Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 62/2012/TT-NHNN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 9796 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

161

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9294:2012 về Phân bón - Xác định Cacbon tổng số bằng phương pháp Walkley -Black

TCVN9294:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9294:2012,***,Phân bón,Phương pháp Walkley -Black,Xác định Cacbon tổng số ,TCVN 9294:2012 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9294 : 2012 PHÂN BÓN -  XÁC ĐỊNH CÁCBON HỮU CƠ TỔNG SỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP WALKLEY - BLACK Fertilizers – Determination of total organic carbon by Walkley –

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

162

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9290:2012 về Phân bón - Xác định chì tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa và nhiệt điện (không ngọn lửa)

TCVN9290:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9290:2012,***,Hấp thụ nguyên tử ngọn lửa,Phương pháp xác định chì tổng số ,Phương pháp nhiệt điện ,TCVN 9290:2012 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9290:2012 PHÂN BÓN - XÁC ĐỊNH CHÌ TỔNG SỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA VÀ NHIỆT ĐIỆN (KHÔNG NGỌN LỬA) Fertilizers

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

163

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4514:2012 về Xí nghiệp công nghiệp - Tổng mặt bằng - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN4514:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4514:2012,***,Xây dựng,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4514:2012 XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP - TỔNG MẶT BẰNG - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Industrial workshops - General plan - Design Standard Lời nói đầu TCVN 4514 : 2012 thay thế TCVN 4514 : 1988. TCVN 4514 : 2012 được

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2014

164

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9153:2012 về Công trình thủy lợi - Phương pháp chỉnh lý kết quả thí nghiệm mẫu đất

TCVN9153:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9153:2012,***,Công trình thủy lợi,chỉnh lý kết quả thí nghiệm mẫu đất, thí nghiệm mẫu đất,TCVN 9153:2012 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9153:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - PHƯƠNG PHÁP CHỈNH LÝ KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM MẪU ĐẤT Hydraulic structures - Method for correction of soil test

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2013

165

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9137:2012 về Công trình thủy lợi - Thiết kế đập bê tông và bê tông cốt thép

TCVN9137:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9137:2012,***,Thiết kế đập bê tông,Công trình thủy lợi,TCVN 9137:2012 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9137: 2012 CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI - THIẾT KẾ ĐẬP BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP Hydraulic structure − Design for concrete dam and reinforced concrete dam Lời nói đầu: TCVN

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2013

166

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9293:2012 về Phân bón - Phương pháp xác định Biuret trong phân urê

TCVN9293:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9293:2012,***,Xác định Biuret trong phân urê,Phân bón,Phương pháp xác định Biuret,TCVN 9293:2012 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9293 : 2012 PHÂN BÓN - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH BIURET TRONG PHÂN URÊ Fertilizers – Method for determination of biuret in urea Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

167

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8727:2012 về Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định tổng hàm lượng và hàm lượng các ion thành phần muối hòa tan của đất trong phòng thí nghiệm

TCVN8727:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8727:2012,***,Đất xây dựng công trình thủy lợi ,Muối hòa tan của đất,Hàm lượng ion muối hòa tan của đất ,Hàm lượng và thành phần muối hòa tan ,Đất xây dựng,TCVN 8727:2012 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8727 : 2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỔNG HÀM LƯỢNG

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2013

168

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8719:2012 về Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định các đặc trưng trương nở của đất trong phòng thí nghiệm

TCVN8719:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8719:2012,***,xác định các đặc trưng trương nở của đất ,Đặc trưng trương nở của đất ,Đất xây dựng công trình thủy lợi ,Đất xây dựng,TCVN 8719:2012 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8719 : 2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG TRƯƠNG NỞ CỦA ĐẤT TRONG

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2013

169

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8720:2012 về Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định các đặc trưng co ngót của đất trong phòng thí nghiệm

TCVN8720:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8720:2012,***,Xác định đặc trưng co ngót của đất ,đặc trưng co ngót của đất ,Đất xây dựng công trình thủy lợi ,Đất xây dựng,Đất xây dựng công trình thuỷ lợi,TCVN 8720:2012 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8720 : 2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2013

170

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8722:2012 về Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định các đặc trưng lún ướt của đất trong phòng thí nghiệm

TCVN8722:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8722:2012,***,Xác định đặc trưng lún ướt của đất ,Công trình thủy lợi,Đất xây dựng công trình thủy lợi ,Đất xây dựng,TCVN 8722:2012 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8722:2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG LÚN ƯỚT CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2013

