63/2015/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 8812 tiêu chuẩn

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 63:2020/BTTTT về Thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2

QCVN63:2020/BTTTT,Quy chuẩn QCVN63:2020,Bộ Thông tin và Truyền thông,Điện - điện tử QCVN 63:2020/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ THU TRUYỀN HÌNH SỐ MẶT ĐẤT DVB-T2 National technical regulation on digital receiver used in DVB-T2 digital terrestrial television broadcasting Lời nói đầu QCVN

Ban hành: 20/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2020

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 63:2013/BGTVT về đo dung tích tàu biển do Bộ Giao thông vận tải ban hành

QCVN63:2013/BGTVT,Quy chuẩn QCVN63:2013,Bộ Giao thông vận tải,đo dung tích tàu biển,Tàu biển,QCVN 63:2013/BGTVT ,Công nghiệp,Giao thông QCVN 63:2013/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ĐO DUNG TÍCH TÀU BIỂN National Technical Regulation on Tonnage Measuremen of Sea-going Ships Lời nói đầu Quy chuẩn kỹ thuật

Ban hành: 02/05/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2013

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 63:2012/BTTTT về thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

QCVN63:2012/BTTTT,Quy chuẩn QCVN63:2012,Bộ Thông tin và Truyền thông,Thiết bị thu truyền hình số mặt đất,Thiết bị DVB-T2 , QCVN 63:2012/BTTTT ,Điện - điện tử QCVN 63 : 2012/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ THU TRUYỀN HÌNH SỐ MẶT ĐẤT DVB-T2 National technical regulation on digital receiver used in DVB-T2

Ban hành: 04/12/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-63:2011/BNNPTNT về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống cà chua do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-63:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-63:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Khảo nghiệm,QCVN 01-63:2011/BNNPTNT ,Giá trị canh tác và sử dụng,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Giống cà chua,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-63:2011/BNNPTNT VỀ KHẢO NGHIỆM GIÁ TRỊ CANH TÁC VÀ SỬ DỤNG CỦA GIỐNG CÀ

Ban hành: 05/07/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN IV:2015 về Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc

TCVNIV:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNIV:2015,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN IV:2015 BỘ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ THUỐC Set of national standards for medicines Mục lục Lời nói đầu Lời giới thiệu 1  Phạm vi áp dụng 2  Tài liệu viện dẫn 3  Ký hiệu và chữ viết tắt Phần 1: Phương pháp

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2018

6

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 63:2002 bê tông thủy công - yêu cầu kỹ thuật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

14TCN63:2002,Tiêu chuẩn ngành 14TCN63:2002,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Bê tông thủy công,14TCN 63:2002 ,Yêu cầu kỹ thuật,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH 14TCN 63:2002 BÊ TÔNG THỦY CÔNG - YÊU CẦU KỸ THUẬT Hydraulic Concrete - Technical Requirements 1. Qui định chung 1.1. Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu

Ban hành: 29/01/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5699-2-63:2001 (IEC 335-2-63 : 1990) về An toàn đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự - Phần 2-63: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị dùng để đun nóng chất lỏng và đun sôi nước dùng trong dịch vụ thương mại do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN5699-2-63:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5699-2-63:2001,Bộ Khoa học và Công nghệ,Thiết bị đun nóng chất lỏng ,Thiết bị đun sôi nước ,Dịch vụ thương mại,An toàn thiết bị điện gia dụng ,Thiết bị điện gia dụng, TCVN 5699-2-63:2001 ,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5699-2-63 : 2001 IEC 335-2-63 : 1990 AN TOÀN ĐỐI

Ban hành: 28/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11205:2015 (ISO 13609:2014) về Ván gỗ nhân tạo – Gỗ dán – Ván ghép từ thanh dày và ván ghép từ thanh trung bình

TCVN11205:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11205:2015,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11205:2015 ISO 13609:2014 VÁN GỖ NHÂN TẠO - GỖ DÁN - VÁN GHÉP TỪ THANH DÀY VÀ VÁN GHÉP TỪ THANH TRUNG BÌNH Wood-based panels - Plywood - Blockboards and battenboards Lời nói đầu TCVN 11205:2015 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2016

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11046:2015 (EN 14332:2004) về Thực phẩm – Xác định các nguyên tố vết - Xác định asen trong thủy sản bằng đo phổ hấp thụ nguyên tử dung lò graphit (GFAAS) sau khi phân hủy bằng lò vi sóng

TCVN11046:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11046:2015,***,Nông nghiệp,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11046:2015 EN 14332:2004 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN TỐ VẾT - XÁC ĐỊNH ASEN TRONG THỦY SẢN BẰNG ĐO PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ DÙNG LÒ GRAPHIT (GFAAS) SAU KHI PHÂN HỦY BẰNG LÒ VI SÓNG Foodstuffs -

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2016

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) về Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu

TCVNISO9001:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNISO9001:2015,*** TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - CÁC YÊU CẦU Quality management systems - Requirements Lời nói đầu TCVN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) thay thế TCVN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008); TCVN ISO

