Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 60/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 51243 công văn

1

Công văn 2507/BYT-TB-CT năm 2020 về triển khai Nghị quyết 60/NQ-CP về công khai danh sách, năng lực sản xuất của doanh nghiệp và đảm bảo chất lượng khẩu trang y tế do Bộ Y tế ban hành

Số: 2507/BYT-TB-CT V/v triển khai Nghị quyết 60/NQ-CP về công khai danh sách, năng lực sản xuất của các doanh nghiệp và đảm bảo chất lượng khẩu trang y tế Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2020 Kính gửi: Các đơn vị sản xuất, kinh doanh khẩu trang y tế (sau đây gọi tắt là các Doanh nghiệp) Thực

Ban hành: 07/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2020

2

Công văn 8657/BKHĐT-TH năm 2016 thực hiện Nghị quyết 60/NQ-CP và báo cáo tình hình giải ngân 9 tháng do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số: 8657/BKHĐT-TH V/v thực hiện NQ 60/NQ-CP và báo cáo tình hình giải ngân 9 tháng Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2016 Kính gửi: - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung

Ban hành: 17/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2016

3

Công văn 3338/LĐTBXH-KHTC đôn đốc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 theo Nghị quyết 60/NQ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số: 3338/LĐTBXH-KHTC V/v đôn đốc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 theo Nghị quyết số 60/NQ-CP. Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2016 Kính gửi: Chủ đầu tư các dự án do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý. Thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ về những

Ban hành: 31/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2016

4

Công văn 6561/BKHĐT-TH năm 2016 triển khai Luật Đầu tư công, các Nghị định hướng dẫn và Nghị quyết 60/NQ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số: 6561/BKHĐT-TH V/v triển khai Luật Đầu tư công, các NĐ hướng dẫn và NQ số 60/NQ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2016 Kính gửi: Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Trong thời gian vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được một số ý kiến của các địa phương về việc triển khai

Ban hành: 23/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2016

5

Công văn 6102/BKHĐT-TH năm 2016 về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 60/NQ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2016 Kính gửi: - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Ngân hàng Phát triển

Ban hành: 05/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2018

6

Công văn số 60/CP-QHQT ngày 16/01/2003 của Chính phủ về việc phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật của ADB

60/CP-QHQT, Công văn 60, Chính phủ CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 60/CP-QHQT V/v Phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật của ADB Hà Nội, ngày 16 tháng 1 năm 2003 Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài

Ban hành: 16/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

7

Công văn 60/CP-NN của Chính phủ về việc kéo dài thời hạn giải ngân vốn đầu tư chương trình 135

60/CP-NN, Công văn 60, Chính phủ CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 60/CP-NN Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2002 CÔNG VĂN CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 60/CP-NN NGÀY 10 THÁNG 01 NĂM 2002 VỀ VIỆC KÉO DÀI THỜI GIAN GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CHƯƠNG

Ban hành: 10/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

8

Công văn 60/TWPCTT năm 2017 về phối hợp triển khai công tác đánh giá nhanh chỗ ở an toàn cho người dân miền núi do Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai ban hành

60/TWPCTT,Công văn 60,Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai,Miền núi,Chính sách miền núi,Điều kiện an toàn chỗ ở,Tài nguyên - Môi trường BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2018

9

Công văn 60/BKHCN-KHTC năm 2019 về sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

60/BKHCN-KHTC,Công văn 60 2019,Bộ Khoa học và Công nghệ,Đại biểu Quốc hội,Nội dung kiến nghị,Doanh nghiệp nhỏ và vừa,Doanh nghiệp BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 60

Ban hành: 09/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2019

10

Công văn 60/TCHQ-GSQL năm 2019 vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định 69/2018/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

60/TCHQ-GSQL V/v vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định 69/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2019 Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải (Vụ Khoa học và Công nghệ). Trong quá trình thực hiện Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Quản lý

