Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 619/Q��-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 13270 văn bản

1

Quyết định 619/QĐ-TTg năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

619/QD-TTg,Quyết định 619 2020,Thủ tướng Chính phủ,Cơ cấu tổ chức Ủy ban sông Mê Công Việt Nam,Quyền hạn Ủy ban sông Mê Công Việt Nam,Nhiệm vụ Ủy ban sông Mê Công Việt Nam,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2020

2

Quyết định 619/QĐ-TTg năm 2017 Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

619/QD-TTg,Quyết định 619 2017,Thủ tướng Chính phủ,Chuẩn tiếp cận pháp luật ,Nâng cao nhận thức pháp luật,Thi hành pháp luật,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2017

3

Quyết định 619/QĐ-TTg năm 2013 thông qua kết quả đàm phán và đề xuất ký kết Hiệp định cho dự án “Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng” với Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

619/QD-TTg,Quyết định 619 2013,Thủ tướng Chính phủ,Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 619/QĐ-TTg Hà Nội,

Ban hành: 24/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2013

4

Quyết định 619/QĐ-TTg năm 2008 về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

619/QD-TTg,Quyết định 619 2008,Thủ tướng Chính phủ,Tặng Cờ Thi đua Chính phủ,Cờ thi đua của Chính phủ,Dự trữ Quốc gia,Hà Nội,Thanh Hóa,Khu vực Đông Bắc,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------

Ban hành: 23/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2008

5

Quyết định 619/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ và Danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi

619/QD-UBND,Quyết định 619 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Công bố thủ tục hành chính sửa đổi Sở Tư pháp Quảng Ngãi,Danh mục thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi,Công bố thủ tục bị bãi bỏ Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 29/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2021

6

Quyết định 619/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 06 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành

619/QD-CTN,Quyết định 619 2021,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch với 06 công dân tại Hồng Kông,Cho thôi quốc tịch với công dân cư trú tại Hồng Kông,Thôi quốc tịch Việt Nam với công dân cư trú tại Hồng Kông,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 28/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2021

7

Quyết định 619/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết 01 thủ tục hành chính lĩnh vực Dược và 01 thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bến Tre

619/QD-UBND,Quyết định 619 2021,Tỉnh Bến Tre,Giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Dược,Giải quyết thủ tục hành chính Sở Y tế,Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bến Tre,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 26/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2021

8

Quyết định 619/QĐ-UBND năm 2021 quy định về quản lý, vận hành và khai thác hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân tỉnh Thừa Thiên Huế

619/QD-UBND,Quyết định 619 2021,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân Huế,Khai thác hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân,Vận hành hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử Huế,Công nghệ thông tin,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 22/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2021

9

Quyết định 619/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Việc làm, Lao động - Tiền lương, Quản lý hoạt động xây dựng)

619/QD-UBND,Quyết định 619 2020,Tỉnh Bạc Liêu,Thủ tục hành chính của Ban quản lý khu công nghiệp,Thủ tục hành chính lao động tiền lương Bạc Liêu,Công bố thủ tục hành chính Hoạt động xây dựng,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG

Ban hành: 03/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2020

10

Quyết định 619/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Phú Thọ

619/QD-UBND,Quyết định 619 2020,Tỉnh Phú Thọ,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa,Công bố thủ tục hành chính Ủy ban cấp huyện,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Phú Thọ,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 24/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2021

11

Quyết định 619/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

619/QD-UBND,Quyết định 619 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Công bố thủ tục hành chính Sở Văn hóa Vũng Tàu,Danh mục thủ tục hành chính Sở Văn hóa Vũng Tàu,Thủ tục hành chính Sở Văn hóa Vũng Tàu,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 24/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2020

12

Quyết định 619/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

619/QD-UBND,Quyết định 619 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Thủ tục hành chính Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế,Công bố thủ tục hành chính Ban Quản lý khu kinh tế,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 06/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2020

13

Quyết định 619/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh

619/QD-UBND,Quyết định 619 2020,Tỉnh Hà Tĩnh,Công bố thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Hà Tĩnh,Quy trình nội bộ Sở Nông nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2020

14

Chỉ thị 619-TTg năm 1996 về một số biện pháp cấp bách kiểm tra vệ sinh thực phẩm sữa tươi tiêu dùng trong nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

619-TTg,Chỉ thị 619-TTg 1996,Thủ tướng Chính phủ,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 619-TTg Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 1996 CHỈ THỊ VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẤP BÁCH KIỂM TRA VỆ SINH THỰC PHẨM SỮATƯƠI TIÊU

Ban hành: 06/09/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

15

Quyết định 619/QĐ-VKSTC năm 2019 về Quy chế xét, đề nghị công nhận sáng kiến trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

619/QD-VKSTC,Quyết định 619 2019,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Công nhận sáng kiến ,Quy trình công nhận sáng kiến,Ngành kiểm sát,Sở hữu trí tuệ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2019

16

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HDND,Nghị quyết 15q 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình xây dựng nghị quyết,Nghị quyết tỉnh Thừa Thiên Huế ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

17

Quyết định 619-TTG năm 1995 về chế độ phụ cấp độc hại phóng xạ đối với công chức, viên chức làm việc tại phân viện vật lý hạt nhân - viện vật lý thuộc trung tâm KHTN và CNQG do Thủ tướng Chính phủ ban hành

619-TTg,Quyết định 619-TTg 1995,Thủ tướng Chính phủ,Phụ cấp độc hại phóng xạ,Phụ cấp độc hại,Phân viện vật lý hạt nhân,Viện vật lý,Trung tâm KHTN và CNQG,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 619-TTg

Ban hành: 28/09/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

18

Quyết định 619/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

619/QD-UBND,Quyết định 619 2019,Tỉnh Sóc Trăng,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 619/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 12 tháng 03 năm 2019

Ban hành: 12/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2019

19

Quyết định 619/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trên địa bàn tỉnh Bình Định

619/QD-UBND,Quyết định 619,Tỉnh Bình Định,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 619/QĐ-UBND Bình Định, ngày 28 tháng 02 năm 2019

Ban hành: 28/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2019

20

Quyết định 619/QĐ-BVHTTDL công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

619/QD-BVHTTDL,Quyết định 619 2019,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Công khai dự toán ngân sách nhà nước,Công khai số liệu dự toán ngân sách,Dự toán ngân sách,Tài chính nhà nước BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.177.171
server250