Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 63/2014/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 56086 công văn

1

Công văn 3371/BHXH-KHĐT năm 2014 thực hiện Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3371/BHXH-KHĐT V/v: thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm

Ban hành: 11/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2014

2

Công văn 7062/STC-HCSN thực hiện Luật Đấu thầu 2013 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP do Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh ban hành

01/7/2014. Và Chính phủ đã ban hành Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2014. Hiện tại, việc đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị nhà nước đang được các cơ quan, đơn vị

Ban hành: 06/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2014

3

Công văn 9559/BTC-HCSN năm 2014 thực hiện Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9559/BTC-HCSN V/v thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2014

Ban hành: 15/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2014

4

Công văn 2133/UBND-XD năm 2014 hướng dẫn thực hiện Luật đấu thầu 43/2013/QH13 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP do tỉnh Hà Giang ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2133/UBND-XD V/v Hướng dẫn thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Hà Giang, ngày 07 tháng 07 năm

Ban hành: 07/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2014

5

Công văn 4054/BKHĐT-QLĐT năm 2014 thực hiện Luật đấu thầu 43/2013/QH13 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 4054/BKHĐT-QLĐT V/v thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2014

Ban hành: 27/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2014

6

Công văn 25/BXD-HĐXD năm 2014 trả lời thắc mắc Nghị định 12/2009/NĐ-CP và Nghị định 63/2014/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

2 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết về thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Việc lựa chọn nhà thầu phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật về xây dựng. Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty nghiên cứu, thực hiện./.

Ban hành: 03/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2014

7

Công văn 3578/BHXH-DVT năm 2014 hướng dẫn thực hiện Luật đấu thầu và Nghị định 63/2014/NĐ-CP trong đấu thầu thuốc, vật tư y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3578/BHXH-DVT V/v hướng dẫn thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP trong đấu thầu thuốc, VTYT

Ban hành: 26/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2014

8

Công văn 67/BHXH-CSXH năm 2016 hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định 63/2015/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Điều 56 Luật BHXH năm 2014; thời Điểm hưởng lương hưu tính từ tháng đủ Điều kiện hưởng lương hưu trước tuổi ghi trong quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí do người sử dụng lao động lập. Ví dụ 1: Ông A 57 tuổi, có 27 năm đóng BHXH thuộc diện nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 3 Nghị định số 63/2015/NĐ-CP và Tiết

Ban hành: 07/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2016

9

Công văn 510/BVTV-VP phổ biến Nghị định 63/2010/NĐ-CP và 20/2008/NĐ-CP về thủ tục hành chính do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 510/BVTV-VP V/v: phổ biến Nghị định 63/2010/NĐ-CP và Nghị định 20/2008/NĐ-CP của Chính phủ về thủ tục hành

Ban hành: 06/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2011

10

Công văn số 63/CP-QHQT về việc dự án phát triển sản xuất sữa do Bỉ viện trợ do Chính phủ ban hành

CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 63/CP-QHQT V/v Dự án phát triển sản xuất sữa do Bỉ viện trợ Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2000 Kính gửi: - Bộ Kế

Ban hành: 18/01/2000

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2008

11

Công văn 3988/VPCP-KSTT thực hiện Nghị định 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3988/VPCP-KSTT V/v thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát TTHC Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2011

Ban hành: 16/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2011

12

Công văn 6688/BNN-VP triển khai Nghị định 63/2010/NĐ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 6688/BNN-VP V/v triển khai thực hiện Nghị định 63/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2010

Ban hành: 13/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2010

13

Công văn 5779/BNN-VP thực hiện Nghị định 63/2010/NĐ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 5779/BNN-VP V/v triển khai thực hiện Nghị định 63/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2010

Ban hành: 21/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2010

14

Công văn 1064/TTg-TCCV thực hiện Nghị định 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1064/TTg-TCCV V/v: triển khai thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát TTHC Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2010

Ban hành: 23/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2010

15

Công văn 2262/BXD-QLN năm 2018 thực hiện Nghị quyết 63/NQ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2262/BXD-QLN V/v:Thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ. Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2018 Kính

Ban hành: 07/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2018

16

Công văn 2804/VPCP-QHĐP năm 2017 thực hiện Nghị định 98/2014/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2804/VPCP-QHĐP V/v triển khai thực hiện Nghị định 98/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2017 Kính gửi:

Ban hành: 24/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2017

17

Công văn 943/VPCP-QHĐP năm 2017 thực hiện Nghị định 98/2014/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 943/VPCP-QHĐP V/v triển khai thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2017

Ban hành: 07/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2017

18

Công văn 63/TCHQ-GSQL năm 2019 về áp dụng thuế ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành

vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 1. Trước tiên, Tổng cục Hải quan đánh giá cao tinh thần hợp tác của Công ty trong suốt thời gian qua. 2. Tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Nghị định số 129/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định

Ban hành: 03/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2019

19

Công văn 6957/BKHĐT-QLĐT năm 2018 hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bùi Đức Hạnh - Bưu điện tỉnh Quảng Ninh Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 9076/VPCP-ĐMDN ngày 20/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc giải đáp kiến nghị của Ông Bùi Đức Hạnh. Sau khi nghiên cứu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến trả lời Ông như sau: Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 12 khoản 2 và 15 khoản 1) quy định trong hồ sơ

Ban hành: 02/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2018

20

Công văn 1978/BXD-QLN năm 2017 về thực hiện Nghị quyết 63/NQ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1978/BXD-QLN V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2017

Ban hành: 25/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.102.115