Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 61/2005/Q��-BNV) "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 9569 tiêu chuẩn

41

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7488:2005 (ISO 7250 : 1996)về Ecgônômi - Phép đo cơ bản cơ thể người dùng cho thiết kế kỹ thuật

TCVN7488:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7488:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7488 : 2005 ISO 7250 : 1996 ECGÔNÔMI - PHÉP ĐO CƠ BẢN CƠ THỂ NGƯỜI DÙNG CHO THIẾT KẾ KỸ THUẬT Ergonomics - Basic human body measurements for technological design Lời nói đầu TCVN 7488 : 2005 hoàn toàn

Ban hành: 07/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

42

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7468:2005 (ISO 361 : 1975) về An toàn bức xạ - Dấu hiệu cơ bản về bức xạ ion hoá

TCVN7468:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7468:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7468:2005 ISO 361 : 1975 AN TOÀN BỨC XẠ - DẤU HIỆU CƠ BẢN VỀ BỨC XẠ ION HÓA Radiation protection - Basic ionizing radiation symbol Lời nói đầu TCVN 7468 : 2005 hoàn toàn tương đương với ISO 361 :

Ban hành: 07/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2015

43

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7526:2005 về Kính xây dựng - Định nghĩa và phân loại do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7526:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7526:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7526 : 2005 KÍNH XÂY DỰNG - ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI Sheet glass in building - Definitions and classification Lời nói đầu TCVN 7526 : 2005 do Ban kỹ thuật TCVN/TC160 Thủy tinh trong xây dựng hoàn thiện trên

Ban hành: 07/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2014

44

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7489:2005 (ISO 10551 : 1995) về Ecgônômi - Ecgônômi môi trường nhiệt - Đánh giá ảnh hưởng của môi trường nhiệt bằng thang đánh giá chủ quan

TCVN7489:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7489:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7489 : 2005 ISO 10551 : 1995 ECGÔNÔMI – ECGÔNÔMI MÔI TRƯỜNG NHIỆT – ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG NHIỆT BẰNG THANG ĐÁNH GIÁ CHỦ QUAN Ergonomics − Ergonomics of the thermal environment − Assessment of the

Ban hành: 07/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

45

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7527:2005 về kính xây dựng - Kính cán vân hoa do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7527:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7527:2005,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7527 : 2005 KÍNH XÂY DỰNG - KÍNH CÁN VÂN HOA Glass in building - Rolling patterned glass Lời nói đầu TCVN 7527 : 2005 do Ban kỹ thuật TCVN/TC160 Thủy tinh trong xây dựng hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Tổng công ty Thủy

Ban hành: 07/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2014

46

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7529:2005 về kính xây dựng - Kính màu hấp thụ nhiệt do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7529:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7529:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7529 : 2005 KÍNH XÂY DỰNG - KÍNH MÀU HẤP THỤ NHIỆT Glass in building - Heat absorbing tint glass Lời nói đầu TCVN 7529 : 2005 do Ban kỹ thuật TCVN/TC160 Thủy tinh trong xây dựng hoàn thiện trên cơ sở dự

Ban hành: 07/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2014

47

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7515:2005 (ISPM No.4 : 1996 có sửa đổi) về Yêu cầu để thiết lập các vùng không nhiễm dịch hại

TCVN7515:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7515:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7515 : 2005 YÊU CẦU ĐỂ THIẾT LẬP CÁC VÙNG KHÔNG NHIỄM DỊCH HẠI Requirements for the establishment of pest free areas Lời nói đầu TCVN 7515 : 2005 tương đương có sửa đổi ISPM No.4 : 1996 (Tiêu chuẩn

Ban hành: 25/01/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

48

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7516:2005 (ISPM No.6 : 1998, có sửa đổi) về Hướng dẫn giám sát dịch hại

TCVN7516:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7516:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7516 : 2005 HƯỚNG DẪN GIÁM SÁT DỊCH HẠI Guidelines for surveillance Lời nói đầu TCVN 7516 : 2005 tương đương có sửa đổi ISPM No.6 : 1998 (Tiêu chuẩn Quốc tế về các biện pháp Kiểm dịch thực vật);

Ban hành: 25/01/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

49

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7517:2005 (ISPM No.8 : 1998 , có sửa đổi) về Xác định tình trạng dịch hại trong một vùng

TCVN7517:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7517:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7517 : 2005 XÁC ĐỊNH TÌNH TRẠNG DỊCH HẠI TRONG MỘT VÙNG Determination of pest status in an area Lời nói đầu TCVN 7517 : 2005 tương đương có sửa đổi ISPM No.8 : 1998 (Tiêu chuẩn Quốc tế về các biện

Ban hành: 25/01/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

50

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 362:2005 về quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - tiêu chuẩn thiết kế do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN362:2005,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN362:2005,Bộ Xây dựng,TCXDVN362:2005,Quy hoạch cây xanh,Cây xanh sử dụng công cộng,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 362:2005 QUY HOẠCH CÂY XANH SỬ DỤNG CÔNG CỘNG TRONG CÁC ĐÔ THỊ - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ LỜI NÓI ĐẦU. TCVN 362 : 2005 – “Quy hoạch cây xanh sử dụng công

Ban hành: 05/01/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

51

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 359:2005 về Cọc - Thí nghiệm kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏ do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN359:2005,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN359:2005,Bộ Xây dựng, Thí nghiệm kiểm tra khuyết tật,Cọc,Phương pháp động biến dạng nhỏ,TCXDVN 359:2005,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 359: 2005 CỌC - THÍ NGHIỆM KIỂM TRA KHUYẾT TẬT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỘNG BIẾN DẠNG NHỎ Foundation Piles - Method of detection of defects

