Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 62/2012/TT-NHNN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 9796 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

141

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9372:2012 về Tàu thủy lưu trú du lịch - Xếp hạng

TCVN9372:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9372:2012,***,Tàu thủy lưu trú du lịch,Xếp hạng tàu thủy lưu trú du lịch,TCVN 9372:2012 ,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9372:2012 TÀU THỦY LƯU TRÚ DU LỊCH - XẾP HẠNG Cruise ship - Classification Lời nói đầu TCVN 9372:2012 do Tổng cục Du lịch biên soạn, Bộ Văn hóa, Thể

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

142

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9068:2012 về Vật liệu lọc dạng hạt dùng trong xử lý nước sạch - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN9068:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9068:2012,***,Vật liệu lọc dạng hạt,Yêu cầu kỹ thuật,TCVN 9068:2012 ,Tài nguyên- Môi trường,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9068 : 2012 VẬT LIỆU LỌC DẠNG HẠT DÙNG TRONG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH - YÊU CẦU KỸ THUẬT Granular filtering material for water purification - Specifications

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2013

143

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4260:2012 về Công trình thể thao - Bể bơi - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN4260:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4260:2012,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4260:2012 CÔNG TRÌNH THỂ THAO - BỂ BƠI - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Sporting facilities - Swimming pools - Design standard Lời nói đầu TCVN 4260 : 2012 thay thế TCVN 4260 :1986. TCVN 4260 : 2012 được chuyển đổi từ TCXDVN

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2014

144

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9331:2012 (ISO/TS 22117 : 2010) về Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Hướng dẫn và các yêu cầu cụ thể về thử nghiệm thành thạo thông qua so sánh liên phòng thử nghiệm

TCVN9331:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9331:2012,***,Vi sinh vật trong thức ăn chăn nuôi,Vi sinh vật trong thực phẩm,Thử nghiệm thành thạo ,so sánh liên phòng thử nghiệm,Công nghệ- Thực phẩm,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9331 : 2012 ISO/TS 22117 : 2010 VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI - HƯỚNG DẪN

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

145

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4037:2012 về Cấp nước - Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN4037:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4037:2012,***,Xây dựng,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4037 : 2012 CẤP NƯỚC – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Water supply – Terminology and definitions Lời nói đầu TCVN 4037 : 2012 thay thế TCVN 4037 : 1985. TCVN 4037 : 2012 được chuyển đổi từ TCVN 4037 :

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2014

146

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9069:2012 về Vật liệu lọc dạng hạt dùng trong xử lý nước sạch - Phương pháp thử

TCVN9069:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9069:2012,***,Vật liệu lọc dạng hạt,Phương pháp thử,TCVN 9069:2012 ,Tài nguyên- Môi trường,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9069:2012 VẬT LIỆU LỌC DẠNG HẠT DÙNG TRONG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH - PHƯƠNG PHÁP THỬ Granular filtering material for water purification - Test methods Lời

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2013

147

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9466:2012 (ASTM D6009-12) về Chất thải rắn - Hướng dẫn lấy mẫu từ đống chất thải

TCVN9466:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9466:2012,***,Chất thải rắn,Hướng dẫn lấy mẫu từ đống chất thải,TCVN 9466:2012 ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9466:2012 ASTM D6009-12 CHẤT THẢI RẮN - HƯỚNG DẪN LẤY MẪU TỪ ĐỐNG CHẤT THẢI Standard guide for sampling waste piles Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

148

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9144:2012 về Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế âu tàu

TCVN9144:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9144:2012,***,Yêu cầu thiết kế âu tàu,TCVN 9144:2012 ,Công trình thủy lợi,Xây dựng,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9144 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - YÊU CẦU THIẾT KẾ ÂU TÀU Hydraulic structure - Requirement for Navigation Locks Design Lời nói đầu TCVN 9144 : 2012 được

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2013

149

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9115:2012 về Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu

TCVN9115:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9115:2012,***,Kết cấu bê tông,Kết cấu bê tông bê tông cốt thép ,Kết cấu bê tông cốt thép,Nghiệm thu kết cấu bê tông,Thi công kết cấu bê tông,TCVN 9115:2012,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9115 : 2012 KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP LẮP GHÉP -THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Assembled

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

150

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9524:2012 (EN 14133:2009) về Thực phẩm - Xác định hàm lượng ochratoxin A trong rượu vang và bia - Phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao (HPLC) có làm sạch bằng cột ái lực miễn nhiễm

