Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 62/2012/TT-NHNN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 165904 văn bản

61

Quyết định 62/2012/QĐ-UBND quy định mức trợ cấp xã hội cho học sinh- sinh viên của tỉnh Lâm Đồng đang học tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề

62/2012/QD-UBND,Quyết định 62,Tỉnh Lâm Đồng,Trợ cấp xã hội,trợ cấp cho học sinh sinh viên ,Trung học chuyên nghiệp,đang học tại các trường,tại các trường Đại học,sinh viên tỉnh Lâm Đồng,Tài chính nhà nước,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 27/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2013

62

Thông tư 13/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 22/2018/TT-NHNN hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

13/2020/TT-NHNN,Thông tư 13 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Sửa đổi Thông tư 22/2018/TT-NHNN,Chấp thuận danh sách nhân sự ngân hàng,Hồ sơ danh sách dự kiến nhân sự ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng,Lao động - Tiền lương NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 13/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2020

63

Quyết định 62/2012/QĐ-UBND sửa đổi việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

62/2012/QD-UBND,Quyết định 62 2012,Thành phố Hồ Chí Minh,Lập quy hoạch đô thị Thành phố HCM,Quy hoạch Thành phố HCM,Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh,Phê duyệt quy hoạch đô thị ,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 25/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2013

64

Thông tư 12/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 05/2020/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

12/2020/TT-NHNN,Thông tư 12 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Sửa đổi Thông tư 05/2020/TT-NHNN,Tái cấp vốn Ngân hàng Chính sách,Sửa đổi Thông tư tái cấp vốn Ngân hàng,Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19,Tiền tệ - Ngân hàng,Thể thao - Y tế NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 11/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2020

65

Quyết định 62/2012/QĐ-UBND quy định giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2013

62/2012/QD-UBND,Quyết định 62 2012,Thành phố Đà Nẵng,Giá đất Đà Nẵng 2013,Giá đất thành phố Đà Nẵng năm 2013,Giá đất Đà Nẵng,Bảng giá đất Đà Nẵng 2013,Bảng giá đất Đà Nẵng,Giá đất năm 2013 Đà Nẵng,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 20/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2013

66

Quyết định 62/2012/QĐ-UBND về Đơn giá thực hiện công tác cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính ba cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

62/2012/QD-UBND,Quyết định 62 2012,Tỉnh Bình Dương,Đơn giá cập nhật hồ sơ địa chính ,Cập nhật hồ sơ địa chính ,Biến động hồ sơ địa chính ,Hồ sơ địa chính,Chỉnh lý hồ sơ địa chính,Đơn giá,Đơn giá hồ sơ địa chính ,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 18/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2013

67

Nghị quyết 62/2012/NQ-HĐND về giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nguyễn Văn Sỹ PHỤ LỤC BẢNG GIÁ ĐẤT TỐI ĐA TỐI THIỂU CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ (Kèm theo Nghị quyết số 62/2012/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam) Đơn vị tính: đồng/m2 TT Huyện, thành phố/Loại đất Xã

Ban hành: 14/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2013

68

Nghị quyết 62/2012/NQ-HĐND quy định định mức hoạt động và định mức chi bồi dưỡng biểu diễn, luyện tập đối với đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, huyện do tỉnh Gia Lai ban hành

62/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 62 2012,Tỉnh Gia Lai,Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh,Đội tuyên truyền lưu động cấp huyện,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN ĐÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2013

69

Nghị quyết 62/2012/NQ-HĐND về nguyên tắc định giá và phê duyệt khung giá đất để xây dựng bảng giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

62/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 62 2012,Tỉnh Nghệ An,Khung giá đất,Nguyên tắc định giá đất ,Khung giá đất Nghệ An 2013,Bảng giá đất Nghệ An năm 2013 ,Bảng giá đất năm 2013 ,Bảng giá đất Nghệ An 2013 ,Xây dựng bảng giá đất 2013 ,Giá đất Nghệ An 2013 ,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN --------

