Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 6285/CT-QLĐ "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 465 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 46.364 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 23.836 CÔNG VĂN
1

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6285:1997 (ISO 6935-2 : 1980) về thép cốt bê tông - Thép thanh vằn

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6285 : 1997 ISO 6935-2 : 1980 THÉP CỐT BÊ TÔNG - THÉP THANH VẰN Steel for the reinforcement of concrete - Ribbed bars Lời nói đầu TCVN 6285 : 1997 thay thế cho các điều quy định cho thép cốt nhóm CII, CIII, CIV của TCVN 1651-85. TCVN 6285 : 1997 hoàn toàn tương đương với ISO

Ban hành: Năm 1997

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-148:1995 về thiết bị CT2/CT2 PLUS - Yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68-148:1995 THIẾT BỊ CT2/CT2 PLUS YÊU CẦU KỸ THUẬT CT2/CT2 PLUS EQUIPMENTS TECHNICAL STANDARD MỤC LỤC Lời nói đầu 1. Phạm vi áp dụng 2. Tiêu chuẩn trích dẫn 3. Các thuật ngữ, định nghĩa và chữ viết tắt. 4. Yêu cầu kỹ thuật và khai thác thiết bị

Ban hành: 01/08/1995

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6286:1997 (ISO 6935-3 : 1992) về Thép cốt bê tông - Lưới thép hàn do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

đến tiêu chuẩn hóa và các hoạt động liên quan; ISO 6892 : 1984 Vật liệu kim loại – Thử kéo; ISO 6935-1 : 1991 Thép cốt bê tông – Phần 1 : Thanh tròn trơn; TCVN 6285 : 1997  (ISO 6935-2 : 1991) Thép cốt bê tông – Thép thanh vằn; TCVN 6287 : 1997 (ISO 10065 : 1990) Thép cốt bê tông – Thử uốn và thử uốn lại không hoàn toàn;

Ban hành: Năm 1997

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

4

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 142:2004 về kết cấu bê tông, bê tông cốt thép công trình thuỷ lợi vùng ven biển - Các quy định chủ yếu về thiết kế, vật liệu, thi công và vận hành công trình

TCVN 6285: 1997: Thép cốt bê tông - Thanh thép vằn. - TCVN 197 - 85: Kim loại - Phương pháp thử kéo. - TCVN 198 - 85: Kim loại - Phương pháp thử uốn. - TCVN 5574 - 91: Kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế. - TCVN 4116 - 85: Kết cấu bê tông cốt thép thuỷ công - Tiêu chuẩn thiết kế. - TCVN 2682: 1992: Xi măng

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 40:2011/BTTTT về trạm đầu cuối di động mặt đất của hệ thống thông tin di động toàn cầu qua vệ tinh phi địa tĩnh trong băng tần 1 - 3 GHz do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

băng tần từ 1 626,5 đến 1 628,5 MHz. CHÚ THÍCH 2 - Độ rộng băng đo sẽ là 3 kHz nếu các giới hạn của EIRP có hại được giảm tương ứng. CHÚ THÍCH 3 - Nội suy tuyến tính bằng dBW theo độ lệch tần số. 2.4.2. Bức xạ có hại lớn nhất trong băng tần từ 1610,0 đến 1626,5 MHz và băng tần từ 1 626,5 đến 1 628,5 MHz

Ban hành: 26/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11111-3:2015 (ISO 389-3:1994) về Âm học - Mức chuẩn zero để hiệu chuẩn thiết bị đo thính lực - Phần 3: Mức lực ngưỡng tương đương chuẩn đối với âm đơn và máy rung xương

by bone conduction. Brit. J. audiol., 15, 1981, pp. 113-121. [7] BRINKMANN, K và RICHTER, U. Determination of the normal threshold of hearing by bone condition using different types of bone vibrators. Audiological Acoustics, 22, 1983, pp. 62-85 và 114-122. [8] TCVN 11111-4:2015 (ISO 389-4:1994), Âm học - Mức chuẩn zero để hiệu chuẩn

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2017

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11167-9:2015 (ISO/IEC 7816-9:2004) về Thẻ định danh - Thẻ mạch tích hợp - Phần 9 : Lệnh đối với quản lý thẻ

phải được chọn lựa và trạng thái cảnh báo SW1-SW2 = ‘6285’ (tệp tin được chọn lựa ở trạng thái kết thúc) phải được trả về. Các hành động sau đó không được quy định trong bộ tiêu chuẩn này. CHÚ THÍCH Mục tiêu của việc kết thúc DF thường được tạo ra cho ứng dụng không được sử dụng bởi chủ thẻ. Nếu P1-P2 = ‘0000’ và nếu trường dữ liệu bị

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2016

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2017

9

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1651-1:2008 về thép cốt bê tông - phần 1: thép thanh tròn trơn do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

trên cơ sở ISO 6935-1:2007; JIS 3112:2004 và GB 1499:1998 TCVN 1651-1:2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 17 Thép biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 1651:2008 thay thế cho TCVN 1651: 1985; TCVN 6285: 1997; TCVN 6286: 1997 TCVN 1651: 2008 gồm có ba phần: - Phần

