Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 62/2012/TT-NHNN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 9824 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

121

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9483:2012 về Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Diazinon - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN9483:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9483:2012,***,Nông nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9483 : 2012 THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHỨA HOẠT CHẤT DIAZINON - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Pesticides containing diazinon - Technical requirements and test methods Lời nói đầu TCVN 9483 : 2012 do Cục Bảo vệ

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2014

122

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7831:2012 về Máy điều hòa không khí không ống gió - Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng

TCVN7831:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7831:2012,***,Máy điều hòa không ống gió,TCQG Máy điều hòa không khí ,Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng ,Máy điều hòa không khí , Hiệu suất năng lượng điều hoà không khí ,Hiệu suất năng lượng,TCVN 7831:2012 ,Công nghiệp,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7831 : 2012 MÁY ĐIỀU

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

123

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9206:2012 về Ðặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN9206:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9206:2012,***,Ðặt thiết bị điện trong nhà ở ,Ðặt thiết bị điện trong công trình công cộng ,Tiêu chuẩn thiết kế,TCVN 9206:2012 ,Điện - điện tử,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9206 : 2012 ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN TRONG NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Installation

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2013

124

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9207:2012 về Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN9207:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9207:2012,***,Đặt đường dẫn điện trong nhà ở ,Đặt đường dẫn điện công trình công cộng ,TCVN 9207:2012 ,Tiêu chuẩn thiết kế,Điện - điện tử,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9207 : 2012 ĐẶT ĐƯỜNG DẪN ĐIỆN TRONG NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Installation

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2013

125

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9362:2012 về Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình

TCVN9362:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9362:2012,***, Thiết kế nền nhà và công trình,TCVN 9362:2012 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9362:2012 TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ NỀN NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH Specifications for design of foundation for buildings and structures Lời nói đầu TCVN 9362:2012 được chuyển đổi từ TCXD

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

126

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4601:2012 về Công sở cơ quan hành chính nhà nước - Yêu cầu thiết kế

TCVN4601:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4601:2012,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4601 : 2012 CÔNG SỞ CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC - YÊU CẦU THIẾT KẾ Office buildings - Design requirements Lời nói đầu TCVN 4601 : 2012 thay thế TCVN 4601:1988. TCVN 4601 : 2012 được chuyển đổi từ TCVN 4601:1988 theo

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2014

127

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8398:2012 về Tôm biển - Tôm sú giống PL15 - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN8398:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8398:2012,***,Tôm biển,Tôm biển Tôm giống PL 15,Tôm sú giống PL15 ,Yêu cầu kỹ thuật tôm sú giống PL15 ,Tôm sú , TCVN 8398:2012 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8398 : 2012 TÔM BIỂN - TÔM SÚ GIỐNG PL15 - YÊU CẦU KỸ THUẬT Marine shrimp - Post-Larvae 15 Tiger shrimp - Technical

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2013

128

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8399:2012 về Tôm biển - Tôm sú bố mẹ - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN8399:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8399:2012,***,Tôm biển,Tôm sú bố mẹ ,Yêu cầu kỹ thuật Tôm sú bố mẹ ,Tôm sú , TCVN 8399:2012 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8399 : 2012 TÔM BIỂN - TÔM SÚ BỐ MẸ - YÊU CẦU KỸ THUẬT Marine shrimp - Broodstock of tigershrimp - Technical requirement Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2013

129

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9292:2012 về Phân bón - Phương pháp xác định axít tự do

TCVN9292:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9292:2012,***,Phương pháp xác định axít tự do ,Phân bón,TCVN 9292:2012,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9292 : 2012 PHÂN BÓN - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH AXIT TỰ DO Fertilizers - Method for determination for free acid Lời nói đầu TCVN 9292 : 2012 được chuyển đổi từ 10 TCN

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

130

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9487:2012 về Quy trình điều tra, lập bản đồ đất tỷ lệ trung bình và lớn

TCVN9487:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9487:2012,***,Lập bản đồ đất,điều tra bản đồ đất ,lập bản đồ đất ,TCVN 9487:2012 ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9487 : 2012 QUY TRÌNH ĐIỀU TRA, LẬP BẢN ĐỒ ĐẤT TỶ LỆ TRUNG BÌNH VÀ LỚN Intructrion for soil investigation and mapping at medium and large scales Lời

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

131

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3218:2012 về Chè - Xác định các chỉ tiêu cảm quan bằng phương pháp cho điểm