Ban hành: 13/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2013

70

Thông tư 11/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 24/2017/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng do Bộ Tài chính ban hành

11/2020/TT-NHNN,Thông tư 11 2020,Bộ Tài chính,Sửa đổi Thông tư 24/2017/TT-NHNN,Quy trình thu hồi Giấy phép tổ chức tín dụng,Thanh lý tài sản của tổ chức tổ chức tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2020

71

Thông tư 10/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 28/2015/TT-NHNN quy định về quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước

10/2020/TT-NHNN,Thông tư 10 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Sửa đổi Thông tư 28/2015/TT-NHNN,Ngân hàng quy định sử dụng chữ ký số,Dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng,Công nghệ thông tin NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 02/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2020

72

Nghị quyết 62/2012/NQ-HĐND về chính sách chuyển đổi đất và hỗ trợ đầu tư phát triển cao su đại điền trên địa bàn tỉnh Lai Châu

62/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 62 2012,Tỉnh Lai Châu,Chính sách chuyển đổi đất ,Chuyển đổi đất ,Phát triển cao su đại điền,Đầu tư phát triển cao su ,Cao su đại điền ,Hỗ trợ đầu tư cao su,Chuyển đổi đất Lai Châu 2013,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 07/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2013

73

Quyết định 62/2012/QĐ-UBND về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013 do tỉnh Long An ban hành

62/2012/QD-UBND,Quyết định 62 2012,Tỉnh Long An,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 62/2012/QĐ-UBND Tân An, ngày 07 tháng 12 năm 2012

Ban hành: 07/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2015

74

Nghị quyết 62/2012/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang học hệ đại học, cao đẳng chính quy từ năm học 2012 - 2013 đến năm học 2015 - 2016

62/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 62 2012,Tỉnh Đồng Nai,Chính sách hỗ trợ dân tộc thiểu số,Tài chính nhà nước,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 06/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2013

75

Nghị quyết 62/2012/NQ-HĐND quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước của các cơ quan thanh tra Nhà nước thuộc tỉnh Lâm Đồng

62/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 62 2012,Tỉnh Lâm Đồng,Công tác thanh tra,Cơ quan thanh tra nhà nước,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 05/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2013

76

Quyết định 62/2012/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Hà Tỉnh

62/2012/QD-UBND,Quyết định 62 2012,Tỉnh Hà Tĩnh,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Thanh tra tỉnh Hà Tỉnh,Cơ cấu tổ chức,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 22/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2012

77

Thông tư 09/2020/TT-NHNN quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

09/2020/TT-NHNN,Thông tư 09 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,An toàn thông tin trong hoạt động ngân hàng,An toàn hệ thống thông tin trong ngân hàng,Quy định an toàn thông tin trong ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng,Công nghệ thông tin NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 21/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2020

78

Quyết định 62/2012/QĐ-UBND về Quy chế quản lý Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai

62/2012/QD-UBND,Quyết định 62 2012,Tỉnh Đồng Nai,Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai,Quy chế quản lý,Khu Dự trữ sinh quyển,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2013

79

Quyết định 62/2012/QĐ-UBND về Quy định dạy, học thêm trên địa bàn thành tỉnh Ninh Thuận

62/2012/QD-UBND,Quyết định 62 2012,Tỉnh Ninh Thuận,Quy định dạy học thêm ,Tỉnh Ninh Thuận,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 62/2012

Ban hành: 22/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2012

80

Quyết định 62/2012/QĐ-UBND tổ chức thực hiện Nghị quyết 18/2011/NQ-HĐND17 quy định chế độ chi phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bắc Ninh

62/2012/QD-UBND,Quyết định 62 2012,Tỉnh Bắc Ninh,Chế độ chi hoạt động của HĐND,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 62/2012/QĐ-UBND Bắc

Ban hành: 27/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.242.55