171

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8723:2012 về Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định hệ số thấm của đất trong phòng thí nghiệm

TCVN8723:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8723:2012,***,Xác định hệ số thấm của đất,Đất xây dựng công trình thủy lợi ,Đất xây dựng,Đất xây dựng công trình thuỷ lợi,TCVN 8723:2012 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8723 : 2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HỆ SỐ THẤM CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2013

172

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8724:2012 về Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời trong phòng thí nghiệm

TCVN8724:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8724:2012,***,góc nghỉ tự nhiên của đất rời ,xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời ,Đất xây dựng,Đất xây dựng công trình thủy lợi , TCVN 8724:2012 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8724 : 2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GÓC NGHỈ TỰ NHIÊN CỦA ĐẤT RỜI TRONG

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2013

173

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8725:2012 về Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định sức chống cắt của đất hạt mịn mềm yếu bằng thí nghiệm cắt cánh ở trong phòng

TCVN8725:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8725:2012,***,Xác định sức chống cắt của đất,Phương pháp xác định sức chống cắt,Đất xây dựng,Đất xây dựng công trình thủy lợi ,Đất xây dựng công trình thuỷ lợi,Đất hạt mịn mềm yếu,Phương pháp thí nghiệm cắt cánh,TCVN 8725:2012 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8725 : 2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2013

174

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8726:2012 về Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định hàm lượng chất hữu cơ của đất trong phòng thí nghiệm

TCVN8726:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8726:2012,***,Xác định hàm lượng chất hữu cơ,Đất xây dựng công trình thủy lợi , hàm lượng chất hữu cơ của đất ,Đất xây dựng, TCVN 8726:2012 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8726 : 2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT HỮU CƠ CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2013

175

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9189:2012 về Định lượng các khoáng cơ bản trong clanhke xi măng pooc lăng bằng nhiễu xạ tia X theo phương pháp chuẩn trong

TCVN9189:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9189:2012,***,clanhke xi măng pooc lăng ,Định lượng các khoáng cơ bản ,nhiễu xạ tia X,phương pháp chuẩn trong,TCVN 9189:2012 ,Công nghiệp,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9189:2012 ĐỊNH LƯỢNG CÁC KHOÁNG CƠ BẢN TRONG CLANHKE XI MĂNG POÓC LĂNG BẰNG NHIỄU XẠ TIA X THEO PHƯƠNG PHÁP CHUẨN

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2013

176

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9210:2012 về Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN9210:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9210:2012,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9210:2012 TRƯỜNG DẠY NGHỀ - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ School of vocational training - Design Standard Lời nói dầu TCVN 9210 : 2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 60 : 2003 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2014

177

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9255:2012 (ISO 9836:2011) về tiêu chuẩn tính năng trong tòa nhà - Định nghĩa, phương pháp tính các chỉ số diện tích và không gian

TCVN9255:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9255:2012,***,Chỉ số diện tích,chỉ số diện tích tòa nhà ,chỉ số không gian tòa nhà ,TCVN 9255:2012,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9255:2012 ISO 9836:2011 TIÊU CHUẨN TÍNH NĂNG TRONG TÒA NHÀ - ĐỊNH NGHĨA, PHƯƠNG PHÁP TÍNH CÁC CHỈ SỐ DIỆN TÍCH VÀ KHÔNG GIAN Performance

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

178

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9182:2012 về Thủy tinh màu - Phương pháp phân tích hóa học xác định hàm lượng Niken oxit

TCVN9182:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9182:2012,***,xác định hàm lượng Niken oxit,Phương pháp xác định hàm lượng Niken oxit,Thủy tinh màu ,TCVN 9182:2012,Công nghiệp,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9182 : 2012 THỦY TINH MÀU - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NIKEN OXIT Colour glass - Test method

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2013

179

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4602:2012 về Trường trung cấp chuyên nghiệp - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN4602:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4602:2012,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4602 : 2012 TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Specialised College – Design Standard Lời nói đầu TCVN 4602 : 2012 thay thế TCVN 4602 : 1988. TCVN 4602 : 2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 275 : 2002 theo

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2014

180

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9158:2012 về Công trình thủy lợi - Công trình tháo nước - Phương pháp tính toán khí thực

TCVN9158:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9158:2012,***,Phương pháp tính toán khí thực,Công trình tháo nước ,Công trình thủy lợi,TCVN 9158:2012 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9158: 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - CÔNG TRÌNH THÁO NƯỚC - PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN KHÍ THỰC Hydraulic structures - Discharge structures - Calculation

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.82.159