Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 625/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 154245 văn bản

1

Quyết định 625/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Gia Lai

625/QD-UBND,Quyết định 625 2019,Tỉnh Gia Lai,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 625/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 06 tháng 6 năm

Ban hành: 06/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2019

2

Quyết định 625/QĐ-UBND năm 2019 về mẫu phiếu đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

625/QD-UBND,Quyết định 625,Tỉnh Lâm Đồng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 625/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 21 tháng 3 năm 2019

Ban hành: 21/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2019

3

Quyết định 625/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận

625/QD-UBND,Quyết định 625 2017,Tỉnh Ninh Thuận,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 625/QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày 13 tháng 4 năm

Ban hành: 13/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2017

4

Quyết định 625/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017-2020

625/QD-UBND,Quyết định 625 2017,Tỉnh Đắk Nông,Doanh nghiệp,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 625/QĐ-UBND Đắk Nông, ngày 12 tháng 4 năm

Ban hành: 12/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2018

5

Quyết định 625/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 897/-TTg thực hiện việc lập hồ sơ đề nghị công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu trên địa bàn tỉnh Gia Lai

625/QD-UBND,Quyết định 625 2016,Tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 625/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 20 tháng 09 năm 2016

Ban hành: 20/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2016

6

Quyết định 625/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Số: 625/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 09 tháng 5 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG TAI NẠN, THƯƠNG TÍCH TRẺ EM GIAI ĐOẠN 2014 - 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết

Ban hành: 09/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2014

7

Quyết định 625/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Đề án cho thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái kết hợp bảo tồn thiên nhiên tại Vườn quốc gia Côn Đảo giai đoạn đến năm 2020 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

625/QD-UBND,Quyết định 625 2014,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 625/QĐ-UBND Bà Rịa –

Ban hành: 28/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2015

8

Quyết định 625/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt thiết kế mẫu bản vẽ thiết kế thi công và dự toán khối lượng phần thân các công trình phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Bình

Số: 625/QĐ-UBND Quảng Bình, ngày 18 tháng 03 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ MẪU BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG VÀ DỰ TOÁN KHỐI LƯỢNG PHẦN THÂN CÁC CÔNG TRÌNH PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH QUẢNG BÌNH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Ban hành: 18/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2014

9

Quyết định 625/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu

LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 625/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 26 tháng 3 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN

Ban hành: 26/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2013

10

Quyết định 625/QĐ-UBND năm 2012 về Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011 - 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

625/QD-UBND,Quyết định 625 2012,Tỉnh Bình Định,Quản lý và sử dụng kinh phí,Chương trình hành động phòng chống mại dâm ,Kinh phí phòng chống mại dâm ,Chương trình hành động,Quyết định 625/QĐ-UBND năm 2012 ,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 14/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2012

11

Quyết định 625/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Yên Bái đến năm 2020

625/QD-UBND,Quyết định 625 2011,Tỉnh Yên Bái,Đào tạo nghề cho lao động nông thôn,Lao động - Tiền lương,Giáo dục UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 625/QĐ-UBND

Ban hành: 09/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2014

12

Quyết định 625/QĐ-UBND năm 2007 về Chương trình thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU về đổi mới môi trường đầu tư để thu hút đầu tư giai đoạn 2006-2010 của tỉnh Lâm Đồng

625/QD-UBND,Quyết định 625,Tỉnh Lâm Đồng,Thu hút đầu tư,Chính sách thu hút đầu tư,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 625/QĐ-UBND Đà Lạt, ngày 08 tháng 02 năm

Ban hành: 08/02/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2014

13

Quyết định 625/QĐ-UBND về việc bàn giao Trạm bơm Trung Ngân huyện Yên Phong cho Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Đuống quản lý sử dụng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

625/QD-UBND,Quyết định 625 2006,Tỉnh Bắc Ninh,Huyện Yên Phong,Quản lý sử dụng,Trạm bơm Trung Ngân,Cty công trình thủy lợi Bắc Đuống,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 625/QĐ-UBND Bắc

Ban hành: 04/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

14

Quyết định 625/QĐ-BTC năm 2019 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

625/QD-BTC,Quyết định 625 2019,Bộ Tài chính,Công bố thủ tục hành chính,Thủ tục hành chính,Lĩnh vực thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 625/QĐ

Ban hành: 10/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2019

15

Quyết định 625/QĐ-KTNN năm 2017 về thành lập Ban Quản lý dự án công nghệ thông tin thuộc Kiểm toán nhà nước

625/QD-KTNN,Quyết định 625 2017,Kiểm toán Nhà nước,Thành lập ban quản lý,Dự án công nghệ thông tin,Kiểm toán nhà nước ,Kế toán - Kiểm toán,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2017

16

Kế hoạch 625/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp do tỉnh Nghệ An ban hành

625/KH-UBND,Tỉnh Nghệ An,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 625/KH-UBND Nghệ An, ngày 21 tháng 10 năm 2016 KẾ HOẠCH

Ban hành: 21/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2016

17

Quyết định 625/QĐ-UBDT năm 2016 phê duyệt Kế hoạch Kiểm tra sát hạch công chức loại D (ngạch nhân viên) vào làm việc tại Văn phòng Ủy ban Dân tộc

625/QD-UBDT,Quyết định 625 2016,Uỷ ban Dân tộc,Xét tuyển công chức,Kiểm tra sát hạch công chức,Quy chế thi xét tuyển công chức,Chương trình đào tạo lái xe ô tô,Bộ máy hành chính ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2016

18

Quyết định 625/QĐ-BHXH năm 2016 Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

625/QD-BHXH,Quyết định 625 2016,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Quy chế quản lý,Hoạt động đối ngoại,Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại ,Thỏa thuận quốc tế,Hợp tác quốc tế,Bảo hiểm BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2016

19

Quyết định 625/QĐ-QLD năm 2015 đình chỉ lưu hành, thu hồi và rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành

625/QD-QLD,Quyết định 625 2015,Cục Quản lý dược,Đình chỉ lưu hành thuốc,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 625/QĐ-QLD Hà Nội, ngày 19 tháng 11

Ban hành: 19/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2015

20

Quyết định 625/2009/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh

625/2009/QD-UBND,Quyết định 625,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 625/2009/QĐ-UBND Nhà

Ban hành: 03/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.139.100