Ban hành: 03/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2019

11

Công văn 60/BXD-KTXD năm 2017 điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

60/BXD-KTXD,Công văn 60 2017,Bộ Xây dựng,Giá hợp đồng xây dựng,Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng,Hợp đồng xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 60/BXD-KTXD V/v điều chỉnh

Ban hành: 04/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2017

12

Công văn 60/TCT-CS năm 2016 về chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

60/TCT-CS,Công văn 60 2016,Tổng cục Thuế,Chính sách thu tiền sử dụng đất,Mễn giảm tiền sử dụng đất,Miễn tiền sử dụng đất,Giảm tiền sử dụng đất ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2016

13

Công văn 60/PCLBTW năm 2013 về tình hình thiệt hại và khắc phục hậu quả lốc xoáy, mưa đá do Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương ban hành

60/PCLBTW,Công văn 60 2013,Ban Chỉ đạo phòng chống lụt b,Khắc phục hậu quả ,tình hình thiệt hại,Khắc phục thiệt hại do mưa đá ,Phòng chống lụt bão,khắc phục hậu quả lốc xoáy,Văn hóa - Xã hội BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO TW ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2013

14

Công văn 60/UBDT-CSDT năm 2015 giải đáp vướng mắc về chế độ chính sách đối với giáo viên do Ủy ban Dân tộc ban hành

60/UBDT-CSDT,Công văn 60 2015,Uỷ ban Dân tộc,Chính sách đối với giáo viên ,ưu đãi giáo viên tại xã đặc biệt khó khăn ,Cán bộ quản lý giáo dục,Ủy ban Dân tộc,Giải đáp vướng mắc,Giáo dục ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2015

15

Công văn 60/TCĐBVN-ATGT năm 2015 về dán giấy phản quang lên cọc tiêu, tôn sóng trên đoạn đường nguy hiểm, chịu ảnh hưởng của sương mù do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

60/TCDBVN-ATGT,Công văn 60,Tổng cục đường bộ Việt Nam,Dán giấy phản quang,Đoạn đường nguy hiểm,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 08/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2015

16

Công văn 2202/VPCP-ĐMDN năm 2017 sơ kết thực hiện Nghị định 60/2013/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

--------------- Số: 2202/VPCP-ĐMDN V/v Sơ kết thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2017 Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Về đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 46/LĐTBXH-LĐTL ngày 06 tháng 01 năm

Ban hành: 10/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2017

17

Công văn 60/BXD-QLN năm 2014 về hợp đồng giao dịch nhà ở theo quy định pháp luật về nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành

thì “Nếu doanh nghiệp được phân chia nhà ở theo hợp đồng góp vốn, hợp đồng hợp tác đầu tư (hợp đồng ký với chủ đầu tư) thì chỉ được bán lại nhà ở đó sau khi đã ký hợp đồng mua bán nhà ở với chủ đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều 60 của Nghị định số 71/2010/NĐ- CP”. Hợp đồng về việc góp vốn, hợp đồng hợp tác đầu tư ký giữa chủ đầu tư và

Ban hành: 14/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2014

18

Công văn 2848/TCHQ-GSQL năm 2020 hướng dẫn thủ tục xuất khẩu khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19 do Tổng cục Hải quan ban hành

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2848/TCHQ-GSQL V/v: Hướng dẫn thủ tục xuất khẩu khẩu trang y tế Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2020 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 29/4/2020 của Chính phủ về việc

Ban hành: 29/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2020

19

Công văn 60/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

60/BXD-KTXD,Công văn 60 2014,Bộ Xây dựng,Giá hợp đồng xây dựng,Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 60/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá

Ban hành: 10/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2014

20

Công văn 60/VTLTNN-NVĐP hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2014 đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

60/VTLTNN-NVDP,Công văn 60 2014,Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nướ,Văn thư lưu trữ,Công tác văn thư lưu trữ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 24/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171