Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 62/2012/TT-NHNN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 9814 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

201

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9070:2012 về Ống nhựa gân xoắn HDPE

TCVN9070:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9070:2012,***,Ống nhựa gân xoắn HDPE,Ống nhựa, TCVN 9070:2012 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9070 : 2012 ỐNG NHỰA GÂN XOẮN HDPE Corrugated pipe HDPE Lời nói đầu TCVN 9070:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 272:2002 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2013

202

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9239:2012 về Chất thải rắn - Quy trình chiết độc tính

TCVN9239:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9239:2012,***, Quy trình chiết độc tính,Chất thải rắn,TCVN 9239:2012 ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9239:2012 CHẤT THẢI RẮN - QUY TRÌNH CHIẾT ĐỘC TÍNH Solid wastes - The toxicity characteristic leaching procedure Lời nói đầu TCVN 9239:2012 tương đương

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

203

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9240:2012 (ASTM D 5233 - 92 ) về Chất thải rắn - Phương pháp thử chiết chất thải theo từng mẻ

TCVN9240:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9240:2012,***,Phương pháp thử chiết chất thải ,Chất thải rắn, TCVN 9240:2012 ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9240 : 2012 CHẤT THẢI RẮN - PHƯƠNG PHÁP THỬ CHIẾT CHẤT THẢI THEO TỪNG MẺ Standard test method for single batch extraction method for wastes Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

204

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9476:2012 về Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Paraquat Dichloride - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN9476:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9476:2012,***,Thuốc bảo vệ thực vật,Thuốc bảo vệ thực vật chứa Paraquat Dichloride,TCVN 9476:2012 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9476 : 2012 THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHỨA HOẠT CHẤT PARAQUAT DICHLORIDE - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Pesticides containing paraquat

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

205

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8806:2012 (EN 12733 : 2001) về Máy nông lâm nghiệp - Máy cắt có động cơ do người đi bộ điều khiển - Yêu cầu an toàn và phương pháp thử

TCVN8806:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8806:2012,***,Máy cắt có động cơ do người đi bộ điều khiển ,Yêu cầu an toàn, Máy nông lâm nghiệp ,Phương pháp thử,Máy cắt ,TCVN 8806:2012 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8806 : 2012 EN 12733 : 2001 MÁY NÔNG LÂM NGHIỆP - MÁY CẮT CÓ ĐỘNG CƠ DO NGƯỜI ĐI BỘ ĐIỀU KHIỂN - YÊU CẦU AN

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

206

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9304:2012 về Hạt giống đậu - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN9304:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9304:2012,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9304 : 2012 HẠT GIỐNG ĐẬU - YÊU CẦU KỸ THUẬT Bean seeds - Technical requirements Lời nói đầu TCVN 9304:2012 do Cục Trồng trọt biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

207

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9319:2012 (ISO 29441:2010) về Chất lượng nước - Xác định tổng nitơ sau khi phân hủy bằng UV - Phương pháp sử dụng phân tích dòng chảy (CFA và FIA) và phát hiện phổ

TCVN9319:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9319:2012,***,Chất lượng nước, Xác định tổng nitơ sau khi phân hủy,phân hủy nước bằng UV ,Phương pháp sử dụng phân tích dòng chảy ,phát hiện phổ,TCVN 9319:2012 ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9319:2012 ISO 29441:2010 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH TỔNG NITƠ SAU KHI PHÂN

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

208

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8765:2012 (ISO 6493:2000) về Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng tinh bột - Phương pháp đo phân cực

TCVN8765:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8765:2012,***,Thức ăn chăn nuôi,Xác định hàm lượng tinh bột ,Phương pháp đo phân cực,TCVN 8765:2012 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8765 : 2012 ISO 6493:2000 THỨC ĂN CHĂN NUÔI - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG TINH BỘT - PHƯƠNG PHÁP ĐO PHÂN CỰC Animal feeding stuffs - Determination

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2013

209

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9471:2012 về Thức ăn chăn nuôi - Dicanxi phosphat - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN9471:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9471:2012,***,Dicanxi phosphat,Yêu cầu kỹ thuật,Thức ăn chăn nuôi,TCVN 9471:2012 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9471:2012 THỨC ĂN CHĂN NUÔI - DICANXI PHOSPHAT - YÊU CẦU KỸ THUẬT Animal feeding stuffs - Specificatioin for dicalcium phosphates Lời nói đầu TCVN 9471:2012

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2013

210

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9472:2012 về Thức ăn chăn nuôi - Bột máu - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN9472:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9472:2012,***,Yêu cầu kỹ thuật,Thức ăn chăn nuôi,Bột máu, TCVN 9472:2012 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9472:2012 THỨC ĂN CHĂN NUÔI - BỘT MÁU - YÊU CẦU KỸ THUẬT Animal feeding stuffs - Specification for blood meal Lời nói đầu TCVN 9472:2012 do Cục Chăn nuôi biên

