Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 63/2015/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 168145 văn bản

121

Quyết định 63/2013/QĐ-UBND công bố Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng (bổ sung) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

63/2013/QD-UBND,Quyết định 63 2013,Tỉnh Ninh Thuận,Thương mại,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/2013/QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày 19 tháng 9 năm 2013

Ban hành: 19/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2013

122

Quyết định 63/QĐ-UBND năm 2010 về bãi bỏ, thay thế và bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

63/QD-UBND,Quyết định 63 2010,Tỉnh Bắc Giang,Bổ sung thủ tục hành chính,Thay thế thủ tục hành chính ,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 63/QĐ-UBND

Ban hành: 11/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2011

123

Kế hoạch 63/KH-UBND năm 2018 về triển khai thực hiện Quyết định 903/-TTg về Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định

63/KH-UBND,Tỉnh Bình Định,Thực hiện Quyết định 903/-TTg tỉnh Bình Định,Phát triển bền vững biển đảo Việt Nam Bình Định,Bảo vệ chủ quyền bền vững biển đảo Việt Nam Bình Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 23/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2020

124

Kế hoạch 63/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn tỉnh Cà Mau

63/KH-UBND,Tỉnh Cà Mau,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/KH-UBND Cà Mau, ngày 22 tháng 06 năm 2018 KẾ HOẠCH

Ban hành: 22/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2018

125

Kế hoạch 63/KH-UBND năm 2018 thực hiện Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 2018-2022)

63/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/KH-UBND Tuyên Quang, ngày 20 tháng 6 năm 2018

Ban hành: 20/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2018

126

Quyết định 63/2012/QĐ-UBND quy định mức chi đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai

63/2012/QD-UBND,Quyết định 63 2012,Tỉnh Lào Cai,Mức chi phổ biến giáo dục pháp luật,Chi phổ biến giáo dục pháp luật,Mức chi tỉnh Lào Cai 2013,Phổ biến giáo dục pháp luật,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2013

127

Quyết định 63/2012/QĐ-UBND về phân cấp quản lý thu và tỷ lệ phân chia khoản thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thuế bảo vệ môi trường của thành phố Hồ Chí Minh

63/2012/QD-UBND,Quyết định 63 2012,Thành phố Hồ Chí Minh,Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp,Thuế bảo vệ môi trường ,Quản lý thu thuế,Tỷ lệ phân chia khoản thu thuế ,Thuế sử dụng đất TPHCM 2013,Thuế sử dụng đất TPHCM,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban hành: 25/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2013

128

Quyết định 63/2012/QĐ-UBND phê duyệt chương trình khuyến công tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013-2015

63/2012/QD-UBND,Quyết định 63 2012,Tỉnh Tây Ninh,Chương trình khuyến công,Giai đoạn 2013-2015 ,Doanh nghiệp,Thương mại,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 21/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2013

129

Quyết định 63/2012/QĐ-UBND về Quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

63/2012/QD-UBND,Quyết định 63 2012,Thành phố Đà Nẵng,Nhà nước thu hồi đất,Bồi thường hỗ trợ tái định cư ,Bồi thường hỗ trợ Đà Nẵng,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2013

130

Quyết định 63/2012/QĐ-UBND về Quy định bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương

63/2012/QD-UBND,Quyết định 63 2012,Tỉnh Bình Dương,Bảo vệ môi trường,Quy định bảo vệ môi trường ,Môi trường tỉnh Bình Dương,Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương 2013,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2013

131

Quyết định 63/QĐ-UBND năm 2009 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

63/QD-UBND,Quyết định 63 2009,Tỉnh Bắc Giang,Công bố bộ thủ tục hành chính,Ban dân tộc,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 63/QĐ-UBND Bắc

Ban hành: 10/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2011

132

Quyết định 63/2012/QĐ-UBND giao dự toán thu, chi từ nguồn thu hoạt động xổ số kiến thiết của tỉnh Long An năm 2013

63/2012/QD-UBND,Quyết định 63 2012,Tỉnh Long An,Dự toán ngân sách Long An 2013,Thu chi từ xổ số kiến thiết ,Nguồn thu xổ số kiến thiết Long An ,Giao dự toán thu chi ,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 07/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2013

133

Quyết định 63/2012/QĐ-UBND về Quy chế cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

63/2012/QD-UBND,Quyết định 63 2012,Tỉnh Hà Tĩnh,Cai nghiện ma túy,Quản lý sau cai nghiện ma túy ,Sau cai nghiện ma túy ,Vi phạm hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 23/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2012

134

Quyết định 63/2012/QĐ-UBND về Quy định tiêu chuẩn đối với Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

63/2012/QD-UBND,Quyết định 63 2012,Tỉnh Đồng Nai,Tiêu chuẩn đối với Thanh tra,Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai,Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai,Phó Chánh Thanh tra huyện,Thị xã Long Khánh,Thành phố Biên Hòa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 07/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2013

135

Kế hoạch 63/KH-UBND năm 2018 triển khai mô hình "Điểm tư vấn, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng" do thành phố Cần Thơ ban hành

63/KH-UBND,Thành phố Cần Thơ,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/KH-UBND Cần Thơ, ngày 02 tháng 4 năm 2018 KẾ

Ban hành: 02/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2018

136

Quyết định 63/2012/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Núi Chúa tỉnh Ninh Thuận

63/2012/QD-UBND,Quyết định 63 2012,Tỉnh Ninh Thuận,Mức thu phí tham quan,Phí tham quan,Vườn quốc gia Núi Chúa,Quyết định 63/2012/QĐ-UBND ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2012

137

Thông tư 63/2015/TT-BTNMT quy định kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

63/2015/TT-BTNMT,Thông tư 63 2015,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Kiểm định chất lượng công trình ,Sản phẩm đo đạc bản đồ,Nghiệm thu công trình,Nghiệm thu công trình đo đạc bản đồ ,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 21/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2016

138

Kế hoạch 63/KH-UBND về thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018

Số: 63/KH-UBND Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2018 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2018 Thực hiện: Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 17/6/2010; Quyết định số 2148/-TTg ngày 01/12/2014 của Thủ tướng

Ban hành: 13/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2018

139

Quyết định 63/2012/QĐ-UBND quy định tỷ lệ (%) chi phí khoán, quản lý và sử dụng chi phí khoán cho Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

63/2012/QD-UBND,Quyết định 63 2012,Tỉnh Bắc Ninh,Chi phí khoán,Bán đấu giá tài sản,Sung quỹ Nhà nước,Tang vật phương tiện vi phạm hành chính,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2012

140

Kế hoạch 63/KH-UBND thực hiện công tác đối ngoại năm 2018 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

63/KH-UBND,Tỉnh Hà Tĩnh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/KH-UBND Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 3 năm 2018 KẾ HOẠCH TRIỂN

Ban hành: 05/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209