Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 63/2006/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 205131 văn bản

1

Quyết định 63/2006/QĐ-UBND quy định giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2007

63/2006/QD-UBND,Quyết định 63 2006,Tỉnh Quảng Bình,Giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ,Năm 2007,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/2006/QĐ-UBND

Ban hành: 29/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2012

2

Quyết định 63/2006/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Triển lãm tỉnh Hà Tĩnh

63/2006/QD-UBND,Quyết định 63,Tỉnh Hà Tĩnh,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/2006/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 11 năm 2006

Ban hành: 23/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2015

3

Quyết định 63/2006/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo tái định cư dự án thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu

63/2006/QD-UBND,Quyết định 63 2006,Tỉnh Lai Châu,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/2006/QĐ-UBND Lai Châu, ngày 27 tháng 10 năm 2006

Ban hành: 27/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2015

4

Quyết định 63/2006/QĐ-UBND về Quy chế quản lý thực hiện chương trình bê tông hoá đường xã thuộc Đề án phát triển giao thông nông thôn – miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006 - 2010

--------------- Số: 63/2006/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 10 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BÊ TÔNG HOÁ ĐƯỜNG XÃ THUỘC ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG NÔNG THÔN - MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2006 – 2010 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Ban hành: 25/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2013

5

Quyết định 63/2006/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển các Trung tâm thương mại, siêu thị tỉnh Đồng Tháp đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

63/2006/QD-UBND,Quyết định 63 2006,Tỉnh Đồng Tháp,Doanh nghiệp,Thương mại,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/2006/QĐ-UBND Thị xã Cao Lãnh,

Ban hành: 18/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2013

6

Quyết định 63/2006/QĐ-UBND về Quy định tạm thời mức chi để duy trì và phát triển trang thông tin điện tử trên Internet của đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 63/2006/QĐ-UBND Biên Hòa, ngày 14 tháng 8 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỘT SỐ MỨC CHI ĐỂ DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN CÁC TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRÊN INTERNET CỦA

Ban hành: 14/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2012

7

Quyết định 63/2006/QĐ-UBND về ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách tỉnh Sơn La thời kỳ 2007- 2010

63/2006/QD-UBND,Quyết định 63 2006,Tỉnh Sơn La,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/2006/QĐ-UBND Sơn La, ngày 11 tháng 08 năm 2006

Ban hành: 11/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2014

8

Quyết định 63/2006/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Cần Thơ

63/2006/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 10 tháng 8 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG THÀNH PHỐ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 10/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2013

9

Quyết định 63/2006/QĐ-UBND bổ sung quy hoạch chung xây dựng thành phố Pleiku đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

63/2006/QD-UBND,Quyết định 63 2006,Tỉnh Gia Lai,Bổ sung,Quy hoạch chung xây dựng,Thành phố Pleiku,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số : 63/2006/QĐ-UBND

Ban hành: 08/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2010

10

Quyết định 63/2006/QĐ-UBND về đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt do tỉnh Quảng Trị ban hành

63/2006/QD-UBND,Quyết định 63 2006,Tỉnh Quảng Trị,Bộ đơn giá xây dựng công trình,Đơn giá xây dựng công trình,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH QUẢNG TRỊ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/2006/QĐ-UBND

Ban hành: 03/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2014

11

Quyết định 63/2006/QĐ-UBND về kiện toàn tổ chức Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

63/2006/QD-UBND,Quyết định 63 2006,Tỉnh Khánh Hòa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/2006/QĐ-UBND Nha Trang, ngày 28 tháng 7 năm 2006

Ban hành: 28/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2015

12

Quyết định 63/2006/QĐ-UBND quy định về hoạt động của công báo do tỉnh Bình Thuận ban hành

63/2006/QD-UBND,Quyết định 63 2006,Tỉnh Bình Thuận,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/2006/QĐ-UBND Phan Thiết, ngày

Ban hành: 26/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2013

13

Quyết định 63/2006/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành từ quý III năm 1996 đến quý III năm 2005 liên quan đến pháp luật dân sự còn hiệu lực thi hành

63/2006/QD-UBND,Quyết định 63,Tỉnh Lào Cai,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/2006/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 18 tháng 7 năm 2006

Ban hành: 18/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2015

14

Quyết định 63/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp nhận lao động vào đào tạo nghề và giải quyết việc làm do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Hạnh phúc -------------- Số: 63/2006/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 27 tháng 6 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TIẾP NHẬN LAO ĐỘNG VÀO ĐÀO TẠO NGHỀ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Ban hành: 27/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2009

15

Quyết định 63/2006/QĐ-UBND thành lập phòng Công chứng số 3 do tỉnh Bình Định ban hành

63/2006/QD-UBND,Quyết định 63,Tỉnh Bình Định,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/2006/QĐ-UBND Quy Nhơn, ngày 22 tháng 6 năm 2006  

Ban hành: 22/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2015

16

Quyết định 63/2006/QĐ-UBND về quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước của Thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

phúc --------- Số: 63/2006/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ

Ban hành: 12/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2008

17

Quyết định 63/2006/QĐ-UBND về chuyển Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh thành "Viện Nghiên cứu xã hội thành phố Hồ Chí Minh" trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ chí Minh ban hành

63/2006/QD-UBND,Quyết định 63 2006,Thành phố Hồ Chí Minh,Thành phố Hồ Chí Minh,Viện Nghiên cứu Xã hội,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 63/2006/QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2006

Ban hành: 28/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

18

Quyết định 63/2006/QĐ-UBND về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2006 do tỉnh Bình Dương ban hành

63/2006/QD-UBND,Quyết định 63 2006,Tỉnh Bình Dương,Thương mại,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/2006/QĐ.UBND Thủ

Ban hành: 09/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2013

19

Quyết định 24/2007/QĐ-UBND sửa đổi quy định về hoạt động của Công báo tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định 63/2006/QĐ-UBND

2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG BÁO TỈNH BÌNH THUẬN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 63/2006/QĐ-UBND NGÀY 26/7/2006 CỦA UBND TỈNH BÌNH THUẬN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Ban hành: 22/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2013

20

Quyết định 05/2007/QĐ-UBND bổ sung Bản phụ lục kèm theo Quyết định 63/2006/QĐ-UBND quy định giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2007

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH BẢN PHỤ LỤC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 63/2006/QĐ-UBND NGÀY 29/12/2006 CỦA UBND TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính Phủ

Ban hành: 01/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.83