Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 6288/VPCP-CN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 450 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 29.055 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 19.727 CÔNG VĂN
1

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6288:1997 (ISO 10544 : 1992) về Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn làm cốt do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6288 : 1997 ISO 10544 : 1992 DÂY THÉP VUỐT NGUỘI ĐỂ LÀM CỐT BÊ TÔNG VÀ SẢN XUẤT LƯỚI THÉP HÀN LÀM CỐT Cold - reduced steel wire for the reinforcement of concrete and the manufacture of welded fabric Lời nói đầu TCVN 6288 : 1997 thay thế cho TCVN 3101 - 79 TCVN 6288 : 1997

Ban hành: Năm 1997

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1651-3:2008 (ISO 6935-3 : 1992) về Thép cốt bê tông - Phần 3: Lướt thép hàn

Phần 2 : Thép thanh vằn; TCVN 4399: 2008 (ISO 404: 1992) Thép và các sản phẩm thép - Yêu cầu kỹ thuật chung khi cung cấp; TCVN 6287 : 1997 (ISO 10065: 1990) Thép cốt bê tông - Thử uốn và thử uốn lại không hoàn toàn; TCVN 6288 : 1997 (ISO 10544: 1992) Dây thép gia công nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn làm cốt;

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10798:2015 về Tấm bê tông cốt thép đúc sẵn gia cố mái kênh và lát mặt đường

tông nặng - Phương pháp xác định cường độ kéo khi uốn. TCVN 4506:2012, Nước cho bê tông và vữa - Yêu cầu kĩ thuật. TCVN 6067:2004, Xi măng poóc lăng bền sun phát - Yêu cầu kĩ thuật. TCVN 6260:2009, Xi măng poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kĩ thuật. TCVN 6288:1997, Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép làm

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2015

5

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6286:1997 (ISO 6935-3 : 1992) về Thép cốt bê tông - Lưới thép hàn do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

ISO 10287 : 1992 Thép cốt bê tông – Xác định độ bền của các mối hàn trong kết cấu hàn; TCVN 6288 : 1997 (ISO 10544 : 1992) Dây thép gia công nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn làm cốt; ISO 11082 : 1992 Hệ thống chứng nhận các kết cấu hàn để làm cốt của các kết cấu bê tông. 3. Định nghĩa Trong tiêu chuẩn này sử

Ban hành: Năm 1997

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9392:2012 về Thép cốt bê tông - Hàn hồ quang

Tiêu chuẩn áp dụng cho hàn thép cốt bê tông theo các tiêu chuẩn TCVN 1651-1:2008, TCVN 1651-2:2008, TCVN 6288:1997. Tiêu chuẩn cũng áp dụng cho hàn liên kết thép cốt với chi tiết thép xây dựng khác. Ngoài các yêu cầu được quy định ở trên, các yêu cầu chi tiết nêu trong điều 4 cũng phải được ghi trong hồ sơ. Các quy trình hàn trong tiêu

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2013

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10799:2015 về Gối cống bê tông đúc sẵn

- Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử. TCVN 3118:1993, Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén. TCVN 4506:2012, Nước cho bê tông và vữa - Yêu cầu kĩ thuật. TCVN 6260:2009, Xi măng poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kĩ thuật. TCVN 6288:1997, Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép làm cốt TCVN

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2015

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10800:2015 về Bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn - Bể lọc chậm và bể chứa nước sinh hoạt

TCVN 6067:2004, Xi măng poóc lăng bền sun phát - Yêu cầu kĩ thuật. TCVN 6151-2:2002 (ISO 4422-2:1996), Ống và phụ tùng nối bằng polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) dùng để cấp nước - Yêu cầu kỹ thuật. Phần 2: ống (có hoặc không có đầu nong). TCVN 6260:2009, Xi măng poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 6288:1997, Dây thép

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2015

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10333-1:2014 về Hố ga bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn - Phần 1: Hố thu nước mưa và hố ngăn mùi

4506:2012, Nước cho bê tông và vữa - Yêu cầu kĩ thuật TCVN 6067:2004, Xi măng poóc lăng bền sunphát - Yêu cầu kĩ thuật TCVN 6151-2:2002, Ống và phụ tùng PVC-u dùng để cấp nước - Yêu cầu kĩ thuật. Phần 2: Ống. TCVN 6151-3:2002, Ống và phụ tùng PVC-u dùng để cấp nước - Yêu cầu Kĩ thuật - Phần 3: Phụ tùng và đầu nối. TCVN 6288

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2016

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10333-2:2014 về Hố ga bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn - Phần 2: Giếng thăm hình hộp

3118:1993, Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén. TCVN 4506:2012, Nước cho bê tông và vữa - Yêu cầu kĩ thuật TCVN 6067:2004, Xi măng poóc lăng bền sun phát - Yêu cầu kĩ thuật TCVN 6288:1997, Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép làm cốt. TCVN 6394:2014, Mương bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn.

