Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 6130/QĐ-UB, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 191584 văn bản

1

Quyết định 530/QĐ-UB năm 2018 về cấp phát hàng dự trữ quốc gia phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố về thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ban hành

530/QD-UB,Quyết định 530 2018,Hàng dự trữ quốc gia,Ứng phó sự cố thiên tai,Tìm kiếm cứu nạn,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2019

2

Quyết định 4141/QĐ-UB năm 2016 bãi bỏ Quyết định 3297/-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

4141/QD-UB,Quyết định 4141 2016,Thành phố Cần Thơ,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4141/-UBND Cần Thơ, ngày 30

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2017

3

Quyết định 1123/QĐ-UB năm 2016 về Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Sar Deung xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

1123/QD-UB,Quyết định 1123 2016,Tỉnh Lâm Đồng,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1123/QĐ-UB Lâm Đồng, ngày 30 tháng 05 năm 2016

Ban hành: 30/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2016

4

Quyết định 526/QĐ-UB năm 2013 quy định tỷ lệ (%) chi phí khoán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính của hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện, trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản và cơ quan của người ra quyết định tịch thu do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

526/QD-UB,Quyết định 526 2013,Tỉnh Vĩnh Phúc,Bán đấu giá tài sản là tang vật,Tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước,Tang vật VPHC bị tịch thu sung quỹ,Tịch thu sung quỹ Nhà nước,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 25/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2013

5

Quyết định 1368/QĐ-UB năm 2012 duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu vực thuộc địa bàn quận Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm để xây dựng ga ngầm (S9, S10, S11, S12) thuộc tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội

1368/QD-UB,Quyết định 1368 2012,Thành phố Hà Nội,Phê duyệt điều chỉnh,Phê duyệt điều chỉnh cục bộ,Quy hoạch chi tiết,Đường sắt đô thị,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2014

6

Quyết định 2318/QĐ-UB năm 2009 về Quy định chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành

2318/QD-UB,Quyết định 2318 2009,Thành phố Hải Phòng,Chế độ trợ cấp,Cán bộ công viên chức ,Cán bộ cử đi đào tạo bồi dưỡng ,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2012

7

Quyết định 51/2018/-UBND bãi bỏ Quyết định 16/2004/QĐ-UB; 18/2004/QĐ-UB; 16/2004/QĐ-UB do tỉnh Sơn La ban hành

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/2004/QĐ-UB NGÀY 09/02/2004; QUYẾT ĐỊNH SỐ 18/2004/QĐ-UB NGÀY 09/02/2004; QUYẾT ĐỊNH SỐ 16/2004/QĐ-UB NGÀY 09/02/2004 CỦA UBND TỈNH SƠN LA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày

Ban hành: 13/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2019

8

Quyết định 445/QĐ-UB năm 2009 về Quy chế làm việc của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn do Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn ban hành

445/QD-UB,Quyết định 445 2009,Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu n,Quy chế làm việc,Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn,Bộ máy hành chính ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số:

Ban hành: 04/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2009

9

Quyết định 2038/QĐ-UB năm 2008 về Quy chế phối hợp liên thông giữa cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, thuế và con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

2038/QD-UB,Quyết định 2038 2008,Tỉnh Bình Phước,Quy chế phối hợp liên thông ,Cơ quan đăng ký kinh doanh,Cơ quan đăng ký thuế và con dấu ,Tỉnh Bình Phước,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2012

10

Quyết định 1052/QĐ-UB năm 2008 ban hành Hướng dẫn lập hồ sơ thiết kế các công trình lâm sinh thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành

1052/QD-UB,Quyết định 1052 2008,Tỉnh Hà Giang,Lập hồ sơ thiết kế,Công trình lâm sinh,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1052/QĐ-UB

Ban hành: 09/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2010

11

Quyết định 543/QĐ-UB năm 2008 sáp nhập Ban Tôn giáo, Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng và chức năng quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ vào Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước

