Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 62/2012/TT-NHNN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 9824 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 62-MT:2016/BTNMT về nước thải chăn nuôi

QCVN62-MT:2016/BTNMT,Quy chuẩn QCVN62-MT:2016,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tài nguyên- Môi trường,Nông nghiệp QCVN 62-MT:2016/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI National Technical Regulation on the effluent of livestock Lời nói đầu QCVN 62-MT:2016/BTNMT do Tổ soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc

Ban hành: 29/04/2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2016

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 62:2013/BGTVT hệ thống lầu lái do Bộ Giao thông vận tải ban hành

GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số....... /2012/TT-BGTVT Hà Nội, ngày… tháng… năm 2013 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QCVN 62: 2013/BGTVT

Ban hành: 02/05/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2013

3

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5699-2-62:2013 (IEC 60335-2-62 : 2008) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-62: Yêu cầu cụ thể đối với bồn rửa sử dụng điện dùng trong thương mại

TCVN5699-2-62:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5699-2-62:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5699-2-62 : 2013 IEC 60335-2-62 : 2008 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ - AN TOÀN - PHẦN 2-62: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI BỒN RỬA SỬ DỤNG ĐIỆN DÙNG TRONG THƯƠNG MẠI Household and similar electrical

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2014

4

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 62:2011/BTTTT về thiết bị Radiotelex sử dụng trong nghiệp vụ MF/HF hàng hải do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

1059/2001/QĐ-TCBĐ ngày 21 tháng 12 năm 2001. QCVN 62:2011/BTTTT hoàn toàn tương đương tiêu chuẩn ETS 300 067 của Viện Tiêu chuẩn Viễn thông châu Âu (ETSI). QCVN 62:2011/BTTTT  do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 29/TT-BTTTT ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Bộ

Ban hành: 26/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-62:2011/BNNPTNT về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống đậu xanh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. QCVN 01-62 : 2011/BNNPTNT do Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng và phân bón Quốc gia biên soạn, Cục Trồng trọt trình duyệt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Thông tư số 48 /2011/TT-BNNPTNT ngày 05 tháng 7 năm 2011. I. QUY ĐỊNH

Ban hành: 05/07/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN II:2012 Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc

TCVNII:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNII:2012,***,Công nghệ- Thực phẩm,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN II: 2012 BỘ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ THUỐC Set of national standards for medicines Lời nói đầu Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc TCVN II: 2012 được xây dựng trên nguyên tắc nối tiếp Bộ TCVN I: 2009 Bộ

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2014

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9435:2012 về Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản - Liên kết - Hiệu chỉnh tài liệu từ

TCVN9435:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9435:2012,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9435:2012 ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ VÀ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN - LIÊN KẾT, HIỆU CHỈNH TÀI LIỆU TỪ Investigation, evaluation and exploration of minerals - Correction, connection of magnetic prospecting data Lời nói đầu TCVN

Ban hành: 12/10/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2013

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9043:2012 về Thực phẩm - Xác định hàm lượng phospho tổng số bằng phương pháp đo màu

TCVN9043:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9043:2012,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9043:2012 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG PHOSPHO TỔNG SỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO MÀU Foodstuffs - Determination of total phosphorus content by colorimetric method Lời nói đầu TCVN 9043:2012 được xây dựng dựa trên cơ

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2015

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8896:2012 về Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định tertbutyl hydroquinon (TBHQ) bằng phương pháp quang phổ

TCVN8896:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8896:2012,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8896:2012 DẦU MỠ ĐỘNG VẬT VÀ THỰC VẬT - XÁC ĐỊNH TERT-BUTYL HYDROQUINON (TBHQ) BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ Animal and vegetable fats and oils - Determination or tert-butyl hydroquione (TBHQ) by spectrophotometric method

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2015

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8897:2012 về Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định butyl hydroxyanisol (BHA) bằng phương pháp quang phổ

TCVN8897:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8897:2012,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8897:2012 DẦU MỠ ĐỘNG VẬT VÀ THỰC VẬT – XÁC ĐỊNH BUTYL HYDROXYANISOL (BHA) BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ Animal and vegetable fats and oils – Determination of butyl hydroxyanisol (BHA) by spectrophotometric method Lời nói

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2015

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8898:2012 về Đồ uống có cồn - Xác định hàm lượng các chất dễ bay hơi - Phương pháp sắc kí khí

