Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 63/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 149752 văn bản

81

Quyết định 63/QĐ-QLD năm 2013 về danh mục 01 thuốc nước ngoài (thuốc chứa họat chất kháng virus đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 81 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành

63/QD-QLD,Quyết định 63 2013,Cục Quản lý dược,Danh mục thuốc nước ngoài ,Thương mại,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/QĐ-QLD Hà Nội, ngày 01

Ban hành: 01/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2013

82

Quyết định 63/2000/QĐ-TTg đổi tên và bổ sung nhiệm vụ của Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

63/2000/QD-TTg,Quyết định 63 2000,Thủ tướng Chính phủ,Tìm kiếm cứu nạn,Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn,Bổ sung nhiệm vụ,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 63/2000/QĐ-TTg

Ban hành: 07/06/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2007

83

Quyết định 63/QĐ-BNN-PC năm 2016 danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

63/QD-BNN-PC,Quyết định 63 2016,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Thủ tục hành chính,Thủ tục hành chính được chuẩn hóa ,Danh mục thủ tục hành chính,Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 11/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2016

84

Quyết định 63/2015/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

63/2015/QD-UBND,Quyết định 63 2015,Tỉnh Hà Tĩnh,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/2015/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 31 tháng 12 năm 2015

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2016

85

Quyết định 63/2015/QĐ-UBND về mức thu và quản lý, sử dụng phí sử dụng cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

63/2015/QD-UBND,Quyết định 63 2015,Tỉnh Quảng Ngãi,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/2015/QĐ-UBND Quảng Ngãi,

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2016

86

Quyết định 63/2015/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Cà Mau

63/2015/QD-UBND,Quyết định 63 2015,Tỉnh Cà Mau,Quy chế phối hợp,Tình hình thi hành pháp luật ,Chương trình theo dõi thi hành pháp luật,Theo dõi thi hành pháp luật,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2016

87

Quyết định 63/2015/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh

63/2015/QD-UBND,Quyết định 63 2015,Tỉnh Tây Ninh,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/2015/QĐ-UBND Tây Ninh, ngày 30 tháng 12

Ban hành: 30/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2016

88

Quyết định 63/2015/QĐ-UBND về danh mục các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị trên địa bàn tỉnh Long An

63/2015/QD-UBND,Quyết định 63 2015,Tỉnh Long An,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/2015/QĐ-UBND Long An, ngày 29 tháng

Ban hành: 29/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2016

89

Quyết định 63/2015/QĐ-UBND Quy chế quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Bình Dương

63/2015/QD-UBND,Quyết định 63 2015,Tỉnh Bình Dương,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 63/2015/QĐ-UBND Thủ Dầu Một,

Ban hành: 23/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2015

90

Quyết định 63/2015/QĐ-UBND về Quy định định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước do tỉnh Phú Yên quản lý

63/2015/QD-UBND,Quyết định 63 2015,Tỉnh Phú Yên,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/2015/QĐ-UBND Tuy Hòa, ngày 22 tháng 12 năm

Ban hành: 22/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2016

91

Quyết định 63/2015/QĐ-UBND năm 2015 Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai

63/2015/QD-UBND,Quyết định 63 2015,Tỉnh Lào Cai,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/2015/QĐ-UBND Lào Cai, ngày

Ban hành: 21/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2016

92

Quyết định 63/2015/QĐ-UBND về công bố Bộ đơn giá dịch vụ duy trì, vệ sinh công viên và quản lý, sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

63/2015/QD-UBND,Quyết định 63 2015,Tỉnh Đắk Lắk,Công bố Bộ đơn giá dịch vụ duy trì vệ sinh công viên,Công bố đơn giá sửa chữa đèn tín hiệu giao thông,Bộ đơn giá dịch vụ duy trì công viên Đắk Lắk,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK -------- CỘNG

Ban hành: 17/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2020

93

Quyết định 63/QĐ-UBND năm 2013 bổ sung danh mục đầu tư cơ sở sản xuất gạch vào Quy hoạch phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030

63/QD-UBND,Quyết định 63 2013,Tỉnh Bắc Giang,Ngành công nghiệp vật liệu xây dựng,Công nghiệp vật liệu xây dựng ,Doanh nghiệp cơ sở sản xuất gạch,Cơ sở sản xuất gạch ,Quy hoạch phát triển công nghiệp xây dựng ,Công nghiệp xây dựng tỉnh Bắc Giang ,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG --------

Ban hành: 18/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2013

94

Quyết định 63/2015/QĐ-UBND về quy định mức chi phí dạy nghề cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

63/2015/QD-UBND,Quyết định 63,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Lao động - Tiền lương,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/2015/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế,

Ban hành: 18/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2015

95

Quyết định 63/QĐ-UBND năm 2013 về Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thành phố Hà Nội

63/QD-UBND,Quyết định 63,Thành phố Hà Nội,Vận động thu hồi vũ khí,Thu hồi vũ khí vật liệu nổ,Vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ ,Quy chế hoạt động,Ban chỉ đạo thu hồi vũ khí Hà Nội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2013

96

Quyết định 63/2000/QĐ-TTg kết thúc hoạt động Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án nhà ga T1 Nội Bài do Thủ tướng Chính phủ ban hành

63/2000/QD-TTg,Quyết định 63 2000,Thủ tướng Chính phủ,Ban Chỉ Đạo,Dự án nhà ga T1 Nội Bài,Doanh nghiệp,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 63/2000/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 18/01/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

97

Quyết định 63/2015/QĐ-UBND Quy định mức thu, quản lý và sử dụng Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất; Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất tỉnh Bình Thuận

63/2015/QD-UBND,Quyết định 63 2015,Tỉnh Bình Thuận,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/2015/QĐ-UBND Bình

Ban hành: 11/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2015

98

Quyết định 63/2015/QĐ-UBND về Quy định sử dụng chung cột để treo cáp viễn thông và chỉnh trang làm gọn cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

63/2015/QD-UBND,Quyết định 63,Tỉnh Lâm Đồng,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/2015/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 05 tháng 11 năm 2015

Ban hành: 05/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2015

99

Quyết định 63/2015/QĐ-UBND về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 tỉnh Nghệ An

63/2015/QD-UBND,Quyết định 63 2015,Tỉnh Nghệ An,Đầu tư,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/2015/QĐ-UBND Nghệ An, ngày 31 tháng 10 năm 2015

Ban hành: 31/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2015

100

Quyết định 63/QĐ-VKSTC-V15 năm 2015 về quy định thẩm quyền theo lãnh thổ của Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương, Viện kiểm sát quân sự khu vực do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

63/QD-VKSTC-V15,Quyết định 63 2015,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/QĐ

Ban hành: 25/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 34.232.51.240