543/QD-UB,Quyết định 543 2008,Tỉnh Bình Phước,Tỉnh Bình Phước,Sáp nhập Ban Tôn giáo,Hội đồng Thi đua Khen thưởng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 20/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2012

12

Quyết định 2235/QĐ-UB năm 2008 phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của Sở Giao thông Công chính thành phố Đà Nẵng

2235/QD-UB,Quyết định 2235 2008,Thành phố Đà Nẵng,Cải cách thủ tục hành chính,Đề án cải cách thủ tục hành chính,Sở Giao thông Công chính Đà Nẵng,Cơ chế một cửa,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 14/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2012

13

Quyết định 28/2017/-UBND bãi bỏ Quyết định 27/2004/QĐ-UB, 66/2002/QĐ-UB, 68/2002/QĐ-UB do tỉnh Bình Phước ban hành

QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 27/2004/QĐ-UB NGÀY 13/4/2004, QUYẾT ĐỊNH SỐ 66/2002/QĐ-UB NGÀY 24/10/2002, QUYẾT ĐỊNH SỐ 68/2002/QĐ-UB NGÀY 24/10/2002 CỦA UBND TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Căn

Ban hành: 01/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2017

14

Quyết định 56/QĐ-UB năm 2007 về thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, tác động môi trường tỉnh Bắc Ninh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

56/QD-UB,Quyết định 56 2007,Tỉnh Bắc Ninh,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 56/-UBND Bắc Ninh, ngày 30 tháng 8 năm 2007

Ban hành: 30/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2011

15

Quyết định 256/QĐ-UB năm 2007 quy định tạm thời mức thu và tỷ lệ phần trăm trích lại nguồn thu cho các đơn vị thu lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch đảm bảo do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

256/QD-UB,Quyết định 256 2007,Tỉnh Bình Định,Lệ phí cung cấp thông tin,Giao dịch đảm bảo,Phí cung cấp thông tin,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 256/

Ban hành: 04/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2010

16

Quyết định 41/2010/QĐ-UB về bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Kon Tum

41/2010/QD-UB,Quyết định 41 2010,Tỉnh Kon Tum,Bảng giá cho thuê nhà ở,Sở hữu Nhà nước,Tỉnh Kon Tum,Chưa được cải tạo xây dựng lại ,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 06/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2012

17

Quyết định 16/QĐ-UB năm 2007 về Quy hoạch tạm thời kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

16/QD-UB,Quyết định 16 2007,Tỉnh Kon Tum,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 16/QĐ-UB Kon Tum, ngày 04 tháng 01 năm 2007 QUYẾT

Ban hành: 04/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2011

18

Quyết định 39/2019/-UBND bãi bỏ Quyết định 52/2003/QĐ-UB và 53/2003/QĐ-UB do tỉnh Bình Phước ban hành

QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 52/2003/QĐ-UB NGÀY 09 THÁNG 6 NĂM 2003 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 53/2003/QĐ-UB NGÀY 10 THÁNG 6 NĂM 2003 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày

Ban hành: 09/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2019

19

Quyết định 2692/QĐ-UB năm 2006 uỷ quyền cho Sở Công nghiệp cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép Hoạt động điện lực do Tỉnh Quảng Nam ban hành

2692/QD-UB,Quyết định 2692 2006,Tỉnh Quảng Nam,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2692/-UBND Tam Kỳ, ngày 18 tháng 9 năm 2006

Ban hành: 18/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2015

20

Quyết định 1644/QĐ-UB năm 2006 sửa đổi quy chế tặng danh hiệu “vì sự nghiệp xây dựng thủ đô” kèm theo Quyết định 86/1999/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

1644/QD-UB,Quyết định 1644 2006,Thành phố Hà Nội,Quy chế sửa đổi,Vì sự nghiệp xây dựng thủ đô,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 1644/QĐ-UB

Ban hành: 03/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.99.243