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2016

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10333-3:2014 về Hố ga bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn - Phần 3: Nắp và song chắc rác

6288:1997, Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép làm cốt. TCVN 9490:2012 (ASTM C900-06), Bê tông nặng - Xác định cường độ kéo nhổ. TCVN 10333-1:2014, Hố ga bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn - Phần 1: Hố thu nước mưa và hố ngăn mùi. TCVN 10333-2:2014, Hố ga bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn - Phần 2: Giếng

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2016

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10334:2014 về Bể tự hoại bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn dùng cho nhà vệ sinh

6151-2:2002 (ISO 4422-2:1996), Ống và phụ tùng nối bằng polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) dùng để cấp nước - Yêu cầu kỹ thuật. Phần 2: ống (có hoặc không có đầu nong) (soát xét lần 1 - thay thế TCVN 6151:1996). TCVN 6288:1997, Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn làm cốt. TCVN 7570:2006, Cốt liệu cho bê tông và

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2016

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9116:2012 về Cống hộp bê tông cốt thép

6067:2004, Xi măng poóc lăng bền sun phát - Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 6260:2009, Xi măng poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 6288:1997, Thép cuộn các bon thấp kéo nguội dùng làm cốt thép phân bố, cấu tạo. TCVN 7570:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 7711:2007, Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát - Yêu

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

14

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7381:2004 về lò đốt chất thải rắn y tế - Phương pháp đánh giá thẩm định do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Phương pháp sau khi vô cơ hóa với pemanganat – pesunfat. TCVN 6002:1995 (ISO 6333:1986) Chất lượng nước – Xác định mangan. Phương pháp trắc quang dùng focmaldoxim. TCVN 6182:1996 (ISO 6595:1982 (E)) Chất lượng nước – Xác định asen tổng – Phương pháp quang phổ dùng bạc dietyldithiocacbamat. TCVN 6193:1996 (ISO 6288:1986 (E)) Chất lượng

Ban hành: 14/01/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6394:2014 về Mương bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn

Phương pháp xác định cường độ nén. TCVN 4506:2012 Nước cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 6067:2004, Xi măng poóc lăng bền sun phát - Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 6260:2009, Xi măng poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 6288:1997, Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn làm cốt. TCVN

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2016

17

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN83:2014/BTTTT về chất lượng tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2 tại điểm thu

truyền hình DVB-T2. 1.3.9. Độ di tần (frequency deviation) Độ lệch lớn nhất giữa tần số tức thời của tín hiệu RF so với tần số danh định. 1.3.10. Tỷ số lỗi bit (Bit Error Ratio - BER) Tỷ lệ số bit lỗi trên tổng số bit được truyền. 1.3.11. Tỷ số sóng mang trên tạp âm (Carrier - to - noise Ratio - C/N) Tỷ số mật độ

Ban hành: 05/09/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2014

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2017

19

TCVN 9779:2013 Rượu chưng cất - Phương pháp phát hiện xyanua

dioxit (SO2). 2. Thuốc thử và vật liệu thử Chỉ sử dụng các thuốc thử loại tinh khiết phân tích và nước được sử dụng là nước cất hoặc nước có chất lượng tương đương, trừ khi có quy định khác. 2.1. Dung dịch chuẩn kali feroxyanua [K4Fe(CN)6] 2.1.1. Dung dịch chuẩn gốc, K4­Fe(CN)6­.3H­2O 0,01 % (khối lượng/thể tích) trong natri

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2014

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10635:2015 về Phụ gia thực phẩm - Propylen oxit

V1 là thể tích dung dịch bạc nitrat dùng để chuẩn độ mẫu thử, tính bằng mililit (ml); V2 là thể tích dung dịch bạc nitrat dùng để chuẩn độ mẫu trắng, tính bằng mililit (ml); cN là nồng độ đương lượng của dung dịch bạc nitrat (trong trường hợp này cN = 0,02 N); w là khối lượng mẫu, tính bằng gam (g); 35,5 là khối lượng phân tử

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status