Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 61/2005/Q��-BNV) "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 9569 tiêu chuẩn

21

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7554:2005 (ISO 1161 – 1984) về Công tenơ vận tải loạt 1 - Bộ phận định vị ở góc - Đặc tính kỹ thuật

TCVN7554:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7554:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7554 : 2005 ISO 1161 : 19 CÔNG TENƠ VẬN TẢI LOẠT 1 – BỘ PHẬN ĐỊNH VỊ Ở GÓC – ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT Series 1 freight containers- Corner fittings – Specification Lời nói đầu TCVN 7554 : 2005 hoàn

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

22

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7547:2005 về Phương tiện bảo vệ cá nhân - Phân loại

TCVN7547:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7547:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghiệp TCVN 7547:2005 PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN - PHÂN LOẠI Personal protective equipment - Classification Lời nói đầu TCVN 7547: 2005 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 94 Phương tiện bảo vệ cá nhân biên soạn trên cơ sở dự thảo

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

23

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7546:2005 về Phương tiện bảo vệ cá nhân - Phân loại các yếu tố nguy hiểm và có hại

TCVN7546:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7546:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghiệp TCVN 7546:2005 PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN - PHÂN LOẠI CÁC YẾU TỐ NGUY HIỂM VÀ CÓ HẠI Personal protective equipment - Classification of hazards Lời nói đầu TCVN 7546: 2005 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 94 Phương tiện

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

24

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7561:2005 (ISO 6093:1985) về Xử lý thông tin - Cách trình bày các giá trị số trong chuỗi ký tự cho trao đổi thông tin

TCVN7561:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7561:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ TCVN 7561:2005 ISO 6093:1985 XỬ LÝ THÔNG TIN - CÁCH TRÌNH BÀY CÁC GIÁ TRỊ SỐ TRONG CHUỖI KÝ TỰ CHO TRAO ĐỔI THÔNG TIN Information processing - Representation of numerical values in character strings for information interchange Lời nói

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

25

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7553:2005 (ISO 668 : 1995) về Công te nơ vận chuyển loạt 1 - Phân loại, kích thước và khối lượng danh định

TCVN7553:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7553:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7553 : 2005 ISO 668 : 1995 CÔNG TENƠ VẬN CHUYỂN LOẠT 1 - PHÂN LOẠI, KÍCH THƯỚC VÀ KHỐI LƯỢNG DANH ĐỊNH Series 1 freight containers - Classification, dimensions and ratings Lời nói đầu TCVN 7553 :

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2015

26

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7508:2005 (EN 12517 : 1998) về Kiểm tra không phá hủy mối hàn - Kiểm tra mối hàn bằng chụp tia bức xạ - Mức chấp nhận

TCVN7508:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7508:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7508 : 2005 EN 12517 : 1998 KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY MỐI HÀN – KIỂM TRA M6OI1 HÀN BẰNG CHỤP TIA BỨC XẠ - MỨC CHẤP NHẬN Non-destructive examination of welds – Radiographic examination of welded joints –

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

27

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7507:2005 (EN 970 : 1997) về Kiểm tra không phá huỷ mối hàn nóng chảy - Kiểm tra bằng mắt thường

TCVN7507:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7507:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7507 : 2005 EN 970 : 1997 KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY MỐI HÀN NÓNG CHẢY - KIỂM TRA BẰNG MẮT THƯỜNG Non-destructive examination of fusion welds - Visual examination Lời nói đầu TCVN 7507 : 2005 hoàn

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2014

29

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7555:2005 (ISO 830:1999) về Công tenơ vận chuyển - Từ vựng

TCVN7555:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7555:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Giao thông TCVN 7555:2005 ISO 830:1999 CÔNG TENƠ VẬN CHUYỂN - TỪ VỰNG Freight contai ners - Vocabulary Lời nói đầu TCVN 7555:2005 hoàn toàn tương đương ISO 830:1999. TCVN 7555:2005 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 104

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

30

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7560:2005 (ISO/IEC 14462 : 2004) về Công nghệ thông tin - Mô hình tham chiếu EDI-mở

TCVN7560:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7560:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7560 : 2005 ISO/IEC 14462 : 2004 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - MÔ HÌNH THAM CHIẾU EDI-MỞ Information technology − Open-edi reference model Lời nói đầu TCVN 7660 : 2005 hoàn toàn tương đương với

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2015

31

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7535:2005 (ISO/TS 17226 : 2003) về Da - Phép thử hóa - Xác định hàm lượng formalđehyt

