Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 63/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 149641 văn bản

121

Quyết định 63/2014/QĐ-UBND về thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn thành phố Hà Nội

63/2014/QD-UBND,Quyết định 63 2014,Thành phố Hà Nội,Lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực,Cấp Giấy phép hoạt động điện lực,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2014

122

Quyết định 63/2014/QĐ-UBND về tiêu chí, định mức phân bổ vốn Chương trình 135 hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho xã, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2014 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

63/2014/QD-UBND,Quyết định 63 2014,Tỉnh Ninh Thuận,Chương trình 135,Hỗ trợ đầu tư,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 19/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2014

123

Quyết định 63/QĐ-UBND-TL năm 2014 về thành lập Đoàn kiểm tra phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

63/QD-UBND-TL,Quyết định 63,Tỉnh Đồng Tháp,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/QĐ-UBND-TL Đồng Tháp, ngày 26 tháng 5 năm 2014

Ban hành: 26/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2018

124

Quyết định 63/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2011 tỉnh Khánh Hòa

63/QD-UBND,Quyết định 63 2011,Tỉnh Khánh Hòa,Kế hoạch cải cách hành chính,Kế hoạch cải cách hành chính Khánh Hòa,Cải cách hành chính,Chương trình cải cách hành chính,Công tác cải cách hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 10/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2015

125

Quyết định 63/2013/QĐ-UBND quy định mức trích kinh phí từ khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước

63/2013/QD-UBND,Quyết định 63,Tỉnh Bình Phước,Mức trích kinh phí nộp ngân sách ,trích kinh phí khoản thu hồi Bình Phước,trích kinh phí đã thực nộp NSNN,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2014

126

Quyết định 63/2013/QĐ-UBND về Quy định dạy, học thêm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

63/2013/QD-UBND,Quyết định 63 2013,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/2013/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 12

Ban hành: 27/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2014

127

Quyết định 63/2013/QĐ-UBND quy định về giá đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014

63/2013/QD-UBND,Quyết định 63 2013,Thành phố Hà Nội,Thương mại,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/2013/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2013

Ban hành: 25/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2014

128

Quyết định 63/2013/QĐ-UBND năm 2013 Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

63/2013/QD-UBND,Quyết định 63 2013,Tỉnh Tây Ninh,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/2013/QĐ-UBND Tây Ninh, ngày

Ban hành: 23/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2014

129

Quyết định 63/2013/QĐ-UBND về mức chi hỗ trợ hoạt động hàng tháng cho thành viên Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận

63/2013/QD-UBND,Quyết định 63 2013,Tỉnh Bình Thuận,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/2013/QĐ-UBND Bình Thuận, ngày 19

Ban hành: 19/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2014

130

Quyết định 63/2013/QĐ-UBND bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Long An

63/2013/QD-UBND,Quyết định 63 2013,Tỉnh Long An,Thương mại,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/2013/QĐ-UBND Long An, ngày 18 tháng 12 năm 2013

Ban hành: 18/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2014

131

Quyết định 63/2013/QĐ-UBND về tổ chức đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô 2 bánh hạng A1 đối với người là đồng bào dân tộc có trình độ văn hoá quá thấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

63/2013/QD-UBND,Quyết định 63 2013,Tỉnh Nghệ An,Giao thông - Vận tải,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/2013/QĐ-UBND Nghệ An, ngày 12 tháng

Ban hành: 12/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2014

132

Quyết định 63/2013/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

63/2013/QD-UBND,Quyết định 63 2013,Tỉnh Hà Nam,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/2013/QĐ-UBND Hà Nam, ngày 11 tháng 11 năm 2013

Ban hành: 11/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2013

133

Quyết định 63/2013/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ kinh phí tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh và sinh hoạt tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật đối với chức sắc, tu sĩ, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

63/2013/QD-UBND,Quyết định 63 2013,Tỉnh Đồng Nai,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/2013/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày

Ban hành: 08/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2013

134

Quyết định 63/2013/QĐ-UBND công bố Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng (bổ sung) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

63/2013/QD-UBND,Quyết định 63 2013,Tỉnh Ninh Thuận,Thương mại,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/2013/QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày 19 tháng 9 năm 2013

Ban hành: 19/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2013

135

Quyết định 63/QĐ-UBND năm 2010 về bãi bỏ, thay thế và bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

63/QD-UBND,Quyết định 63 2010,Tỉnh Bắc Giang,Bổ sung thủ tục hành chính,Thay thế thủ tục hành chính ,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 63/QĐ

Ban hành: 11/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2011

136

Quyết định 63/2012/QĐ-UBND quy định mức chi đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai

63/2012/QD-UBND,Quyết định 63 2012,Tỉnh Lào Cai,Mức chi phổ biến giáo dục pháp luật,Chi phổ biến giáo dục pháp luật,Mức chi tỉnh Lào Cai 2013,Phổ biến giáo dục pháp luật,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2013

137

Quyết định 63/2012/QĐ-UBND về phân cấp quản lý thu và tỷ lệ phân chia khoản thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thuế bảo vệ môi trường của thành phố Hồ Chí Minh

63/2012/QD-UBND,Quyết định 63 2012,Thành phố Hồ Chí Minh,Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp,Thuế bảo vệ môi trường ,Quản lý thu thuế,Tỷ lệ phân chia khoản thu thuế ,Thuế sử dụng đất TPHCM 2013,Thuế sử dụng đất TPHCM,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban hành: 25/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2013

138

Quyết định 63/2012/QĐ-UBND phê duyệt chương trình khuyến công tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013-2015

63/2012/QD-UBND,Quyết định 63,Tỉnh Tây Ninh,Chương trình khuyến công,Giai đoạn 2013-2015 ,chương trình khuyến công tỉnh Tây Ninh,Doanh nghiệp,Thương mại,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2013

139

Quyết định 63/2012/QĐ-UBND về Quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

63/2012/QD-UBND,Quyết định 63 2012,Thành phố Đà Nẵng,Nhà nước thu hồi đất,Bồi thường hỗ trợ tái định cư ,Bồi thường hỗ trợ Đà Nẵng,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2013

140

Quyết định 63/2012/QĐ-UBND về Quy định bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương

63/2012/QD-UBND,Quyết định 63 2012,Tỉnh Bình Dương,Bảo vệ môi trường,Quy định bảo vệ môi trường ,Môi trường tỉnh Bình Dương,Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương 2013,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.97.53