Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 60/2008/QĐ-BGDĐT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 173199 văn bản

1

Quyết định 60/2008/QĐ-BGDĐT về tổ chức hoạt động văn hóa cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIệt NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 60/2008/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA

Ban hành: 05/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2008

2

Quyết định 60/2007/QĐ-BGDĐT về quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy do Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------- Số: 60/2007/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA HỌC

Ban hành: 16/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2007

3

Quyết định 60/2008/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số 60/2008/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM

Ban hành: 24/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2014

4

Quyết định 60/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về biển tên cơ quan hành chính nhà nước thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 60/2008/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 22 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ

Ban hành: 22/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2009

5

Quyết định 60/2008/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh mức thu học phí tại các trường bán công trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc --------------- Số: 60/2008/QĐ-UBND Hải Dương, ngày 20 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH

Ban hành: 20/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2010

6

Quyết định 60/2008/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế do tỉnh Long An ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 60/2008/QĐ-UBND Tân An, ngày 26 tháng 11 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ,

Ban hành: 26/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

7

Quyết định 60/2008/QĐ-UBND về công tác kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 60/2008/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 21 tháng 11 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CÔNG TÁC KIỂM

Ban hành: 21/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2009

8

Quyết định 60/2008/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 60/2008/QĐ-UBND Vĩnh Yên, ngày 19 tháng 11 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI

Ban hành: 19/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2015

9

Quyết định 60/2008/QĐ-UBND quy định về việc thực hiện một số chính sách khuyến khích và hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò giai đoạn 2008 - 2012 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 60/2008/QĐ-UBND Thủ Dầu Một, ngày 22 tháng 10 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ

Ban hành: 22/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2013

10

Quyết định 60/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 60/QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày 26 tháng 02 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG

Ban hành: 26/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2019

11

Quyết định 60/2008/QĐ-UBND ban hành chính sách hỗ trợ để thay thế, hủy bỏ xe công nông, xe cơ giới tự chế 3, 4 bánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 60/2008/QĐ-UBND Vinh, ngày 26 tháng 9 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

Ban hành: 26/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2010

12

Quyết định 60/2008/QĐ-UBND Quy định về tổ chức, quản lý việc dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 60/2008/QĐ-UBND Nha Trang, ngày 15 tháng 09 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ

Ban hành: 15/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2011

13

Quyết định 60/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về chuyển đổi rừng tự nhiên nghèo kiệt và rừng trồng hiệu quả thấp sang trồng rừng, trồng cây công nghiệp dài ngày do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 60/2008/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 11 tháng 9 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ

Ban hành: 11/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2010

14

Quyết định 60/2008/QĐ-UBND về kế hoạch triển khai Nghị quyết 61/2007/NQ-CP của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW và Quyết định 37/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 60/2008/QĐ-UBND Vũng Tàu, ngày 11 tháng 9 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

Ban hành: 11/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2013

15

Quyết định 60/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Điều lệ Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Kon Tum

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 60/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 29 tháng 01 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ HỘI BẢO VỆ NGƯỜI

Ban hành: 29/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2019

16

Quyết định 60/2008/QĐ-BTC về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------ Số: 60/2008/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ,

Ban hành: 31/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2008

17

Quyết định 60/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 60/2008/QĐ-UBND Phan Thiết, ngày 29 tháng 7 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THU,

Ban hành: 29/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2010

18

Quyết định 60/2008/QĐ-BLĐTBXH ban hành quy chế mẫu về quản lý học viên tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------- Số: 60/2008/QĐ-BLĐTBXH Hà Nội ngày 25 tháng 07 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CÁC QUY CHẾ MẪU VỀ QUẢN

Ban hành: 25/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2008

19

Quyết định 60/2008/QĐ-BVHTTDL về việc xếp hạng di tích quốc gia đối với Căn cứ Liên khu Ủy và Ban Quân sự khu V do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------ Số: 60/2008/QĐ-BVHTTDL Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XẾP HẠNG DI TÍCH QUỐC GIA BỘ

Ban hành: 24/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2008

20

Quyết định 60/2008/QĐ-UBND về Quy định phân cấp quản lý và thực hiện dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 60/2008/QĐ-UBND Tây Ninh, ngày 24 tháng 7 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẦP

Ban hành: 24/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.38.35