Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 62/2012/TT-NHNN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 9824 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

41

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9390:2012 về Thép cốt bê tông - Mối nối bằng dập ép ống - Yêu cầu thiết kế thi công và nghiệm thu

TCVN9390:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9390:2012,***,Thép cốt bê tông ,Mối nối bằng dập ép ống ,Yêu cầu thi công và nghiệm thu,Yêu cầu thiết kế,TCVN 9390:2012 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9390:2012 THÉP CỐT BÊ TÔNG - MỐI NỐI BẰNG DẬP ÉP ỐNG -  YÊU CẦU THIẾT KẾ THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Steel for the renforcement

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2013

42

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9138:2012 về Vải địa kỹ thuật - Phương pháp xác định cường độ chịu kéo của mối nối

TCVN9138:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9138:2012,***,TCVN 9138:2012 ,Vải địa kỹ thuật ,cường độ chịu kéo của mối nối,Xác định cường độ chịu kéo ,mối nối vải địa kỹ thuật ,Xây dựng,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9138:2012 VẢI ĐỊA KỸ THUẬT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ CHỊU KÉO CỦA MỐI NỐI Geotextile - Test method

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2013

43

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4087:2012 về Sử dụng máy xây dựng - Yêu cầu chung

TCVN4087:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4087:2012,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4087:2012 SỬ DỤNG MÁY XÂY DỰNG - YÊU CẦU CHUNG Use construction machinery - General Requirements Lời nói đầu TCVN 4087 : 2012 thay thế TCVN 4087 : 1985 TCVN 4087 : 2012 được chuyển đổi từ TCVN 4087 : 1985 theo quy

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2014

44

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9490:2012 (ASTM C900 - 06) về Bê tông - Xác định cường độ kéo nhổ

TCVN9490:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9490:2012,***,Bê tông, Xác định cường độ kéo nhổ,TCVN 9490:2012 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9490 : 2012 ASTM C900 - 06 BÊ TÔNG - XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ KÉO NHỔ Standard Test Method for Pullout Strength of Hardened Concrete Lời nói đầu TCVN 9490:2012 được xây dựng

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2013

45

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8876:2012 về phương pháp thử - Xác định hàm lượng bọt khí trong vữa xi măng

TCVN8876:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8876:2012,***,Vữa xi măng,Phương pháp thử, Xác định hàm lượng bọt khí vữa xi măng,TCVN 8876:2012 ,Công nghiệp,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8876 : 2012 PHƯƠNG PHÁP THỬ - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG BỌT KHÍ TRONG VỮA XI MĂNG Test method for determining the air content of hydraulic cement

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

46

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8856:2012 về Phân bón Diamoni Phosphat (Dap)

TCVN8856:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8856:2012,***,Phân bón Diamoni Phosphat ,TCVN 8856:2012,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8856 : 2012 PHÂN BÓN DIAMONI PHOSPHAT (DAP) Diammonium phosphate fertilizer (DAP) Lời nói đầu TCVN 8856:2012 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC134/SC2 Phân bón hóa học

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

47

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9250:2012 về Trung tâm dữ liệu – Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật viễn thông

TCVN9250:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9250:2012,***,Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật viễn thông,TCVN 9250:2012,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9250 : 2012 TRUNG TÂM DỮ LIỆU - YÊU CẦU VỀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT VIỄN THÔNG Data centers. Telecommunications technical infrastructure requirement Lời nói đầu TCVN 9250 :

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

48

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6862:2012 (ISO 11277:2009) về chất lượng đất - Xác định thành phần cấp hạt trong đất khoáng - Phương pháp rây và sa lắng

TCVN6862:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6862:2012,***,Chất lượng đất ,đất khoáng,Xác định thành phần cấp hạt ,Phương pháp rây và sa lắng,TCVN 6862:2012 ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6862:2012 ISO 11277:2009 CHẤT LƯỢNG ĐẤT - XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CẤP HẠT TRONG ĐẤT KHOÁNG - PHƯƠNG PHÁP RÂY VÀ SA LẮNG

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

49

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9287:2012 về Phân bón - Xác định Coban tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

TCVN9287:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9287:2012,***,Phương pháp xác định coban tổng số,Hấp thụ nguyên tử ngọn lửa,Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa ,Phân bón,TCVN 9287:2012 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9287 : 2012 PHÂN BÓN – XÁC ĐỊNH COBAN TỔNG SỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

50

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9286:2012 về Phân bón - Xác định đồng tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

