Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 63/2014/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 168280 văn bản

181

Kế hoạch 63/KH-UBND năm 2016 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Tiền Giang

63/KH-UBND,Tỉnh Tiền Giang,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/KH-UBND Tiền Giang, ngày 28 tháng 3 năm 2016

Ban hành: 28/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2016

182

Kế hoạch 63/KH-UBND năm 2016 triển khai thực hiện Thông báo kết luận 196-TB/TW của Ban Bí thư trung ương Đảng về Đề án "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới" tỉnh Hà Tĩnh

giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. b) Xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông về bình đẳng giới trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân. c) Tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 16/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 215/-TTg ngày 06/02/2014 của

Ban hành: 11/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2016

183

Quyết định 63/2009/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua đò, qua phà áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

63/2009/QD-UBND,Quyết định 63 2009,Tỉnh Gia Lai,Chế độ thu nộp quản lý sử dụng,Phí qua đò,Tỉnh Gia Lai,Phí qua phà,Thuế - Phí - Lệ Phí UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 31/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2010

184

Quyết định 63/2009/QĐ-UBND quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

63/2009/QD-UBND,Quyết định 63 2009,Tỉnh Quảng Ngãi,Tỷ lệ thu lệ phí trước bạ,Ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi,Tỉnh Quảng Ngãi,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 28/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

185

Quyết định 63/2009/QĐ-UBND quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc

63/2009/QD-UBND,Quyết định 63 2009,Tỉnh Vĩnh Phúc,Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/2009/QĐ-UBND Vĩnh Yên, ngày 18

Ban hành: 18/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2013

186

Quyết định 63/2009/QĐ-UBND công bố dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010 trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

63/2009/QD-UBND,Quyết định 63 2009,Tỉnh Tây Ninh,Dự toán ngân sách nhà nước,Năm 2010,Tỉnh Tây Ninh,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 63/2009/QĐ-UBND

Ban hành: 10/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2010

187

Quyết định 63/2009/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp trong khu dân cư và đất vườn, ao không được công nhận là đất ở; hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm quy định tại điều 21 và điều 22 Nghị định 69/2009/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

63/2009/QD-UBND,Quyết định 63 2009,Tỉnh Kon Tum,Mức hỗ trợ,Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp,Thu hồi đất vườn ao,Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp,Hỗ trợ tạo việc làm,Tỉnh Kon Tum,Bất động sản,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –

Ban hành: 01/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2009

188

Quyết định 63/2009/QĐ-UBND phê duyệt Đề án giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng trọng yếu của tỉnh Long An đến năm 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành

63/2009/QD-UBND,Quyết định 63 2009,Tỉnh Long An,Phê duyệt đề án,Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu,Mặt hàng trọng yếu,Tỉnh Long An,Doanh nghiệp,Xuất nhập khẩu ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------

Ban hành: 19/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

189

Quyết định 63/2009/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế do thành phố Cần Thơ banh hành

63/2009/QD-UBND,Quyết định 63 2009,Thành phố Cần Thơ,Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm,Chi cục ATVSTP Cần Thơ,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2013

190

Quyết định 2014/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

2014/QD-UBND,Quyết định 2014 2018,Tỉnh Trà Vinh ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2014/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 11 tháng 10 năm 2018 QUYẾT

Ban hành: 11/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2018

191

Quyết định 63/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định điều kiện và trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp phục vụ thắp sáng thanh long của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

63/2009/QD-UBND,Quyết định 63 2009,Tỉnh Bình Thuận,Điều kiện đầu tư xây dựng,Trình tự thủ tục,Đường dây trung hạ thế,Trạm biến áp,Phục vụ thắp sáng thanh long,Tỉnh Bình Thuận,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do

Ban hành: 18/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

192

Quyết định 63/2009/QĐ-UBND quy định thu phí qua phà trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

63/2009/QD-UBND,Quyết định 63 2009,Tỉnh Đồng Nai,Thu phí,Phí qua phà,Tỉnh Đồng Nai,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 63/2009/QĐ-UBND Biên

Ban hành: 16/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2010

193

Quyết định 63/2009/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương

63/2009/QD-UBND,Quyết định 63 2009,Tỉnh Bình Dương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/2009/QĐ-UBND Thủ Dầu Một, ngày 27 tháng 8 năm

Ban hành: 27/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2013

194

Quyết định 63/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa – Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành

63/2009/QD-UBND,Quyết định 63 2009,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Quy chế tổ chức và hoạt động,Trung tâm Văn hóa,Trung tâm học tập cộng đồng,Xã phường thị trấn,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh

Ban hành: 20/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2010

195

Kế hoạch 63/KH-UBND năm 2015 thực hiện Kế hoạch 131-KH/TU triển khai Chỉ thị 45-CT/TW tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới do tỉnh Cà Mau ban hành

63/KH-UBND,Tỉnh Cà Mau,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/KH-UBND Cà Mau, ngày 19 tháng 11 năm 2015 KẾ HOẠCH

Ban hành: 19/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2016

196

Quyết định 63/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

63/2009/QD-UBND,Quyết định 63 2009,Thành phố Hồ Chí Minh,Công bố hết hiệu lực,Hết hiệu lực pháp luật,Văn bản hết hiệu lực,Văn bản hết hiệu lực thi hành,Công bố văn bản hết hiệu lực,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 30/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2009

197

Quyết định 63/2009/QĐ-UBND về quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và trình tự, thủ tục đăng ký con dấu đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

63/2009/QD-UBND,Quyết định 63 2009,Tỉnh Khánh Hòa,Thủ tục hành chính,Đăng ký kinh doanh,Đăng ký thuế,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 21/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2009

198

Quyết định 63/2009/QĐ-UBND về Quy định thực hiện công tác quản lý, bảo trì hệ thống cầu treo trên địa bàn tỉnh Nghệ An

63/2009/QD-UBND,Quyết định 63 2009,Tỉnh Nghệ An,Công tác quản lý bảo trì ,Hệ thống cầu treo ,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 14/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

199

Quyết định 63/2009/QĐ-UBND về danh mục hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá, bình ổn giá, đăng ký giá, kê khai giá hàng hoá dịch vụ tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

63/2009/QD-UBND,Quyết định 63 2009,Tỉnh Lâm Đồng,Kê khai giá,Danh mục hàng hóa,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 63/2009/QĐ-UBND Đà Lạt, ngày 30 tháng

Ban hành: 30/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2009

200

Quyết định 63/2009/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

63/2009/QD-UBND,Quyết định 63 2009,Thành phố Hà Nội,Ban Quản lý khu Công Nghiệp,Ban Quản lý Khu chế xuất,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------

Ban hành: 27/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209