TCVN9524:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9524:2012,***,hàm lượng ochratoxin A trong rượu vang,hàm lượng ochratoxin A trong bia,Thực phẩm,TCVN 9524:2012 ,Làm sạch bằng cột ái lực miễn nhiễm,Xác định hàm lượng ochratoxin A,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9524:2012 EN 14133:2009 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2013

151

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4038:2012 về Thoát nước - Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN4038:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4038:2012,***,Xây dựng,Tài nguyên- Môi trường,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4038:2012 THOÁT NƯỚC - THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Drainage - Terminology and definitions Lời nói đầu TCVN 4038 : 2012 thay thế TCVN 4038 : 1985. TCVN 4038 : 2012 được chuyển đổi từ TCVN

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2014

152

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9162:2012 về Công trình thủy lợi - Đường thi công - Yêu cầu thiết kế

TCVN9162:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9162:2012,***,Đường thi công,Công trình thủy lợi,Yêu cầu thiết kế,TCVN 9162:2012,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9162 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - ĐƯỜNG THI CÔNG - YÊU CẦU THIẾT KẾ Hydraulic structures - Construction roads - Technical requirements for design Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2013

153

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9114:2012 về Sản phẩm bê tông ứng lực trước - Yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra chấp nhận

TCVN9114:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9114:2012,***,Sản phẩm bê tông ứng lực trước ,TCVN 9114:2012,Yêu cầu kỹ thuật,Kiểm tra chấp nhận sản phẩm bê tông,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9114:2012 SẢN PHẨM BÊ TÔNG ỨNG LỰC TRƯỚC – YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ KIỂM TRA CHẤP NHẬN Precast Prestressed concrete product - Technical

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

154

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8721:2012 về Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định khối lượng thể tích khô lớn nhất và nhỏ nhất của đất rời trong phòng thí nghiệm

TCVN8721:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8721:2012,***,xác định khối lượng thể tích khô,Đất xây dựng công trình thủy lợi ,Khối lượng thể tích khô lớn nhất ,Khối lượng thể tích khô nhỏ nhất ,Đất rời,TCVN 8721:2012 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8721 : 2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2013

155

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8729:2012 về Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định khối lượng thể tích của đất tại hiện trường

TCVN8729:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8729:2012,***,Đất xây dựng công trình thủy lợi ,Xác định khối lượng thể tích của đất ,Đất xây dựng,Đất xây dựng công trình thuỷ lợi,Phương pháp xác định khối lượng thể tích,TCVN 8729:2012 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8729 : 2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2013

156

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9161:2012 về Công trình thủy lợi - Khoan nổ mìn đào đá - Phương pháp thiết kế, thi công và nghiệm thu

TCVN9161:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9161:2012,***,Khoan nổ mìn đào đá ,Công trình thủy lợi,Phương pháp thiết kế khoan nổ mìn đào đá ,TCVN 9161:2012 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9161: 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - KHOAN NỔ MÌN ĐÀO ĐÁ - PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ, THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Hydraulic structures - Drilling

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2013

157

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9154:2012 về Công trình thủy lợi - Quy trình tính toán đường hầm thủy lợi

TCVN9154:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9154:2012,***,Quy trình tính toán đường hầm thủy lợi,đường hầm thủy lợi,Công trình thủy lợi,TCVN 9154:2012 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9154:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - QUY TRÌNH TÍNH TOÁN ĐƯỜNG HẦM THỦY LỢI Hydraulic structures - Calculation Process of Hydraulic Tunnel Lời

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2013

158

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9288:2012 về Phân bón - Xác định Mangan tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

TCVN9288:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9288:2012,***,Phân bón, Xác định Mangan tổng số ,Hấp thụ nguyên tử ngọn lửa,Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa , TCVN 9288:2012 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9288 : 2012 PHÂN BÓN – XÁC ĐỊNH MANGAN TỔNG SỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA Fertilizers –

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

159

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9289:2012 về Phân bón - Xác định kẽm tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

TCVN9289:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9289:2012,***, Xác định kẽm tổng số,Hấp thụ nguyên tử ngọn lửa,Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa ,Phân bón,TCVN 9289:2012,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9289:2012 PHÂN BÓN – XÁC ĐỊNH KẼM TỔNG SỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA Fertilizers – Method

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

160

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9291:2012 về Phân bón - Xác định Cadimi tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử nhiệt điện (không ngọn lửa)

TCVN9291:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9291:2012,***,Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa ,Xác định Cadimi tổng số,Phương pháp nhiệt điện ,Hấp thụ nguyên tử nhiệt điện ,TCVN 9291:2012,Phân bón,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9291:2012 PHÂN BÓN - XÁC ĐỊNH CADIMI TỔNG SỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NHIỆT

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.82.159