Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 62/2012/TT-NHNN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 9824 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

101

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9462:2012 (ASTM D5284-09) về chất thải rắn - Phương pháp chiết lần lượt theo mẻ bằng dung dịch axit

TCVN9462:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9462:2012,***,Chất thải rắn, Phương pháp chiết lần lượt theo mẻ , TCVN 9462:2012 ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9462:2012 ASTM D5284-09 CHẤT THẢI RẮN - PHƯƠNG PHÁP CHIẾT LẦN LƯỢT THEO MẺ BẰNG DUNG DỊCH AXIT Standard test method for sequential bach extraction

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

102

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9463:2012 (ASTM D 5468 - 02) về Chất thải rắn - Phương pháp xác định năng lượng tỏa nhiệt toàn phần và tổng lượng tro của các vật liệu thải

TCVN9463:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9463:2012,***,xác định năng lượng tỏa nhiệt ,Chất thải rắn,tổng lượng tro của các vật liệu thải,TCVN 9463:2012 ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9463:2012 ASTM D 5468 - 02 CHẤT THẢI RẮN - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH NĂNG SUẤT TỎA NHIỆT TOÀN PHẦN VÀ TỔNG LƯỢNG TRO CỦA CÁC

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

103

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9464:2012 (ASTM D 6010-96) về Chất thải rắn - Phương pháp chiết các hợp chất hữu cơ từ các vật liệu rắn bằng dung môi trong bình kín với năng lượng vi sóng

TCVN9464:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9464:2012,***,Phương pháp chiết hợp chất hữu cơ,vật liệu rắn,Chất thải rắn,chiết các hợp chất hữu cơ bằng dung môi ,TCVN 9464:2012 ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9464:2012 ASTM D 6010-96 CHẤT THẢI RẮN - PHƯƠNG PHÁP CHIẾT CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ TỪ CÁC VẬT LIỆU RẮN BẰNG

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

104

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9467:2012 (ASTM D6982-09) về Chất thải rắn - Phương pháp phát hiện điểm nóng sử dụng mô hình tìm kiếm lưới- điểm (mạng lưới)

TCVN9467:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9467:2012,***,Chất thải rắn,mô hình tìm kiếm lưới-điểm ,Phương pháp phát hiện điểm nóng , TCVN 9467:2012,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9467:2012 ASTM D6982-09 CHẤT THẢI RẮN - PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN ĐIỂM NÓNG SỬ DỤNG MÔ HÌNH TÌM KIẾM LƯỚI-ĐIỂM (MẠNG LƯỚI)

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

105

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9508:2012 về Màn hình máy tính - Hiệu suất năng lượng

TCVN9508:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9508:2012,***,Hiệu suất năng lượng,Tiêu chuẩn quốc gia Màn hình máy tính ,Màn hình máy tính ,TCVN 9508:2012 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9508:2012 MÀN HÌNH MÁY TÍNH - HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG Computer Monitors - Energy efficiency Lời nói đầu TCVN 9508:2012 do Ban kỹ

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2013

106

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9492:2012 (ASTM C1556 - 11a) về Bê tông - Xác định hệ số khuếch tán clorua biểu kiến theo chiều sâu khuếch tán

TCVN9492:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9492:2012,***,Xác định hệ số khuếch tán clorua biểu kiến,Bê tông,TCVN 9492:2012 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9492 : 2012 ASTM C1556 - 11a BÊ TÔNG - XÁC ĐỊNH HỆ SỐ KHUẾCH TÁN CLORUA BIỂU KIẾN THEO CHIỀU SÂU KHUẾCH TÁN Standard test method for determining the apparent

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2013

107

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9337:2012 về Bê tông nặng – Xác định độ thấm ion clo bằng phương pháp đo điện lượng

TCVN9337:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9337:2012,***,Xác định độ thấm ion clo,Phương pháp đo điện lượng ,Bê tông nặng,TCVN 9337:2012 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9337 : 2012 BÊ TÔNG NẶNG - XÁC ĐỊNH ĐỘ THẤM ION CLO BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐIỆN LƯỢNG Heavy concrete - Method for electrical indication of concrete’s ability

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2013

108

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4613:2012 về Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Kết cấu thép - Ký hiệu quy ước trên bản vẽ

TCVN4613:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4613:2012,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4613:2012 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – KẾT CẤU THÉP – KÝ HIỆU QUY ƯỚC TRÊN BẢN VẼ System of building design documents – Steel structures – Symbols on drawings Lời nói đầu TCVN 4613:2012 thay thế TCVN 4613:1988.