TCVN3218:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3218:2012,***,Công nghệ- Thực phẩm,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 3218 : 2012 CHÈ - XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU CẢM QUAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHO ĐIỂM Tea - Sensory analysis by presenting mark Lời nói đầu TCVN 3218:2012 thay thế TCVN 3218:1993; TCVN 3218:2012 do Cục Chế

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

132

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8763:2012 về Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng axit xyanhydric - Phương pháp chuẩn độ

TCVN8763:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8763:2012,***, Xác định hàm lượng axit xyanhydric ,Phương pháp chuẩn độ,Thức ăn chăn nuôi,TCVN 8763:2012 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8763:2012 THỨC ĂN CHĂN NUÔI - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG AXIT XYANHYDRIC - PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ Animal feeding stuffs - Determination

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2013

133

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9355:2012 về Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm thoát nước

TCVN9355:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9355:2012,***,Gia cố nền đất yếu,Bấc thấm thoát nước,TCVN 9355:2012,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9355:2012 GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU BẢNG BẤC THẤM THOÁT NƯỚC Ground improvement by pretabricated vertical drain (PVD) Lời nói đầu TCVN 9355:2012 được chuyển đổi từ TCXD

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

134

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9273:2012 về Phương tiện đường sắt đô thị khổ đường 1435 mm – Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử

TCVN9273:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9273:2012,***,Yêu cầu kỹ thuật ,Phương tiện đường sắt đô thị,Phương pháp thử,Phương tiện giao thông đường sắt, TCVN 9273:2012 ,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9273 : 2012 PHƯƠNG TIỆN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ KHỔ ĐƯỜNG 1435 mm - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ 1435 mm gauge urben

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

135

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9139:2012 về Công trình thủy lợi - Kết cấu bê tông, bê tông cốt thép vùng ven biển - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN9139:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9139:2012,***,Công trình thủy lợi,Kết cấu bê tông,Kết cấu bê tông cốt thép, bê tông cốt thép vùng ven biển ,TCVN 9139:2012 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9139:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – KẾT CẤU BÊ TÔNG, BÊ TÔNG CỐT THÉP VÙNG VEN BIỂN - YÊU CẦU KỸ THUẬT Hydraulic Structures -

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2013

136

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9204:2012 về Vữa xi măng khô trộn sẵn không co

TCVN9204:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9204:2012,***,Hỗn hợp vữa xi măng không co,Vữa xi măng,Vữa xi măng khô trộn sẵn không co, TCVN 9204:2012 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9204:2012 VỮA XI MĂNG KHÔ TRỘN SẴN KHÔNG CO Packaged Dry, Hydraulic-Cement Grout (Nonshrink) Lời nói đầu TCVN 9204:2012 được chuyển

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2013

137

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9113:2012 về Ống bê tông cốt thép thoát nước

TCVN9113:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9113:2012,***,Ống bê tông cốt thép thoát nước,TCVN 9113:2012,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9113:2012 ỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP THOÁT NƯỚC Reinforced concrete pipes for water draining Lời nói đầu TCVN 9113:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 372:2006 theo quy định tại khoản 1

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

138

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8921:2012 (ISO 10893-9 : 2011) về Ống thép hàn chịu áp lực - Thử siêu âm vùng liền kề với mối hàn để phát hiện ra các khuyết tật tách lớp

TCVN8921:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8921:2012,***,Ống thép hàn chịu áp lực ,Ống thép hàn ,Tiêu chuẩn quốc gia Ống thép hàn,Thử siêu âm vùng liền kề với mối hàn , khuyết tật tách lớp mối hàn ,TCVN 8921:2012 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8921 : 2012 ISO 10893-9 : 2011 ỐNG THÉP HÀN CHỊU LỰC - THỬ SIÊU ÂM VÙNG

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

139

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9202:2012 về Xi măng xây trát

TCVN9202:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9202:2012,***,Xi măng xây trát,TCVN 9202:2012 ,Xây dựng,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9202 : 2012 XI MĂNG XÂY TRÁT Masonry cement Lời nói đầu TCVN 9202 : 2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 324:2004 theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2013

140

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9340:2012 về Hỗn hợp bê tông trộn sẵn – Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu

TCVN9340:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9340:2012,***,Hỗn hợp bê tông trộn sẵn, Hỗn hợp bê tông ,Yêu cầu cơ bản,Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng,TCVN 9340:2012 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9340:2012 HỖN HỢP BÊ TÔNG TRỘN SẴN - YÊU CẦU CƠ BẢN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VÀ NGHIỆM THU Ready-mixed concrete - Specification

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.94.194