Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 622/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 129491 văn bản

1

Quyết định 622/QĐ-TTg năm 2017 Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 622/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA THỰC

Ban hành: 10/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2017

2

Quyết định 622/QĐ-TTg năm 2009 sửa đổi Quyết định 579/QĐ-TTg năm 2009 về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng chính sách xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Số: 622/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 579/QĐ-TTG

Ban hành: 17/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2009

3

Quyết định 622/QĐ-TTg năm 2008 về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 622/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ

Ban hành: 26/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2008

4

Quyết định 622/QĐ-TTg năm 2001 phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án "hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 622/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN "HẠ

Ban hành: 22/05/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2009

5

Quyết định 622/QĐ-TTg năm 2000 phê duyệt đầu tư Dự án xây dựng đại lộ Đông – Tây thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 622/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐẠI LỘ ĐÔNG – TÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức

Ban hành: 05/07/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2007

6

Quyết định 622/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Kế hoạch triển khai sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2018-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 622/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 04 tháng 5 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN

Ban hành: 04/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2018

7

Quyết định 622/QĐ-UBND năm 2017 về Quy chế phối hợp giữa tổ chức, cá nhân tham gia chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh Kon Tum

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 622/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 11 tháng 12 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÁC TỔ CHỨC, CÁ

Ban hành: 11/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2018

8

Quyết định 622/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 do tỉnh Bình Phước ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 622/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 22 tháng 03 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH V/V ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH PHÁT

Ban hành: 22/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2017

9

Quyết định 622/QĐ-UBND năm 2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 622/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 14 tháng 03 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN

Ban hành: 14/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2016

10

Quyết định 622/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 622/QĐ-UBND Bình Thuận, ngày 07 tháng 3 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH

Ban hành: 07/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2016

11

Quyết định 622/QĐ-BGTVT năm 2016 phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (Tên tiếng Anh: Local Road Assets Management Project - LRAMP) do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 622/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẦU DÂN SINH

Ban hành: 02/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2016

12

Quyết định 622/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Khuyến học tỉnh Kon Tum

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 622/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 25 tháng 12 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI,

Ban hành: 25/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2015

13

Quyết định 622/QĐ-UBND năm 2014 về nguyên tắc lựa chọn và công bố doanh nghiệp được phép tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu phụ, điểm thông quan tỉnh Lạng Sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 622/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 12 tháng 05 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN VÀ CÔNG

Ban hành: 12/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2014

14

Quyết định 622/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch tổng thể thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 622/QĐ-UBND Bình Định, ngày 12 tháng 03 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔNG THỂ

Ban hành: 12/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2014

15

Quyết định 622/QĐ-BVHTTDL năm 2014 xếp hạng di tích quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 622/QĐ-BVHTTDL Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XẾP HẠNG DI TÍCH

Ban hành: 10/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2014

Ban hành: 14/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2015

17

Quyết định 622/QĐ-UBND năm 2013 quy định nội dung và mức chi cho công tác thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của thành phố Hà Nội

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 622/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH NỘI DUNG VÀ MỨC

Ban hành: 25/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2013

18

Quyết định 622/QĐ-UBND năm 2012 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU về phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020 tỉnh Hòa Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 622/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày 21 tháng 5 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH

Ban hành: 21/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

19

Quyết định 622/QĐ-UBND thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 622/QĐ-UBND Phú Yên, ngày 03 tháng 05 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ

Ban hành: 03/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2013

20

Quyết định 622/QĐ-LĐTBXH năm 2011 về thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 622/QĐ-LĐTBXH Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG

Ban hành: 23/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.19.57