Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 606/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 146163 văn bản

121

Quyết định 634/QĐ-TTg năm 2020 phê duyệt Chương trình thực hiện Nghị quyết 96/2019/QH14 về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án do Thủ tướng Chính phủ ban hành

634/QD-TTg,Quyết định 634 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chương trình thực hiện Nghị quyết 96/2019/QH14,Chương trình phòng chống tội phạm,Công tác phòng chống tội phạm của Tòa án nhân dân,Thủ tục Tố tụng,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 13/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2020

122

Quyết định 632/QĐ-TTg về giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

632/QD-TTg,Quyết định 632 2020,Thủ tướng Chính phủ,Giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển,Vốn tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước 2020,Ngân hàng Chính sách triển khai vốn đầu tư,Đầu tư,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2020

123

Quyết định 630/QĐ-TTg năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy do Thủ tướng Chính phủ ban hành

630/QD-TTg,Quyết định 630 2020,Thủ tướng Chính phủ,Thực hiện chính sách pháp luật phòng cháy chữa cháy,Nâng cao hiệu lực thực hiện chính sách pháp luật,Hoàn thiện thực hiện chính sách phòng cháy chữa cháy,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 11/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2020

124

Quyết định 628/QĐ-TTg năm 2020 Kế hoạch thực hiện Kết luận 51-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

628/QD-TTg,Quyết định 628 2020,Thủ tướng Chính phủ,Kế hoạch thực hiện Kết luận 51-KL/TW,Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục,Đổi mới giáo dục để hội nhập quốc tế,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2020

125

Quyết định 624/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

624/QD-TTg,Quyết định 624 2020,Thủ tướng Chính phủ,Lập Quy hoạch tỉnh Sơn La,Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Sơn La,Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2020

126

Quyết định 619/QĐ-TTg năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

619/QD-TTg,Quyết định 619 2020,Thủ tướng Chính phủ,Cơ cấu tổ chức Ủy ban sông Mê Công Việt Nam,Quyền hạn Ủy ban sông Mê Công Việt Nam,Nhiệm vụ Ủy ban sông Mê Công Việt Nam,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2020

127

Quyết định 620/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

620/QD-TTg,Quyết định 620 2020,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Kiên Giang,Lập quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021 2030,Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021 2030,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 08/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2020

128

Quyết định 616/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

616/QD-TTg,Quyết định 616 2020,Thủ tướng Chính phủ,Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Bình 2021 2030,Phê duyệt lập Quy hoạch tỉnh Quảng Bình 2021 2030,Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Bình,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2020

129

Hướng dẫn 606/HDLT.SNV-SGD-ĐT về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục-Đào tạo do Sở Giáo dục và Đào tạo - Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long ban hành

606/HDLT.SNV-SGD-DT,Hướng dẫn 606 2008,Tỉnh Vĩnh Long,Tuyển dụng viên chức,Sở Giáo dục và Đào tạo,Ngành giáo dục đào tạo,Tỉnh Vĩnh Long,Sở Nội vụ,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Giáo dục UBND TỈNH VĨNH LONG SỞ GD-ĐT – SỞ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 21/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2012

130

Quyết định 590/QĐ-TTg năm 2020 về thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

590/QD-TTg,Quyết định 590 2020,Thủ tướng Chính phủ,Thay đổi Thành viên Ban Chỉ đạo,Thay đổi thành viên Văn phòng Ban Chỉ đạo,Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 29/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2020

131

Quyết định 588/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt "Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

588/QD-TTg,Quyết định 588 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng,Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các đối tượng,Điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng đối tượng đến 2030,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 28/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2020

132

Quyết định 567/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

567/QD-TTg,Quyết định 567 2020,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Sóc Trăng,Lập quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021 2030,Lập quy hoạch tỉnh Sóc Trăng tầm nhìn đến năm 2050,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 27/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2020

133

Quyết định 544/QĐ-TTg năm 2020 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

544/QD-TTg,Quyết định 544 2020,Thủ tướng Chính phủ,Cơ cấu tổ chức Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn,Hoạt động của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn,Chức năng Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2020

134

Quyết định 542/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

542/QD-TTg,Quyết định 542 2020,Thủ tướng Chính phủ,Lập quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội,Lập quy hoạch thời kỳ 2021 2030,Lập quy hoạch tầm nhìn đến năm 2050,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2020

135

Quyết định 541/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thuỷ sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

541/QD-TTg,Quyết định 541 2020,Thủ tướng Chính phủ,Lập quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thuỷ sản,Lập quy hoạch thời kỳ 2021 2030,Lập quy hoạch tầm nhìn đến năm 2050,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2020

136

Quyết định 537/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

537/QD-TTg,Quyết định 537 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030 ,Truyền thông Dân số ,Chương trình Truyền thông Dân số,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2020

137

Quyết định 536/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

536/QD-TTg,Quyết định 536 2020,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021 2030,Nhiệm vụ lập quy hoạch lâm nghiệp quốc gia,Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2020

138

Quyết định 522/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

522/QD-TTg,Quyết định 522 2020,Thủ tướng Chính phủ,Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Long An,Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021 2030 ,Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2020

139

Quyết định 518/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

518/QD-TTg,Quyết định 518 2020,Thủ tướng Chính phủ,Lập quy hoạch tỉnh Bình Phước ,Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch Bình Phước,Quy hoạch tỉnh Bình Phước 2021 2030,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2020

140

Quyết định 519/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

519/QD-TTg,Quyết định 519 2020,Thủ tướng Chính phủ,Phục hồi Danh lam thắng cảnh Ngũ Hành Sơn,Danh lam thắng cảnh Ngũ Hành Sơn,Quy hoạch bảo quản Ngũ Hành Sơn,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.240.230