TCVN9286:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9286:2012,***,Phương pháp xác định đồng tổng số,Phân bón,Hấp thụ nguyên tử ngọn lửa,Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa ,TCVN 9286:2012,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9286:2012 PHÂN BÓN – XÁC ĐỊNH ĐỒNG TỔNG SỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA Fertilizers –

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

51

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9285:2012 về Phân bón - Xác định Magie tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

TCVN9285:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9285:2012,***,Xác định Magie tổng số,Phân bón,Hấp thụ nguyên tử ngọn lửa,Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa ,TCVN 9285:2012,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9285:2012 PHÂN BÓN – XÁC ĐỊNH MAGIE TỔNG SỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA Fertilizers –

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

52

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9284:2012 về Phân bón - Xác định Canxi tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

TCVN9284:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9284:2012,***,Phương pháp xác định Canxi tổng số ,Xác định canxi tổng số ,Phân bón,Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa ,TCVN 9284:2012 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9284:2012 PHÂN BÓN – XÁC ĐỊNH CANXI TỔNG SỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA Fertilizers

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

53

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9283:2012 về Phân bón - Xác định molipden và sắt tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

TCVN9283:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9283:2012,***,Xác định molipden ,Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa ,Phương pháp xác định sắt tổng số ,Phân bón,TCVN 9283:2012 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9283:2012 PHÂN BÓN – XÁC ĐỊNH MOLIPDEN VÀ SẮT TỔNG SỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

54

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9157:2012 về Công trình thủy lợi - Giếng giảm áp - Yêu cầu thi công và kiểm tra nghiệm thu

TCVN9157:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9157:2012,***,Công trình thủy lợi,Giếng giảm áp,Yêu cầu thi công giếng giảm áp,TCVN 9157:2012,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9157 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - GIẾNG GIẢM ÁP - YÊU CẦU THI CÔNG VÀ KIỂM TRA NGHIỆM THU Hydraulic structures - Pressure relief well - Requirements

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2013

55

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4529:2012 về Công trình thể thao - Nhà thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế

6.1.1. Đối với nhà thể thao cấp ll trở lên phải thiết kế hệ thống thông tin, đồng hồ điện, bảng điện tử và hệ thống truyền hình. 6.1.2. Khi thiết kế lắp đặt thiết bị điện và đường dây dẫn điện phải tuân theo các quy định trong TCVN 7447. 6.1.3. Nhà thể thao phải được thiết kế chống sét theo quy định trong TCVN 9835 : 2012. 6.2. Yêu

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2014

56

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9345:2012 về Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm

TCVN9345:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9345:2012,***,Kết cấu bê tông,Kết cấu bê tông cốt thép,Phòng chống nứt,Kỹ thuật phòng chống nứt ,Tác động của khí hậu nóng ẩm ,TCVN 9345:2012 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9345:2012 KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP - HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT PHÒNG CHỐNG NỨT DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA KHÍ HẬU NÓNG

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2013

57

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9382:2012 về Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông sử dụng cát nghiền

TCVN9382:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9382:2012,***,Thành phần bê tông sử dụng cát nghiền ,Chỉ dẫn kỹ thuật ,Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông,TCVN 9382:2012 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9382:2012 CHỈ DẪN KỸ THUẬT CHỌN THÀNH PHẦN BÊ TÔNG SỬ DỤNG CÁT NGHIỀN Guide for selecting proportions for concrete made

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2013

58

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9406:2012 về Sơn – Phương pháp không phá huỷ xác định chiều dày màng sơn khô

TCVN9406:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9406:2012,***,Xác định chiều dày màng sơn khô ,Phương pháp không phá hủy,TCVN 9406:2012,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9406 : 2012 SƠN - PHƯƠNG PHÁP KHÔNG PHÁ HỦY XÁC ĐỊNH CHIỀU DÀY MÀNG SƠN KHÔ Paint - Method for nondestructive determination of dry film thickness Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2013

59

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9150:2012 về Công trình thủy lợi – Cầu máng vỏ mỏng xi măng lưới thép – Yêu cầu thiết kế

TCVN9150:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9150:2012,***,Cầu máng vỏ mỏng xi măng lưới thép ,Công trình thủy lợi,Yêu cầu thiết kế,TCVN 9150:2012 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9150 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - CẦU MÁNG VỎ MỎNG XI MĂNG LƯỚI THÉP - YÊU CẦU THIẾT KẾ Hydraulic structures – Thin shell reinforce cement cannal

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2013

60

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9211:2012 về Chợ -Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN9211:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9211:2012,***,Tiêu chuẩn thiết kế Chợ, TCVN 9211:2012 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9211:2012 CHỢ - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Markets - Design Standard Lời nói đầu TCVN 9211 : 2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 361 : 2006  theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.94.194