Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 62/1999/QĐ-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 182294 văn bản

1

Quyết định 62/1999/QĐ-UB triển khai Bảo hiểm Y tế học sinh trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

62/1999/QĐ-UB Hòa Bình, ngày 20 tháng 9 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TRIỂN KHAI BẢO HIỂM Y TẾ HỌC SINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HOÀ BÌNH. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH - Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21/6/1994 ; - Căn cứ Thông tư Liên tịch số 40/1998/TTLT Bộ GD&ĐT-BYT ngày

Ban hành: 20/09/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

2

Quyết định 62/1999/QĐ-UB quy định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các cơ quan Hành chính sự nghiệp, Đoàn thể, Hội quần chúng, Doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức thụ hưởng NSNN thuộc Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số: 62/1999/QĐ-UB Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP, ĐOÀN THỂ, HỘI QUẦN CHÚNG, DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ CÁC TỔ CHỨC THỤ HƯỞNG NSNN THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Ban hành: 30/07/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

3

Quyết định 62/1999/QĐ-UB về đơn giá chi công tác đo - vẽ nhà ở, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở đô thị cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Vinh do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

do - Hạnh phúc --------------- Số: 62/1999/QĐ-UB Ngày 22 tháng 06 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐƠN GIÁ CHI CHO CÔNG TÁC ĐO - VẼ NHÀ Ở, ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐÔ THỊ CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRÊN

Ban hành: 22/06/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2012

4

Quyết định 62/1999/QĐ.UB về tăng cường có thời hạn cán bộ, công chức huyện, thị xã về các xã làm công tác xóa đói giảm nghèo theo chương trình 135 do tỉnh Lào Cai ban hành

62/1999/QD.UB,Quyết định 62,Tỉnh Lào Cai,Lao động - Tiền lương,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 62/1999/QĐ-UB Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 1999

Ban hành: 09/03/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

5

Quyết định 79/1999/QĐ-UB bổ sung khoản 16.2 điều 16 của Quyết định số 62/1999/QĐ-UB ngày 30/7/1999 của UBND Thành phố Hà Nội

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG KHOẢN 16.2 ĐIỀU 16 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/1999/QĐ-UB NGÀY 30/7/1999 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND; - Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/1998/TTLT-TCCB-BLĐTBXH -BTC ngày 20/10/1998 của Ban Tổ chức cán bộ chính phủ -Bộ lao động thương binh và

Ban hành: 22/09/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2013

6

Quyết định 62/QĐ-UBND về bảng giá tối thiểu tính thuế các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020

62/QD-UBND,Quyết định 62 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 62/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 11 tháng 3 năm 2020

Ban hành: 11/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2020

7

Quyết định 62/QĐ-UBDT về phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Vụ Chính sách Dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành

62/QD-UBDT,Quyết định 62 2020,Uỷ ban Dân tộc,Vụ Chính sách dân tộc,Kế hoạch công tác,Phát triển kinh tế xã hội ,Bộ máy hành chính ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 62/QĐ-UBDT Hà

Ban hành: 31/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2020

8

Quyết định 62/QĐ-VPCP năm 2020 về phê duyệt Đề án xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và Trung tâm thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

62/QD-VPCP,Quyết định 62 2020,Văn phòng Chính phủ,Trung tâm thông tin,Hệ thống thông tin,Báo cáo,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 62/QĐ

Ban hành: 22/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2020

9

Quyết định 62/QĐ-BGTVT năm 2020 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của các Cảng vụ Hàng hải: thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Cần Thơ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

62/QD-BGTVT,Quyết định 62 2020,Bộ Giao thông vận tải,Thành phố Hồ Chí Minh,Cảng vụ hàng hải,Tỉnh Quảng Ninh,Bất động sản,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 62/QĐ

Ban hành: 16/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2020

10

Quyết định 62/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ

62/QD-UBND,Quyết định 62 2020,Thành phố Cần Thơ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 62/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 10 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 10/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2020

11

Quyết định 62/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ được thực hiện theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình

62/QD-UBND,Quyết định 62 2020,Tỉnh Thái Bình,Công bố thủ tục hành chính Sở Nội vụ,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Thái Bình,Quy trình nội bộ thủ tục hành chính Thái Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2020

12

Quyết định 62/QĐ-UBND năm 2020 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ giải quyết và trả kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế

62/QD-UBND,Quyết định 62 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 62/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 07

Ban hành: 07/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2020

13

Quyết định 62/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch do Thủ tướng Chính phủ ban hành

62/QD-TTg,Quyết định 62 2019,Thủ tướng Chính phủ,Dịch vụ vận tải ,Bảo đảm an toàn giao thông,An toàn giao thông,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 62/QĐ

Ban hành: 11/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2019

14

Quyết định 62/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng

62/QD-UBND,Quyết định 62,Tỉnh Sóc Trăng,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 62/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 11 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 11/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2019

15

Quyết định 62/QĐ-UBND công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 tỉnh Vĩnh Phúc

62/QD-UBND,Quyết định 62 2019,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 62/QĐ-UBND Vĩnh Phúc, ngày 08 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 08/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2019

16

Quyết định 62/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và các Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do tỉnh Lai Châu ban hành

62/QD-UBND,Quyết định 62 2018,Tỉnh Lai Châu,Thương mại,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 62/QĐ-UBND Lai Châu, ngày 22

Ban hành: 22/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2018

17

Quyết định 62/QĐ-BNV năm 2018 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Tổ chức - Biên chế do Bộ Nội vụ ban hành

62/QD-BNV,Quyết định 62 2018,Bộ Nội vụ,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Tổ chức biên chế,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 62/QĐ

Ban hành: 19/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2018

18

Quyết định 62/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do tỉnh Kon Tum ban hành

62/QD-UBND,Quyết định 62 2018,Tỉnh Kon Tum,Thương mại,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 62/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 16 tháng 01 năm

Ban hành: 16/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2018

19

Quyết định 62/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch giám sát tài chính năm 2018 đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

62/QD-UBND,Quyết định 62 2018,Tỉnh Lâm Đồng,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 62/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 11 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 11/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2018

20

Quyết định 62/2019/QĐ-UBND quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm 2020-2024

62/2019/QD-UBND,Quyết định 62 2019,Tỉnh Vĩnh Phúc,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 62/2019/QĐ-UBND Vĩnh Phúc, ngày 31

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.83