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2013

211

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9473:2012 về Thức ăn chăn nuôi - Bột xương và bột thịt xương - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN9473:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9473:2012,***,Thức ăn chăn nuôi, Bột xương,bột thịt xương ,Yêu cầu kỹ thuật,TCVN 9473:2012 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9473:2012 THỨC ĂN CHĂN NUÔI - BỘT XƯƠNG VÀ BỘT THỊT XƯƠNG - YÊU CẦU KỸ THUẬT Animal feeding stuffs - Specification for bone meal, meat and bone meal

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2013

212

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9332:2012 (ISO/TS 19036 : 2006) về Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Hướng dẫn ước lượng độ không đảm bảo đo đối với các phép phân tích định lượng

TCVN9332:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9332:2012,***,Vi sinh vật trong thực phẩm,phép phân tích định lượng,Vi sinh vật trong thức ăn chăn nuôi,Hướng dẫn ước lượng độ không đảm bảo đo ,TCVN 9332:2012 ,Công nghệ- Thực phẩm,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9332 : 2012 ISO/TS 19036 : 2006 WITH AMENDMENT 1 : 2009 VI

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

213

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9152:2012 về Công trình thủy lợi – Quy trình thiết kế tường chắn công trình thủy lợi

TCVN9152:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9152:2012,***,thiết kế tường chắn công trình thủy lợi, tường chắn công trình thủy lợi,Công trình thủy lợi ,TCVN 9152:2012 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9152 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - QUY TRÌNH THIẾT KẾ TƯỜNG CHẮN CÔNG TRÌNH THỦY LỢI Hydraulic structures - Designing Process

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2013

214

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9318:2012 (ISO 18287:2006) về Chất lượng đất - Xác định hydrocacbon thơm đa vòng (PAH) - Phương pháp sắc ký khí dùng detector khối phổ (GC-MS)

TCVN9318:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9318:2012,***,Xác định các hydrocacbon thơm ,Xác định Hydrocacbon thơm đa vòng ,Phương pháp sắc ký khí,Phương pháp sắc ký khí khối phổ,Chất lượng đất, TCVN 9318:2012 ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9318:2012 ISO 18287:2006 CHẤT LƯỢNG ĐẤT - XÁC ĐỊNH HYDROCACBON THƠM ĐA

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

215

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9469:2012 về Không khí xung quanh - Xác định khối lượng bụi trên vật liệu lọc - Phương pháp hấp thụ tia bêta

TCVN9469:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9469:2012,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9469 : 2012 ISO 10473 : 2000 KHÔNG KHÍ XUNG QUANH - XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG BỤI TRÊN VẬT LIỆU LỌC - PHƯƠNG PHÁP HẤP THỤ TIA BÊTA Ambient air - Measurement of the mass of particulate matter on a filter medium -

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

216

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9052:2012 về Phụ gia thực phẩm - Xác định các thành phần hữu cơ

TCVN9052:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9052:2012,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9052:2012 PHỤ GIA THỰC PHẨM – XÁC ĐỊNH CÁC THÀNH PHẦN HỮU CƠ Food additives – Determination of organic components Lời nói đầu TCVN 9052:2012 được xây dựng trên cơ sở JECFA 2006, Combined compendium of food additive

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2014

217

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9459:2012 (ASTM D4981-08) về Chất thải rắn - Phương pháp thử để sàng lọc các chất oxy hóa

TCVN9459:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9459:2012,***,sàng lọc các chất oxy hóa,Chất thải rắn,TCVN 9459:2012 ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9459:2012 ASTM D4981-08 CHẤT THẢI RẮN - PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỂ SÀNG LỌC CÁC CHẤT ÔXY HÓA Standard test method for screening of oxidizers in waste Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

218

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9460:2012 (ASTM D5058-90) về Chất thải rắn - Phương pháp phân tích sàng lọc để đánh giá tính tương hợp của chất thải

TCVN9460:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9460:2012,***,Chất thải rắn,đánh giá tính tương hợp của chất thải, Phương pháp phân tích sàng lọc ,TCVN 9460:2012 ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9460:2012 ASTM D5058-90 CHẤT THẢI RẮN - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SÀNG LỌC ĐỂ ĐÁNH GIÁ TÍNH TƯƠNG HỢP CỦA CHẤT THẢI

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

219

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9384:2012 về Băng chứa nước dùng trong mối nối công trình xây dựng – Yêu cầu sử dụng

TCVN9384:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9384:2012,***,mối nối công trình xây dựng ,Băng chứa nước , TCVN 9384:2012 ,Yêu cầu sử dụng,Công trình xây dựng,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9384 : 2012 BĂNG CHẮN NƯỚC DÙNG TRONG MỐI NỐI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - YÊU CẦU SỬ DỤNG Waterstops for joint in construction works -

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2013

220

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9217:2012 về Cá - Phát hiện ký sinh trùng trong cơ thịt

TCVN9217:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9217:2012,***,Phát hiện ký sinh trùng trong cơ thịt của cá,TCVN 9217:2012 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9217 : 2012 CÁ - PHÁT HIỆN KÝ SINH TRÙNG TRONG CƠ THỊT Fish - Detection of parasites in fish muscle Lời nói đầu TCVN 9217 : 2012 được xây dựng dựa trên

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.72.122