Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 63/2014/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 58549 công văn

1

Công văn 3371/BHXH-KHĐT năm 2014 thực hiện Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

3371/BHXH-KHDT,Công văn 3371 2014,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,thực hiện Luật đấu thầu , thực hiện Nghị định 63/2014/NĐ-CP ,Đầu tư,Bảo hiểm BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 11/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2014

2

Công văn 7062/STC-HCSN thực hiện Luật Đấu thầu 2013 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP do Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014. Và Chính phủ đã ban hành Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2014. Hiện tại, việc đấu thầu

Ban hành: 06/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2014

3

Công văn 9559/BTC-HCSN năm 2014 thực hiện Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

V/v thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2014 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở trung ương; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Ban hành: 15/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2014

4

Công văn 2133/UBND-XD năm 2014 hướng dẫn thực hiện Luật đấu thầu 43/2013/QH13 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP do tỉnh Hà Giang ban hành

hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Hà Giang, ngày 07 tháng 07 năm 2014 Kính gửi: - Các sở, ban, ngành trong tỉnh; - UBND các huyện, thành phố. Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ

Ban hành: 07/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2014

5

Công văn 4054/BKHĐT-QLĐT năm 2014 thực hiện Luật đấu thầu 43/2013/QH13 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2014 Kính gửi: - Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; -

Ban hành: 27/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2014

6

Công văn 25/BXD-HĐXD năm 2014 trả lời thắc mắc Nghị định 12/2009/NĐ-CP và Nghị định 63/2014/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

thi công xây dựng đối với công trình do Công ty thực hiện lập dự án, thiết kế bản vẽ thi công theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết về thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Việc lựa chọn nhà thầu phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đấu

Ban hành: 03/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2014

7

Công văn 3578/BHXH-DVT năm 2014 hướng dẫn thực hiện Luật đấu thầu và Nghị định 63/2014/NĐ-CP trong đấu thầu thuốc, vật tư y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

V/v hướng dẫn thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP trong đấu thầu thuốc, VTYT Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2014 Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa

Ban hành: 26/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2014

8

Công văn 3114/BHXH-TCKT năm 2019 thực hiện Nghị định 63/2019/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số: 3114/BHXH-TCKT V/v triển khai thực hiện Nghị định số 63/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2019 Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam; - Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội

Ban hành: 26/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2019

9

Công văn 67/BHXH-CSXH năm 2016 hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định 63/2015/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định số 63/2015/NĐ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố

Ban hành: 07/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2016

10

Công văn 510/BVTV-VP phổ biến Nghị định 63/2010/NĐ-CP và 20/2008/NĐ-CP về thủ tục hành chính do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

63/2010/NĐ-CP và Nghị định 20/2008/NĐ-CP của Chính phủ về thủ tục hành chính Hà Nội, ngày 6 tháng 4 năm 2011 Kinh gửi: - Các phòng chức năng thuộc Cục - Các đơn vị trực thuộc Cục. Thực hiện Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành

Ban hành: 06/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2011

11

Công văn số 63/CP-QHQT về việc dự án phát triển sản xuất sữa do Bỉ viện trợ do Chính phủ ban hành

63/CP-QHQT, Công văn 63, Chính phủ, Đầu tư CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 63/CP-QHQT V/v Dự án phát triển sản xuất sữa do Bỉ viện trợ Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2000

Ban hành: 18/01/2000

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2008

12

Công văn 3988/VPCP-KSTT thực hiện Nghị định 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát TTHC Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2011 Kính gửi: - Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; - Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Tổng Giám đốc các cơ quan: Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Phát triển

Ban hành: 16/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2011

13

Công văn 6688/BNN-VP triển khai Nghị định 63/2010/NĐ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

thực hiện Nghị định 63/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2010 Kính gửi: Cục Bảo vệ thực vật Tổ công tác Đề án 30 của Bộ nhận được 02 văn bản của Cục Bảo vệ thực vật: công văn số 2176/BVTV-Ttra ngày 03/12/2010 đề nghị cho ý kiến về nội dung thủ tục hành chính trong Dự thảo Thông tư hướng dẫn

Ban hành: 13/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2010

14

Công văn 5779/BNN-VP thực hiện Nghị định 63/2010/NĐ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

thực hiện Nghị định 63/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2010 Kính gửi: Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ Ngày 14/10/2010, Nghị định 63/2010/NĐ-CP chính thức có hiệu lực; trong đó, việc xin ý kiến về nội dung thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật là một yêu cầu

Ban hành: 21/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2010

15

Công văn 1064/TTg-TCCV thực hiện Nghị định 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

63/2010/NĐ-CP về kiểm soát TTHC Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2010 Kính gửi: - Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, - Tổ trưởng Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính

Ban hành: 23/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2010

16

Công văn 11165/VPCP-NN năm 2019 về kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá 5 năm thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá 5 năm thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2019 Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 7586/TTr-BNN-TCTS ngày 10 tháng 10 năm 2019 về phê duyệt kế hoạch

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2019

17

Công văn 2804/VPCP-QHĐP năm 2017 thực hiện Nghị định 98/2014/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

98/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2017 Kính gửi: Bộ Tài chính. Về các kiến nghị, đề xuất tại văn bản số 6303/BNV-TH ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Nội vụ báo cáo việc thực hiện Nghị định 98/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính

Ban hành: 24/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2017

18

Công văn 2262/BXD-QLN năm 2018 thực hiện Nghị quyết 63/NQ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ. Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2018 Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 25/7/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 63/NQ-CP (NQ 63) về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số

Ban hành: 07/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2018

19

Công văn 943/VPCP-QHĐP năm 2017 thực hiện Nghị định 98/2014/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 943/VPCP-QHĐP V/v triển khai thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2017 Kính gửi: - Bộ Nội vụ; - Bộ Tài chính; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Về các kiến nghị, đề xuất tại văn

Ban hành: 07/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2017

20

Công văn 3325/BNN-PCTT năm 2019 giải đáp việc thực hiện Nghị định 94/2014/NĐ-CP về Quỹ phòng chống thiên tai do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

--------------- Số: 3325/BNN-PCTT V/v giải đáp việc thực hiện Nghị định 94/2014/NĐ-CP về Quỹ PCTT Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2019 Kính gửi: - Văn phòng Chính phủ; - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Bộ Nông nghiệp và Phát

Ban hành: 14/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213