Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 61/2005/Q������-BNV) "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 93816 văn bản

1

Quyết định 61/2005/QĐ-BNV ban hành tạm thời chức danh và mã số ngạch một số ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo, văn hoá - thông tin của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

61/2005/QD-BNV,Quyết định 61 2005,Bộ Nội vụ,Mã số ngạch viên chức,Chức danh viên chức,Ngành giáo dục,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 61/2005/QĐ-BNV Hà Nội,

Ban hành: 15/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

2

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HDND,Nghị quyết 15q 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình xây dựng nghị quyết,Nghị quyết tỉnh Thừa Thiên Huế ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

3

Điều ước số 61/2005/LPQT về việc Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa In-đô-nê-xi-a về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục do Bộ Ngoại giao ban hành

Điều ước quốc tế 61 2005,Bộ Ngoại giao,Điều ước hợp tác giữa Việt Nam Inđônêxia,Hợp tác lĩnh vực giáo dục,Lĩnh vực giáo dục đào tạo,61/2005/LPQT,Giáo dục BỘ NGOẠI GIAO ****** Số: 61/2005/LPQT Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2005

Ban hành: 30/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

4

Quyết định 61/2004/QĐ-BNV phê duyệt Điều lệ Hội Cựu giáo chức Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

61/2004/QD-BNV,Quyết định 61 2004,Bộ Nội vụ,Hội Cựu giáo chức Việt Nam,Quyền dân sự,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số : 61/2004/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2004

Ban hành: 07/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2007

5

Quyết định 61/2003/QĐ-BNV quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Bộ Nội vụ

61/2003/QD-BNV,Quyết định 61 2003,Bộ Nội vụ,Thanh tra Bộ Nội vụ,Nhiệm vụ Thanh tra Bộ Nội vụ,Quyền hạn Thanh tra Bộ Nội vụ,Tổ chức Thanh tra Bộ Nội vụ,Chức năng Thanh tra Bộ Nội vụ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2013

6

Thông tư liên tịch 61/2008/TTLT-BNN-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Nội vụ ban hành

61/2008/TTLT-BNN-BNV,Thông tư liên tịch 61 2008,Bộ Nội vụ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Cơ quan chuyên môn giúp UBND,Cơ quan chuyên môn,Nhiệm vụ quản lý nhà nước,Quản lý Nhà nước,Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN- BỘ NỘI VỤ ----- CỘNG

Ban hành: 15/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2008

7

Nghị quyết 61/2005/NQ-HĐND về đề án tổng quan cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006-2010 do tỉnh Bến Tre ban hành

61/2005/NQ-HDND,Nghị quyết 61 2005,Tỉnh Bến Tre,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 61/2005/NQ-HĐND Bến Tre, ngày 23 tháng 12 năm 2005

Ban hành: 23/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2014

8

Quyết định 61/2005/QĐ-UBND ban hành quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

61/2005/QD-UBND,Quyết định 61 2005,Tỉnh Tiền Giang,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 61/2005/QĐ-UBND Mỹ Tho, ngày 20 tháng 12 năm 2005

Ban hành: 20/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2015

9

Quyết định 61/2005/QĐ-UBND ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

61/2005/QD-UBND,Quyết định 61 2005,Tỉnh Quảng Bình,Quy chế đấu giá,Quyền sử dụng đất,Thu tiền sử dụng đất,Cho thuê đất,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 07/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2010

10

Quyết định 61/2005/QĐ-BGTVT về Tiêu chuẩn Ngành do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

61/2005/QD-BGTVT,Quyết định 61 2005,Bộ Giao thông vận tải,Phương tiện giao thông,Phương tiện giao thông đường bộ,Kích thước xe cơ giới,Khối lượng xe cơ giới,22 TCN 275 - 05,Tiêu chuẩn ngành,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 30/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