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2014

109

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9146:2012 về Công trình thủy lợi - Hướng dẫn định kỳ sửa chữa các thiết bị trạm bơm

TCVN9146:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9146:2012,***,Công trình thủy lợi ,thiết bị trạm bơm,sửa chữa các thiết bị trạm bơm,Công trình thủy lợi,định kỳ sửa chữa thiết bị trạm bơm,TCVN 9146:2012 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9146:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - HƯỚNG DẪN ĐỊNH KỲ SỬA CHỮA CÁC THIẾT BỊ TRẠM BƠM Hydraulic

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2013

110

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8894:2012 về bánh phở và các sản phẩm tương tự - Xác định formaldehyt - Phương pháp định tính và bán định lượng

TCVN8894:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8894:2012,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8894 : 2012 BÁNH PHỞ VÀ CÁC SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ - XÁC ĐỊNH FORMALDEHYT - PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TÍNH VÀ ĐỊNH LƯỢNG Rice noodle and similar products - Determination of formaldehyde - Qualitative and semiquantitative method

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

111

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9165:2012 về Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật đắp đê

TCVN9165:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9165:2012,***, Yêu cầu kỹ thuật đắp đê,Công trình thủy lợi,TCVN 9165:2012 ,Xây dựng,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9165:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐẮP ĐÊ Hydraulic structure - Technical requirements for earthfill dyke Lời nói đầu TCVN 9165:2012 được

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

112

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9048:2012 (ISO/TS 15495:2010) về sữa, sản phẩm sữa và thức ăn công thức dành cho trẻ sơ sinh - Hướng dẫn định lượng melamine và axit xyanuric bằng sắc ký lỏng- khối phổ hai lần (LC-MS/MS)

TCVN9048:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9048:2012,***, Thức ăn dành cho trẻ sơ sinh ,sữa dành cho trẻ sơ sinh ,định lượng melamine ,định lượng axit xyanuric ,Phương pháp sắc ký lỏng ,Sắc ký lỏng-khối phổ-khối phổ,TCVN 9048:2012 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9048 : 2012 ISO/TS 15495:2010 SỮA, SẢN PHẨM SỮA VÀ

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

113

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9159:2012 về Công trình thủy lợi - Khớp nối biến dạng - Yêu cầu thi công và nghiệm thu

TCVN9159:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9159:2012,***,Yêu cầu thi công và nghiệm thu,Công trình thủy lợi,TCVN 9159:2012 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9159 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - KHỚP NỐI BIẾN DẠNG - YÊU CẦU THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Hydraulic structures - Joint deformation - Requirements for construction

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2013

114

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9221:2012 (ISO 8026 : 2009) về Thiết bị tưới dùng trong nông nghiệp - Vòi phun - Yêu cầu chung và phương pháp thử

TCVN9221:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9221:2012,***, Thiết bị tưới dùng trong nông nghiệp,Thiết bị tưới nông nghiệp,Thiết bị tưới trong nông nghiệp,Vòi phun ,Yêu cầu chung vòi phun ,phương pháp thử vòi phun ,TCVN 9221:2012,Công nghiệp,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9221 : 2012 ISO 8026 : 2009 THIẾT BỊ TƯỚI DÙNG TRONG

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2013

115

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9201:2012 (ISO 6814 : 2009) về Máy dùng trong lâm nghiệp - Máy di động và tự hành - Thuật ngữ, định nghĩa và phân loại

TCVN9201:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9201:2012,***,Máy dùng trong lâm nghiệp,Máy di động và tự hành ,Thuật ngữ và định nghĩa,Định nghĩa và phân loại,TCVN 9201:2012 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9201 : 2012 ISO 6814 : 2009 MÁY DÙNG TRONG LÂM NGHIỆP – MÁY DI ĐỘNG VÀ TỰ HÀNH – THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

116

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9494:2012 (ISO 17556:2012)về Chất dẻo - Xác định khả năng phân hủy sinh học hiếu khí hoàn toàn của vật liệu chất dẻo trong đất bằng cách đo nhu cầu oxy trong hô hấp kế (respirometer) hoặc đo lượng cacbon dioxit sinh ra

TCVN9494:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9494:2012,***, Xác định khả năng phân hủy sinh học hiếu khí ,Khả năng phân hủy sinh học hiếu khí ,vật liệu chất dẻo,đo lượng cacbon dioxit sinh ra, đo nhu cầu oxy trong hô hấp kế ,TCVN 9494:2012 ,Công nghiệp,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9494 : 2012 ISO 17556:2005

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2013

117

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9480:2012 về Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Propineb - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN9480:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9480:2012,***,Thuốc bảo vệ thực vật chứa Propineb ,Thuốc bảo vệ thực vật,TCVN 9480:2012 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9480 : 2012 THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHỨA HOẠT CHẤT PROPINEB - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Pesticides containing propineb - Technical requirements

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

118

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9481:2012 về Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Pencycuron - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN9481:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9481:2012,***,Thuốc bảo vệ thực vật chứa Pencycuron,Thuốc bảo vệ thực vật,TCVN 9481:2012 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9481 : 2012 THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHỨA HOẠT CHẤT PENCYCURON - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Pesticides containing pencycuron - Technical requirements

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

119

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9479:2012 về Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Propargite - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN9479:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9479:2012,***,Thuốc bảo vệ thực vật chứa Propargite ,Thuốc bảo vệ thực vật,TCVN 9479:2012 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9479:2012 THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHỨA HOẠT CHẤT PROPARGITE - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Pesticides containing propargite - Technical requirements

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

120

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9475:2012 về Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Abamectin - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN9475:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9475:2012,***,Thuốc bảo vệ thực vật chứa Abamectin ,Thuốc bảo vệ thực vật,Yêu cầu kỹ thuật ,Phương pháp thử,TCVN 9475:2012 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9475:2012 THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHỨA HOẠT CHẤT ABAMECTIN - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Pesticides containing

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.82.159