Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 61/2005/Q��-BNV) "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 9560 tiêu chuẩn

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 61-MT:2016/BTNMT về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt

QCVN61-MT:2016/BTNMT,Quy chuẩn QCVN61-MT:2016,Bộ Khoa học và Công nghệ,Tài nguyên- Môi trường QCVN 61-MT:2016/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ LÒ ĐỐT CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT National Technical Regulation on Domestic Solid Waste Incinerator Lời nói đầu QCVN 61-MT:2016/BTNMT do Tổ soạn thảo Thông tư ban hành Quy

Ban hành: 10/03/2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2016

2

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9775:2013 (CAC/RCP 61-2005) về Quy phạm thực hành hạn chế và giảm thiểu tính kháng kháng sinh

TCVN9775:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9775:2013,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9775:2013 CAC/RCP 61-2005 QUY PHẠM THỰC HÀNH HẠN CHẾ VÀ GIẢM THIỂU TÍNH KHÁNG KHÁNG SINH Code of Practice to Minimize and Contain Antimicrobial Resistance Lời nói đầu TCVN 9775:2013 hoàn toàn tương đương với CAC/RCP 61-2005

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2014

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 61: 2013/BGTVT về hệ thống kiểm soát và duy trì trạng thái kỹ thuật máy tàu do Bộ Giao thông vận tải ban hành

QCVN61:2013/BGTVT,Quy chuẩn QCVN61:2013,Bộ Giao thông vận tải,duy trì trạng thái kỹ thuật máy tàu ,kiểm soát trạng thái kỹ thuật máy tàu ,QCVN 61: 2013/BGTVT ,Công nghiệp QCVN 61: 2013/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT VÀ DUY TRÌ TRẠNG THÁI KỸ THUẬT MÁY TÀU National Technical Regulation on Preventive

Ban hành: 02/05/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2013

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7699-2-61:2013 (IEC 60068-2-61:1991) về Thử nghiệm môi trường – Phần 2-61: Các phương pháp thử nghiệm – Thử nghiệm Z/ABDM: Trình tự khí hậu

TCVN7699-2-61:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7699-2-61:2013,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7699-2-61:2013 IEC 60068-2-61:1991 THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG - PHẦN 2-61: CÁC PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM - THỬ NGHIỆM Z/ABDM: TRÌNH TỰ KHÍ HẬU Environmental testing - Part 2-61: Test methods - Test Z/ABDM:

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2015

5

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 61:2011/BTTTT về điện thoại vô tuyến UHF do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

QCVN61:2011/BTTTT,Quy chuẩn QCVN61:2011,Bộ Thông tin và Truyền thông,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,QCVN 61:2011/BTTTT ,Điện thoại vô tuyến UHF ,Bộ Thông tin và Truyền thông,Điện - điện tử QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 61:2011/BTTTT VỀ ĐIỆN THOẠI VÔ TUYẾN UHF National technical regulation on UHF radio telephoneLời nó

Ban hành: 26/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7699-2-17:2013 (IEC 60068-2-17:1994) về Thử nghiệm môi trường – Phần 2-17: Các thử nghiệm – Thử nghiệm Q: Bịt kín

TCVN7699-2-17:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7699-2-17:2013,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7699-2-17:2013 IEC 60068-2-17:1994 THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG - PHẦN 2-17: CÁC THỬ NGHIỆM - THỬ NGHIỆM Q: BỊT KÍN Environmental testing - Part 2-17: Tests - Test Q: Sealing Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2015

7

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-61:2011/BNNPTNT về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống sắn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-61:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-61:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01-61:2011/BNNPTNT ,Khảo nghiệm,Giá trị canh tác và sử dụng,Giống sắn,Giá trị canh tác sử dụng giống sắn ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QCVN 01-61:2011/BNNPTNT KHẢO NGHIỆM GIÁ TRỊ CANH

Ban hành: 05/07/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5699-2-61:2006 (IEC 60335-2-61 : 2005) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-61: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị sưởi tích nhiệt dùng trong phòng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN5699-2-61:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5699-2-61:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Thiết bị điện gia dụng,An toàn thiết bị điện gia dụng ,Các thiết bị điện tương tự ,Thiết bị điện tương tự,Thiết bị sưởi tích nhiệt ,TCVN 5699-2-61:2006 ,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5699-2-61 : 2006 IEC 60335-2-61 : 2005 THIẾT

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7079-5:2002 về Thiết bị điện dùng trong mỏ hầm lò - Phần 5: Thiết bị đổ đầy cát - Dạng bảo vệ “q

TCVN7079-5:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7079-5:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Điện - điện tử TCVN 7079-5:2002 THIẾT BỊ ĐIỆN DÙNG TRONG MỎ HẦM LÒ - PHẦN 5: THIẾT BỊ ĐỔ ĐẦY CÁT - DẠNG BẢO VỆ “q” Electrical apparatus for use in underground mine - Part 5: Sand-filled apparatus - Type of protection “q” Lời nói đầu

Ban hành: 04/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

10

Tiêu chuẩn ngành 64TCN 61:1993 về thuốc trừ rầy mipcin 25% dạng bột hoà nước

64TCN61:1993,Tiêu chuẩn ngành 64TCN61:1993,***,64TCN 61:1993 ,Thuốc trừ rầy mipcin ,25% dạng bột hoà nước,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 64TCN 61:1993 THUỐC TRỪ RẦY MIPCIN 25 % DẠNG BỘT HOÀ NƯỚC Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm Mipcin 25% dạng bột hoà nước, điều chế từ Mipcin kỹ thuật, chất thấm ướt, chất phụ gia thích