Ban hành: 19/12/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

52

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 358:2005 về cọc khoan nhồi - phương pháp xung siêu âm xác định tính đồng nhất của bê tông do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN358:2005,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN358:2005,Bộ Xây dựng,TCXDVN 358:2005,Cọc khoan nhồi,Phương pháp xung siêu âm ,Xác định tính đồng nhất ,Tính đồng nhất của bê tông ,Bộ Xây dựng,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 358 : 2005 CỌC KHOAN NHỒI – PHƯƠNG PHÁP XUNG SIÊU ÂM XÁC ĐỊNH TÍNH ĐỒNG NHẤT CỦA BÊ TÔNG Bored Pile

Ban hành: 30/11/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

53

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 353:2005 về nhà ở liên kế - tiêu chuẩn thiết kế do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN353:2005,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN353:2005,Bộ Xây dựng,TCXDVN353:2005,Tiêu chuẩn thiết kế,Nhà ở liên kế,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 353:2005 NHÀ Ở LIÊN KẾ - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ ROW HOUSES – DESIGN STANDARDS LỜI NÓI ĐẦU TCXDVN 353 - .2005  “ Nhà ở liên kế - Tiêu chuẩn thiết kế” quy định

Ban hành: 29/11/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

54

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 355:2005 về tiêu chuẩn thiết kế nhà hát - phòng khán giả yêu cầu kỹ thuật design do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN355:2005,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN355:2005,Bộ Xây dựng,TCXDVN355:2005,Tiêu chuẩn thiết kế nhà hát ,Tiêu chuẩn thiết kế phòng khán giả ,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 355:2005 TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ NHÀ HÁT - PHÒNG KHÁN GIẢ YÊU CẦU KỸ THUẬT DESIGN STANDARDS FOR THEATERS AND AUDIENCE HALLS TECHNICAL REQUIREMENTS

Ban hành: 19/10/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

55

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 351:2005 về quy trình kỹ thuật quan trắc chuyển dịch ngang nhà và công trình do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN351:2005,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN351:2005,Bộ Xây dựng,TCXDVN351:2005 ,Quy trình kỹ thuật,Quan trắc chuyển dịch ngang nhà,Quan trắc chuyển dịch ngang công trình ,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 351:2005 QUY TRÌNH KỸ THUẬT QUAN TRẮC CHUYỂN DỊCH NGANG NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH”. Lời nói đầu TCXDVN 351: 2005

Ban hành: 30/09/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

56

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 354:2005 về bê tông nặng - phương pháp xác định hàm lượng sunfat trong bê tông do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN354:2005,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN354:2005,Bộ Xây dựng,Bê tông nặng,TCXDVN 354:2005,Hàm lượng sunfat trong bê tông ,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 354:2005 BÊ TÔNG NẶNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SUNFAT TRONG BÊ TÔNG Heavy concrete - Method for determination of sulfate content in concrete LỜI

Ban hành: 25/08/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

57

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 349:2005 về cát nghiền cho bê tông và vữa do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN349:2005,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN349:2005,Bộ Xây dựng,TCXDVN349:2005,Cát nghiền cho bê tông và vữa,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 349 : 2005 CÁT NGHIỀN CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA Manufactured sand for concrete and mortar LỜI NÓI ĐẦU TCXDVN 349: 2005 “Cát nghiền cho bê tông và vữa” được Bộ Xây dựng

Ban hành: 25/08/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

58

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 340:2005 về lập hồ sơ kỹ thuật - Từ vựng - Phần 1: Thuật ngữ liên quan đến bản vẽ kỹ thuật - Thuật ngữ chung và các dạng bản vẽ do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN340:2005,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN340:2005,Bộ Xây dựng,Lập hồ sơ kỹ thuật ,Từ vựng về lập hồ sơ kỹ thuật, Thuật ngữ bản vẽ kỹ thuật ,Các dạng bản vẽ ,TCXDVN 340:2005,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 340:2005 LẬP HỒ SƠ KỸ THUẬT - TỪ VỰNG - PHẦN 1. THUẬT NGỮ LIÊN QUAN ĐẾN BẢN VẼ KỸ THUẬT - THUẬT NGỮ CHUNG VÀ

Ban hành: 08/08/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

59

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 175:2005 về mức ồn tối đa cho phép trong công trình công cộng – tiêu chuẩn thiết kế do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN175:2005,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN175:2005,Bộ Xây dựng,TCXDVN 175:2005 ,Mức ồn tối đa cho phép,Công trình công cộng,Tiêu chuẩn thiết kế,Bộ Xây dựng,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 175:2005 MỨC ỒN TỐI ĐA CHO PHÉP TRONG CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Maximum permitted noise levels for public

Ban hành: 08/08/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

60

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 339:2005 về tiêu chuẩn tính năng trong toà nhà - Định nghĩa, phương pháp tính các chỉ số diện tích và không gian do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN339:2005,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN339:2005,Bộ Xây dựng,Tính năng trong toà nhà,Chỉ số diện tích,Phương pháp tính chỉ số diện tích,Phương pháp tính chỉ số không gian ,TCXDVN 339:2005 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 339:2005 TIÊU CHUẨN TÍNH NĂNG TRONG TOÀ NHÀ - ĐỊNH NGHĨA, PHƯƠNG PHÁP TÍNH CÁC CHỈ SỐ DIỆN TÍCH

Ban hành: 08/08/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.254.246
server251