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2017

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10912:2015 (EN 15763:2009) về Thực phẩm - Xác định các nguyên tố vết - Xác định asen, cadimi, thủy ngân và chì bằng đo phổ khối lượng plasma cảm ứng cao tần (ICP-MS) sau khi phân hủy bằng áp lực

TCVN10912:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10912:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10912:2015 EN 15763:2009 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN TỐ VẾT - XÁC ĐỊNH ASEN, CADIMI, THỦY NGÂN VÀ CHÌ BẰNG ĐO PHỔ KHỐI LƯỢNG PLASMA CẢM ỨNG CAO TẦN (ICP - MS) SAU KHI PHÂN HỦY BẰNG ÁP LỰC Foodstuffs -

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2016

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10886:2015 (IES LM 79-08) về Phép đo điện và quang cho sản phẩm chiếu sáng rắn

TCVN10886:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10886:2015,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10886:2015 IES LM-79-08 PHÉP ĐO ĐIỆN VÀ QUANG CHO CÁC SẢN PHẨM CHIẾU SÁNG RẮN Electrical and photometric measurements of solid lighting products Lời nói đầu TCVN 10886:2015 hoàn toàn tương đương với IES

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2016

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11027:2015 (ISO 295:2004) về Chất dẻo - Đúc ép mẫu thử vật liệu nhiệt rắn

TCVN11027:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11027:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11027:2015 ISO 295:2004 CHẤT DẺO - ĐÚC ÉP MẪU THỬ VẬT LIỆU NHIỆT RẮN Plastics - Compression moulding of test specimens of thermosetting materials Lời nói đầu TCVN 11027:2015 hoàn toàn tương đương ISO 295:2004.

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2017

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11025:2015 (ISO 293:2004) về Chất dẻo - Đúc ép mẫu thử vật liệu nhiệt dẻo

TCVN11025:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11025:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11025:2015 ISO 293:2004 CHẤT DẺO - ĐÚC ÉP MẪU THỬ VẬT LIỆU NHIỆT DẺO Plastics - Compression moulding of test specimens of thermoplastic materials Lời nói đầu TCVN 11025:2015 hoàn toàn tương đương ISO 293:2004.

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2017

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11197:2015 về Cọc thép - Phương pháp chống ăn mòn - Yêu cầu và nguyên tắc lựa chọn

TCVN11197:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11197:2015,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11197:2015 CỌC THÉP - PHƯƠNG PHÁP CHỐNG ĂN MÒN - YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN Steel piles - Corrosion protection methods - Requirement and selection principle Lời nói đầu TCVN 11197:2015 do Viện Khoa học và Công nghệ

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2016

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11023:2015 (ISO 2818:1994) về Chất dẻo - Chuẩn bị mẫu thử bằng máy

TCVN11023:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11023:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11023:2015 ISO 2818:1994 CHẤT DẺO - CHUẨN BỊ MẪU THỬ BẰNG MÁY Plastics - Preparation of test specimens by machining Lời nói đầu TCVN 11023:2015 hoàn toàn tương đương ISO 2818:1994 và Bản đính chính kỹ thuật 1:2007.

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2017

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11024:2015 (ISO 4582:2007) về Chất dẻo - Xác định sự thay đổi màu sắc và biến tính chất sau khi phơi nhiễm với ánh sáng ban ngày dưới kính, thời tiết tự nhiên hoặc nguồn sáng phòng thí nghiệm

TCVN11024:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11024:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11024:2015 ISO 4582:2007 CHẤT DẺO - XÁC ĐỊNH SỰ THAY ĐỔI MÀU SẮC VÀ BIẾN TÍNH CHẤT SAU KHI PHƠI NHIỄM VỚI ÁNH SÁNG BAN NGÀY DƯỚI KÍNH, THỜI TIẾT TỰ NHIÊN HOẶC NGUỒN SÁNG PHÒNG THÍ NGHIỆM Plastics - Determination of changes

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2017

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 18091:2015 (ISO 18091:2014) về Hệ thống quản lý chất lượng - Hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 9001:2008 tại chính quyền địa phương

TCVNISO18091:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNISO18091:2015,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 18091:2015 ISO 18091:2014 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG TCVN ISO 9001:2008 TẠI CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Quality management systems - Guidelines for the application of lSO 9001:2008 in local government

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2017

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9000:2015 (ISO 9000:2015) về Hệ thống quản lý chất lượng - Cơ sở và từ vựng

TCVNISO9000:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNISO9000:2015,*** TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN ISO 9000:2015 ISO 9000:2015 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - CƠ SỞ VÀ TỪ VỰNG Quality management systems - Fundamentals and vocabulary Lời nói đầu TCVN ISO 9000:2015 (ISO 9000:2015) thay thế cho TCVN ISO 9000:2007 (ISO

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2017

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10911:2015 (EN 15505:2008) về Thực phẩm - Xác định các nguyên tố vết - Xác định natri và magie bằng đo phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (AAS) sau khi phân hủy bằng vi sóng

TCVN10911:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10911:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10911 : 2015 EN 15505 : 2008 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN TỐ VẾT - XÁC ĐỊNH NATRI VÀ MAGIE BẰNG ĐO PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA (AAS) SAU KHI PHÂN HỦY BẰNG VI SÓNG Foodstuffs - Determination of trace elements

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209