11

Luật Đấu thầu 2005

Luật 61 2005,Quốc hội,Luật đấu thầu,Hoạt động đấu thầu,Vốn Nhà nước,Hồ sơ mời thầu,61/2005/QH11,Xây dựng - Đô thị QUỐC HỘI ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 61/2005/QH11 Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2005

Ban hành: 29/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

12

Quyết định 61/2005/QĐ-UBND về Quy định chỉ giới đường đỏ, kích thước mặt cắt ngang quốc lộ 14 qua thành phố Buôn Ma Thuột do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

61/2005/QD-UBND,Quyết định 61 2005,Tỉnh Đắk Lắk,Chỉ giới đường đỏ,Dự án Quốc lộ 14,Kích thước mặt cắt ngang ,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮKLẮK -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 15/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2012

13

Quyết định số 61/2005/QĐ-BVHTT phê duyệt Đề án Quy hoạch phát triển xã hội hóa hoạt động văn hóa đến năm 2010 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ban hành

61/2005/QD-BVHTT,Quyết định 61 2005,Bộ Văn hoá-Thông tin,Xã hội hóa hoạt động văn hóa,Đề án xã hội hóa,Hoạt động văn hóa,Xã hội hóa,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 04/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

14

Quyết định 61/2005/QĐ-BNN ban hành Bản quy định về tiêu chí phân cấp rừng phòng hộ của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

61/2005/QD-BNN,Quyết định 61 2005,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Rừng phòng hộ,Phân cấp rừng phòng hộ,Tiêu chí phân cấp,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 12/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

15

Quyết định 61/2005/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ di dời thực hiện “Đề án sắp xếp và phát triển các cụm công nghiệp sản xuất nước đá trên địa bàn thành phố Phan Thiết đến năm 2010 do tỉnh Bình Thuận ban hành

61/2005/QD-UBND,Quyết định 61 2005,Tỉnh Bình Thuận,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 61/2005/QĐ-UBND Phan Thiết, ngày

Ban hành: 28/09/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2014

16

Quyết định 61/2005/QĐ-UBND về đổi tên Chi cục Di dân và Phát triển nông thôn thành Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do thành phố Cần Thơ ban hành

61/2005/QD-UBND,Quyết định 61 2005,Thành phố Cần Thơ,Chi cục Hợp tác xã Cần Thơ,Chi cục htx Phát triển nông thôn ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 27/09/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2013

17

Quyết định 61/2005/QĐ-BTC về tiêu chuẩn Bè cứu sinh nhẹ - Quy phạm bảo quản dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

61/2005/QD-BTC,Quyết định 61 2005,Bộ Tài chính,Bè cứu sinh nhẹ,Tiêu chuẩn Bè cứu sinh nhẹ,Tiêu chuẩn,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 61/2005/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 08 tháng

Ban hành: 08/09/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

18

Quyết định 61/2005/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tại tỉnh Khánh Hoà

61/2005/QD-UBND,Quyết định 61 2005,Tỉnh Khánh Hòa,Thủ tục Tố tụng UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 61/2005/QĐ-UBND Nha Trang, ngày 12 tháng 8 năm 2005

Ban hành: 12/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2015

19

Thông tư 61/2005/TT-BTC sửa đổi Thông tư 49/2003/TT-BTC hướng dẩn quy chế quản lý tài chính đối với bảo hiểm xã hội Việt Nam do Bộ tài chính ban hành

61/2005/TT-BTC,Thông tư 61 2005,Bộ Tài chính,Quản lý tài chính,Cơ chế quản lý tài chính,Bảo hiểm xã hội,Sửa đổi,Bảo hiểm BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 61/2005/TT-BTC Hà Nội, ngày 04

Ban hành: 04/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

20

Quyết định 61/2005/QĐ-UBND quy định đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ; dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh do tỉnh Đồng Tháp ban hành

61/2005/QD-UBND,Quyết định 61 2005,Tỉnh Đồng Tháp,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 61/2005/QĐ-UBND Thị xã Cao Lãnh,

Ban hành: 13/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.2.4
server250