Ban hành: Năm 1993

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6560:2005 về Lò đốt chất thải rắn y tế - Khí thải lò đốt chất thải rắn y tế - Giới hạn cho phép

TCVN6560:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6560:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6560:2005 LÒ ĐỐT CHẤT THẢI RẮN Y TẾ - KHÍ THẢI LÒ ĐỐT CHẤT THẢI RẮN Y TẾ- GIỚI HẠN CHO PHÉP Health care waste incinerators - Emission standards for health care solid waste incinerators - Permissible

Ban hành: 28/07/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2014

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6438:2005 về Phương tiện giao thông đường bộ - Giới hạn lớn nhất cho phép của khí thải

TCVN6438:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6438:2005,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6438 : 2005 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - GIỚI HẠN LỚN NHẤT CHO PHÉP CỦA KHÍ THẢI Road vehicles - Maximum permitted limits of exhaust gases Lời nói đầu TCVN 6438 : 2005 thay thế TCVN

Ban hành: 18/07/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2014

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7465:2005 về Phương tiện giao thông đường bộ - Ô tô lắp hệ thống nhiên liệu khí tự nhiên nén (CNG) - Yêu cầu trong phê duyệt kiểu

TCVN7465:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7465:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7465 : 2005 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ – Ô TÔ LẮP HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU KHÍ TỰ NHIÊN NÉN (CNG) - YÊU CẦU TRONG PHÊ DUYỆT KIỂU Road vehicles – Automotive vehicles fitted with specific components for the use

Ban hành: 13/03/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

14

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7475:2005 (ISO 337 : 1981) về Phương tiện giao thông đường bộ - Chốt kéo sơ mi rơ moóc cỡ 50 - Kích thước cơ bản và kích thước lắp đặt/lắp lẫn do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7475:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7475:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Chốt kéo sơ mi rơ moóc cỡ 50 ,Phương tiện giao thông đường bộ,Kích thước cơ bản,Kích thước lắp đặt,TCVN 7475:2005 ,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7475 : 2005 ISO 337 : 1981 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - CHỐT KÉO SƠ MI RƠ MOÓC CỠ 50 - KÍCH

Ban hành: 13/03/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7476:2005 (ISO 4086 : 2001) về Phương tiện giao thông đường bộ - Chốt kéo sơ mi rơ moóc cỡ 90 - Tính lắp lẫn do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7476:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7476:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Phương tiện giao thông đường bộ,Chốt kéo sơ mi rơ moóc cỡ 90 , Tính lắp lẫn ,TCVN 7476:2005,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7476 : 2005 ISO 4086 : 2001 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - CHỐT KÉO SƠ MI RƠ MOÓC CỠ 90 - TÍNH LẮP LẪN Road

Ban hành: 13/03/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7477: 2005 (ISO 3842 : 2001) về Phương tiện giao thông đường bộ - Mâm kéo - Tính lắp lẫn do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7477:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7477:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ, Tính lắp lẫn ,Phương tiện giao thông đường bộ,Mâm kéo ,TCVN 7477: 2005,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7477: 2005 ISO 3842 : 2001 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ – MÂM KÉO – TÍNH LẮP LẪN Road vehicles – Fifth wheels - Interchangeability

Ban hành: 13/03/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7478:2005 (ISO 6549 : 1999) về Phương tiện giao thông đường bộ - Quy trình xác định điểm H và điểm R do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7478:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7478:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Quy trình xác định điểm H ,Quy trình xác định điểm R,Phương tiện giao thông đường bộ,TCVN 7478:2005,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7478 : 2005 ISO 6549 : 1999 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ – QUI TRÌNH XÁC ĐỊNH ĐIỂM H VÀ ĐIỂM R Road

Ban hành: 13/03/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7464:2005 (ECE 110-02, phần 1) về Phương tiện giao thông đường bộ - Bộ phận của hệ thống nhiên liệu khí tự nhiên nén (CNG) dùng cho ô tô - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

TCVN7464:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7464:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7464 : 2005 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ – BỘ PHẬN CỦA HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU KHÍ TỰ NHIÊN NÉN (CNG) DÙNG CHO Ô TÔ – YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ TRONG PHÊ DUYỆT KIỂU Road vehicles - Specific components in fuel

Ban hành: 13/03/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7461:2005 (ISO 2958:1973) về Phương tiện giao thông đường bộ - Bảo vệ bên ngoài cho ô tô con

TCVN7461:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7461:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Giao thông TCVN 7461:2005 ISO 2958:1973 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - BẢO VỆ BÊN NGOÀI CHO Ô TÔ CON Road vehicles - Exterior protection for passenger cars Lời nói đầu TCVN 7461:2005 tương đương với tiêu chuẩn ISO 2958:1973

Ban hành: 13/03/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

20

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7463:2005 (ISO 14791 : 2000) về Phương tiện giao thông đường bộ - Tổ hợp ô tô tải hạng nặng với rơ moóc, sơ mi rơ moóc và ô tô khách nối toa - Phương pháp thử ổn định ngang do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7463:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7463:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Ô tô tải hạng nặng,Phương tiện giao thông đường bộ,Phương pháp thử ổn định ngang ,Ô tô khách nối toa ,Rơ moóc,Sơ mi rơ moóc,TCVN 7463:2005 ,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7463 : 2005 ISO 14791 : 2000 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - TỔ HỢP Ô

Ban hành: 13/03/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.144