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1651-3:2008 (ISO 6935-3 : 1992) về Thép cốt bê tông - Phần 3: Lướt thép hàn

với ISO 6935-3 : 1992, Sửa đổi kỹ thuật 1-2000. TCVN 1651-3: 2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 17 Thép biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 1651: 2008 thay thế cho TCVN 1651: 1985; TCVN 6285: 1997; TCVN 6286: 1997. TCVN 1651: 2008 gồm có ba phần: - Phần 1 :

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11198-2:2015 về Thẻ mạch tích hợp EMV cho hệ thống thanh toán - Đặc tả ứng dụng thanh toán chung - Phần 2: Giới thiệu về quy trình xử lý

lệnh GET PROCESSING OPTIONS với một thông báo lỗi rằng cho phép thiết bị đầu cuối trả về việc lựa chọn ứng dụng để lựa chọn một ứng dụng khác (nếu có). Các chuyển đổi trạng thái đối với các lệnh khác như chỉ dẫn trong Bảng 5. • Nếu ứng dụng bị khóa, thì thẻ hồi đáp các SW1 SW2 = '6285' (tệp tin được chọn trong trạng thái thiết bị đầu cuối)

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2016

12

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1651-2:2008 về thép cốt bê tông – phần 2: thép thanh vằn do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1651-2:2008 THÉP CỐT BÊ TÔNG – PHẦN 2: THÉP THANH VẰN Steel for the reinforcement of concrete – Part 2: Ribbed bars Lời nói đầu TCVN 1651-2: 2008 thay thế cho TCVN 6285: 1997. TCVN 1651-2: 2008 được biên soạn trên cơ sở ISO 6935-2: 2007; JIS 3112: 2004 và GB 1499:1998.

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 372:2006 về ống bê tông cốt thép thoát nước do Bộ Xây dựng ban hành

và súng bật nẩy để xác định cường độ. TCVN 1651: 1985 Thép cốt bê tông cán nóng. TCVN 6285: 1997 Thép cốt bê tông. Thép thanh vằn. ISO 6935 – 1 Đối với thép thanh tròn trơn. TCVN 6286: 1997 Thép cốt bê tông. Lưới thép hàn. TCVN 5709: 1993 Thép cácbon cán nóng dùng cho xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 5400:

Ban hành: 05/07/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9970:2013 (ISO 12078:2006) về Chất béo sữa dạng khan – Xác định thành phần sterol bằng sắc ký khí lỏng (Phương pháp chuẩn)

nhiệt độ cuối cùng của lò cột 30 oC. 6.28.5. Bộ bơm mẫu, khi sử dụng bộ chia dòng thì nhiệt độ của bộ bơm có thể được gia nhiệt cao hơn nhiệt độ cuối cùng của lò cột 30 oC. Còn khi sử dụng bộ bơm trên cột lạnh, thì bộ bơm phải duy trì được ở nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ sôi của dung môi vài độ. CHÚ THÍCH: Nhiệt độ lò (đẳng nhiệt hoặc đã

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2014

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2014

16

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 145:2006 về quy trình kỹ thuật trồng rừng tràm lá dài do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

đã được khảo nghiệm và công nhận theo Quyết định số 3090/KHCN-NNNT ngày 8/8/2000 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT là: Weipa (Qld), Riffe Creed (Qld), Cambridge (W.A) và Kuru (PNG). Có thể vận dụng các khoản mục thích hợp của qui trình này để trồng rừng phòng hộ trên đất ngập nước hoặc các loại đất khác. 1.3 Thuật ngữ và định nghĩa.  -

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 323:2004 về nhà ở cao tầng - tiêu chuẩn thiết kế do Bộ Xây dựng ban hành

6.2.8.4. Trên mái phải có hệ thống thu nước mưa bằng sênô dẫn đến các đường ống đứng thoát nước xuống hệ thống thoát nước ngoài nhà. 6.2.8.5. Phải có biện pháp chống đọng sương, chống thấm và chống ẩm cho lớp cách nhiệt của mái. 6.2.8.6. Lớp không khí cách nhiệt ở tầng giáp mái phải có đủ độ cao để không làm cản trở đường thông gió.

Ban hành: 02/11/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7217-2:2013 (ISO 3166-2:2007) về Mã thể hiện tên và vùng lãnh thổ của các nước - Phần 2: Mã vùng lãnh thổ

đối với việc chuyển giao thông tin địa chỉ đường phố 6 bang AU-NSW           New South Wales AU-QLD            Queensland AU-SA              Phía Nam Australia AU-TAS            Tasmania AU-VIC             Victoria AU-WA             Phía Tây Australia 2 lãnh thổ AU-ACT            Lãnh thổ thủ đô

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status