Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 606/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 146261 văn bản

41

Văn bản hợp nhất 606/VBHN-BVHTTDL năm 2019 hợp nhất Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

606/VBHN-BVHTTDL,Văn bản hợp nhất 606 2019,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Quy chế xét tặng danh hiệu,Xét tặng danh hiệu,Nghệ nhân nhân dân,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/02/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2019

42

Quyết định 606-TTg năm 1995 về Quy chế tổ chức và hoạt động của bảo hiểm xã hội Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

606-TTg,Quyết định 606-TTg 1995,Thủ tướng Chính phủ,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Bảo hiểm THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 606-TTg Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 1995 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

Ban hành: 26/09/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

43

Kế hoạch 606/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Đề án triển khai tha tù trước thời hạn có điều kiện do tỉnh An Giang ban hành

HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN Thực hiện Quyết định số 1461/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện (gọi tắt là Đề án), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Ban hành: 24/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2017

44

Quyết định 606/QĐ-UB năm 1997 về quy định trình tự, thủ tục cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

606/QD-UB,Quyết định 606 1997,Tỉnh Bình Phước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 606/QĐ-UB Bình Phước, ngày 07 tháng 5 năm 1997

Ban hành: 07/05/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2018

45

Quyết định 606 UB/ năm 1996 về Quy định tạm thời chủ trương biện pháp thực hiện chính sách Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lạng Sơn

606UB/QD,Quyết định 606UB 1996,Tỉnh Lạng Sơn,Dân số kế hoạch hóa gia đình,Chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình ,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 606UB/QĐ

Ban hành: 30/08/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2014

46

Kế hoạch 606/KH-UBND đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2015 do tỉnh Phú Thọ ban hành

606/KH-UBND,Tỉnh Phú Thọ,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 606/KH-UBND Phú Thọ, ngày 27 tháng 02 năm 2015 KẾ

Ban hành: 27/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2016

47

Quyết định 606/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư - xây dựng năm 1995 do tỉnh An Giang ban hành

606/QD.UB,Quyết định 606,Tỉnh An Giang,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 606/QĐ. UB Long Xuyên, ngày 24 tháng 7 năm 1995

Ban hành: 24/07/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2014

48

Quyết định 606/1998/QĐ-TCBĐ bãi bỏ các quy định về nghiệp vụ điện báo có cước trả lời do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

606/1998/QD-TCBD,Quyết định 606 1998,Tổng cục Bưu điện,Bãi bỏ,Quy định nghiệp vụ,Nghiệp vụ điện báo có cước trả lời,Công nghệ thông tin TỔNG CỤC BƯU ÐIỆN ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 606/1998/QÐ

Ban hành: 28/09/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2008

49

Quyết định 606/QĐ-UB năm 1989 về tổ chức và hoạt động của Ban Hợp tác kinh tế thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

606/QD-UB,Quyết định 606 1989,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy định tổ chức,Quy định hoạt động,Ban hợp tác kinh tế HCM,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 09/10/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2009

50

Quyết định 999/QĐ-TTg về phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật, dự thảo nghị quyết được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

999/QD-TTg,Quyết định 999 2020,Thủ tướng Chính phủ,Thời hạn trình dự án luật dự thảo Nghị quyết,Cơ quan soạn thảo dự án luật dự thảo Nghị quyết,Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật pháp lệnh,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2020

51

Quyết định 992/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

992/QD-TTg,Quyết định 992 2020,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Nam Định,Lập Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021 2030,Lập Quy hoạch tỉnh Nam Định tầm nhìn 2050,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2020

52

Quyết định 998/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

998/QD-TTg,Quyết định 998 2020,Thủ tướng Chính phủ,Nhiệm vụ lập Quy hoạch tầm nhìn 2050,Nhiệm vụ lập Quy hoạch Vĩnh Phúc 2021 2030,Quy hoạch tầm nhìn 2050 Vĩnh Phúc,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2020

53

Quyết định 987/QĐ-TTg năm 2020 về Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

987/QD-TTg,Quyết định 987 2020,Thủ tướng Chính phủ,Phòng ngừa ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai,Tăng cường công tác phòng ngừa khắc phục thiên tai,Thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW khắc phục hậu quả thiên tai,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 09/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2020

54

Quyết định 980/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Tổ hợp trang trại Bò sữa - Bò thịt công nghệ cao Vinamilk - Lao Jagro do Thủ tướng Chính phủ ban hành

980/QD-TTg,Quyết định 980 2020,Thủ tướng Chính phủ,Dự án Tổ hợp trang trại Bò công nghệ cao Vinamilk,Tổ hợp trang trại Bò sữa Bò thịt Vinamilk Lao Jagro,Đầu tư Dự án Tổ hợp trang trại Bò Vinamilk,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2020

55

Quyết định 969/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ ban hành

969/QD-TTg,Quyết định 969 2020,Thủ tướng Chính phủ,Bí mật nhà nước lĩnh vực Giao thông vận tải,Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Giao thông,Danh mục bí mật nhà nước về Giao thông vận tải,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 07/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2020

56

Quyết định 970/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước thuộc Tòa án nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

970/QD-TTg,Quyết định 970 2020,Thủ tướng Chính phủ,Bí mật nhà nước thuộc Tòa án nhân dân,Danh mục bí mật thuộc Tòa án nhân dân,Thủ tướng ban hành bí mật thuộc Tòa án,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2020

57

Quyết định 960/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Nội vụ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

960/QD-TTg,Quyết định 960 2020,Thủ tướng Chính phủ,Quy định Danh mục bí mật nhà nước,Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Nội vụ,Bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2020

58

Quyết định 964/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

964/QD-TTg,Quyết định 964 2020,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Đắk Nông,Lập Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 2030,Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Đắk Nông,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2020

59

Quyết định 973/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 1 năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

973/QD-TTg,Quyết định 973 2020,Thủ tướng Chính phủ,Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức an ninh cho đối tượng 1,Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đối tượng 1,Phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 07/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2020

60

Quyết định 972/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt "Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, giai đoạn 2020-2025" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

972/QD-TTg,Quyết định 972 2020,Thủ tướng Chính phủ,Kế hoạch quốc gia phòng chống bệnh Dịch tả lợn,Phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi,Phòng chống bệnh Dịch tả lợn 2020 2025,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.237.43.68