TCVN7535:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7535:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Hóa chất TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7535 : 2005 ISO/TS 17226 : 2003 DA - PHÉP THỬ HÓA - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG FORMALĐEHYT Leather - Chemical tests - Determination of formaldehyde content Lời nói đầu TCVN 7535 : 2005 hoàn toàn tương

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2014

32

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7551:2005 (ISO 2374 : 1983) về Thiết bị nâng - Dãy tải lớn nhất cho các mẫu cần trục cơ bản

TCVN7551:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7551:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7551 : 2005 ISO 2374 : 1983 THIẾT BỊ NÂNG − DÃY TẢI LỚN NHẤT CHO CÁC MẪU CẦN TRỤC CƠ BẢN Lifting appliances − Range of maximum capacities for basic models Lời nói đầu TCVN 7551 : 2005 hoàn toàn

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

33

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7548:2005 (ISO 13200 : 1995) về Cần trục - Ký hiệu an toàn và hình ảnh nguy hiểm - Nguyên tắc chung

TCVN7548:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7548:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7548 : 2005 ISO 13200 : 1995 CẦN TRỤC - KÝ HIỆU AN TOÀN VÀ HÌNH ẢNH NGUY HIỂM - NGUYÊN TẮC CHUNG Cranes - Safety signs and hazard pictorials - General principles Lời nói đầu TCVN 7548 : 2005

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2014

34

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7565:2005 về Quy phạm thiết bị nâng trên các phương tiện thuỷ nội địa

TCVN7565:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7565:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7565:2005 QUY PHẠM THIẾT BỊ NÂNG TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA Rules of cargo handling appliances for means of floating inland water Lời nói đầu TCVN 7565:2005 thay thế cho QPVN 26 – 83. TCVN

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2014

35

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7537:2005 về Da - Xác định hàm lượng ẩm do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7537:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7537:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Xác định hàm lượng ẩm da,TCVN 7537:2005,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7537 : 2005 DA – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ẨM Leather – Determination of moisture content Lời nói đầu TCVN 7537 : 2005 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 120 Sản phẩm

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2013

36

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7484:2005 về Vật liệu chịu lửa - Gạch cao alumin

TCVN7484:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7484:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7484 : 2005 VẬT LIỆU CHỊU LỬA − GẠCH CAO ALUMIN Refractory materials − High alumina bricks Lời nói đầu TCVN 7484 : 2005 do Ban kỹ thuật TCVN/TC33 Vật liệu chịu lửa hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của

Ban hành: 09/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

37

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7485:2005 (ASTM D 56-02A) về Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định điểm chớp cháy bằng thiết bị thử cốc kín Tag

TCVN7485:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7485:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Hóa chất,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7485 : 2005 ASTM D 56-02A SẢN PHẨM DẦU MỎ − PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐIỂM CHỚP CHÁY BẰNG THIẾT BỊ THỬ CỐC KÍN TAG Petroleum products − Test method for flash point by Tag closed cup tester

Ban hành: 09/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

38

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7483:2005 về gạch gốm ốp lát đùn dẻo - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

phải phù hợp với quy định ở Bảng 2. 5.2. Các chỉ tiêu cơ, lý, hóa của sản phẩm (gạch đơn và gạch chẻ) phải phù hợp với quy định ở Bảng 3. 6. Phương pháp thử 6.1. Việc lấy mẫu và nghiệm thu sản phẩm theo TCVN 6415-1 : 2005. 6.2. Xác định kích thước và chất lượng bề mặt theo TCVN 6415-2 : 2005. 6.3. Xác định các chỉ tiêu chất

Ban hành: 09/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

39

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7530:2005 về Săm ô tô do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7530:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7530:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Săm ô tô,TCVN 7530:2005 ,Giao thông,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7530 : 2005 SĂM ÔTÔ Inner tubes for automobiles tires Lời nói đầu TCVN 7530 : 2005 được xây dựng trên cơ sở JIS D 4231 : 1995; TCVN 7530 : 2005 do Tiểu ban kỹ

Ban hành: 09/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

40

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7543:2005 ((ISO 2747 : 1998) về Men thủy tinh và men sứ - Dụng cụ tráng men dùng để đun nấu - Xác định độ bền sốc nhiệt do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7543:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7543:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Dụng cụ tráng men dùng để đun nấu ,Xác định độ bền sốc nhiệt ,Men thủy tinh và men sứ,TCVN 7543:2005,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7543 : 2005 MEN THỦY TINH VÀ MEN SỨ - DỤNG CỤ TRÁNG MEN DÙNG ĐỂ ĐUN NẤU - XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN SỐC NHIỆT

Ban hành: 09/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.254.246
server251