TCVN8898:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8898:2012,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8898:2012 ĐỒ UỐNG CÓ CỒN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CÁC CHẤT DỄ BAY HƠI - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ KHÍ Alcohols - Determination of volatile substances content - Gas chromatographic method Lời nói đầu TCVN 8898:2012 được xây

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2015

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7454:2012 về Phân định và thu nhận dữ liệu tự động - Danh mục dữ liệu mô tả thương phẩm sử dụng mã số GS1

TCVN7454:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7454:2012,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7454:2012 PHÂN ĐỊNH VÀ THU NHẬN DỮ LIỆU TỰ ĐỘNG – DANH MỤC DỮ LIỆU MÔ TẢ THƯƠNG PHẨM SỬ DỤNG MÃ SỐ GS1 Automatic identification and data capture – List of data used for describing trade items marke with GS1 numbers Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2014

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9470:2012 (ISO 10397:1993) về Phát thải nguồn tĩnh - Xác định phát thải của nhà máy amiăng - Phương pháp đo đếm sợi

TCVN9470:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9470:2012,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9470:2012 ISO 10397:1993 PHÁT THẢI NGUỒN TĨNH - XÁC ĐỊNH PHÁT THẢI CỦA NHÀ MÁY AMIĂNG - PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐẾM SỢI Stationary source emissions - Determination of asbestos plant emissions - Method by fibre count measurement

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2014

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6078:2012 (ISO 4172:1991) về Bản vẽ kỹ thuật - Bản vẽ xây dựng - Bản vẽ lắp ghép kết cấu chế tạo sẵn

TCVN6078:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6078:2012,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6078:2012 ISO 4172:1991 BẢN VẼ KỸ THUẬT - BẢN VẼ XÂY DỰNG- BẢN VẼ LẮP GHÉP KẾT CẤU CHẾ TẠO SẴN Technical drawings - Construction drawings - Drawing for the asseembly of Prefabricated structures Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2014

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9412:2012 về Mộ và bia mộ - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN9412:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9412:2012,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9412:2012 MỘ VÀ BIA MỘ - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Grave and Tombstone - Design standard Lời nói đầu TCVN 9421: 2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2014

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9212:2012 về Bệnh viện đa khoa khu vực – Tiêu chuẩn thiết kế

trị ngoại trú; - Khu Điều trị nội trú; - Khu Kỹ thuật nghiệp vụ; - Khu Hành chính quản trị; - Khu Hậu cần kỹ thuật và Dịch vụ tổng hợp. 6.1.2. Yêu cầu về kích thước thông thủy Tuân thủ các yêu cầu về kích thước thông thủy được nêu trong 6.1.2 của TCVN 4470 : 2012. 6.2. Khoa Khám bệnh đa khoa và điều trị ngoại trú

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2014

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9213:2012 về Bệnh viện quận huyện – Tiêu chuẩn thiết kế

trú; - Khu Điều trị nội trú; - Khu Kỹ thuật nghiệp vụ; - Khu Hành chính quản trị; - Khu Hậu cần kỹ thuật và Dịch vụ tổng hợp. 6.1.2. Yêu cầu về kích thước thông thủy Tuân thủ các yêu cầu về kích thước thông thủy được nêu trong 6.1.2 TCVN 4470 : 2012. 6.2. Khoa Khám bệnh đa khoa và điều trị ngoại trú 6.2.1.

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2014

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9214: 2012 về Phòng khám đa khoa khu vực - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN9214:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9214:2012,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9214:2012 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU VỰC - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Polyclinic - Design standard Lời nói đầu TCVN 9214 : 2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2014

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4454:2012 về Quy hoạch xây dựng nông thôn - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN4454:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4454:2012,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4454:2012 QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Planning of rural - Design standard Lời nói đầu TCVN 4454:2012 thay thế TCVN 4454:1987. TCVN 9410:2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị & Nông thôn biên

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2014

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6084:2012 về Bản vẽ xây dựng - Thể hiện cốt thép bê tông

TCVN6084:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6084:2012,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6084:2012 ISO 3766:2003 BẢN VẼ XÂY DỰNG - THỂ HIỆN CỐT THÉP BÊ TÔNG Construction drawings - Simplified representation of concrete reinforcement Lời nói dầu TCVN 6084:2012 thay thế TCVN 6084:1995 và TCVN 5898:1995.

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.94.194