Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 60/2007/TT-BTc "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 23166 văn bản

1

Thông tư 60/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế và Nghị định 85/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế do Bộ Tài chính ban hành

60/2007/TT-BTC,Thông tư 60 2007,Bộ Tài chính,Luật quản lý thuế,Hướng dẫn,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------ Số: 60/2007/TT-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2007

Ban hành: 14/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2007

2

Thông tư 60/2020/TT-BTC bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp

60/2020/TT-BTC,Thông tư 60 2020,Bộ Tài chính,Bộ Tài chính bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,Bãi bỏ văn bản lĩnh vực tài chính doanh nghiệp,Bãi bỏ văn bản quy phạm về tài chính doanh nghiệp,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 19/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2020

3

Thông tư 60/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 39/2015/TT-BTC quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

60/2019/TT-BTC,Thông tư 60 2019,Bộ Tài chính,Kiểm tra trị giá hải quan ,Xác định trị giá hải quan,Trị giá hải quan,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 60/2019/TT-BTC

Ban hành: 30/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2019

4

Thông tư 60/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

60/2017/TT-BTC,Thông tư 60 2017,Bộ Tài chính,Bảo trì đường bộ,Công tác bảo trì đường bộ,Quyết toán kinh phí,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2017

5

Thông tư 60/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 202/2013/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng kho số viễn thông do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

60/2016/TT-BTC,Thông tư 60 2016,Bộ Tài chính,Kho số viễn thông ,Quản lý kho số viễn thông ,Sử dụng kho số viễn thông ,Nộp và quản lý sử dụng lệ phí ,Quản lý sử dụng lệ phí ,Nộp phí sử dụng kho số viễn thông ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 04/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2016

6

Thông tư 60/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư 152/2011/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 67/2011/NĐ-CP về quy định thi hành Luật thuế bảo vệ môi trường do Bộ Tài chính ban hành

60/2015/TT-BTC,Thông tư 60 2015,Bộ Tài chính,Thu thuế bảo vệ môi trường ,Sửa đổi Thông tư 152/2011/TT-BTC,Sửa đổi Thông tư,Thuế bảo vệ môi trường ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2015

7

Thông tư 60/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng hội phí tham gia Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

60/2014/TT-BTC,Thông tư 60 2014,Bộ Tài chính,Kinh doanh vận chuyển hàng không ,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 60/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày

Ban hành: 12/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2014

8

Văn bản hợp nhất 60/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng phát triển Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 60/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020 THÔNG TƯ[1] HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Thông tư số 111/2007/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ban hành: 31/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2021

9

Thông tư 60/2012/TT-BTC hướng dẫn nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

60/2012/TT-BTC,Thông tư 60 2012,Bộ Tài chính,Nghĩa vụ thuế,Tổ chức cá nhân nước ngoài,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 60/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 12 tháng

Ban hành: 12/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2012

10

Văn bản hợp nhất 60/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ban hành

60/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 60 2019,Bộ Tài chính,Thành phố trực thuộc Trung ương,Hội đồng nhân dân tỉnh,Phí và lệ phí ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 60/VBHN-BTC

Ban hành: 06/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2020

11

Thông tư 60/2010/TT-BTC sửa đổi Thông tư 53/2007/TT-BTC hướng dẫn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ do Bộ Tài chính ban hành

số tiền phí thực thu được. - Nộp ngân sách nhà nước tối thiểu 60% (sáu mươi phần trăm) trên tổng số tiền phí thực thu được”. Điều 2. Điều khoản thi hành 1. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký. 2. Các nội dung khác vẫn tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 53/2007/TT-BTC ngày 21/5/2007 của Bộ Tài

Ban hành: 20/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2010

12

Quyết định 60/2007/QĐ-BTC về lãi suất cho vay vốn của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

60/2007/QD-BTC,Quyết định 60 2007,Bộ Tài chính,Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã,Lãi suất cho vay,Tiền tệ - Ngân hàng BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 60/2007/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 11

Ban hành: 11/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2007

13

Thông tư 60/2009/TT-BTC ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với phao tròn cứu sinh do Bộ Tài chính ban hành

60/2009/TT-BTC,Thông tư 60 2009,Bộ Tài chính,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Dự trữ nhà nước,Phao tròn cứu sinh,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 60/2009/TT-BTC Hà Nội,

Ban hành: 26/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2009

14

Thông tư 60/2008/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm hoạt động của Ủy ban Quốc gia và Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm ở các cấp do Bộ Tài chính ban hành

60/2008/TT-BTC,Thông tư 60 2008,Bộ Tài chính,Kinh phí bảo đảm hoạt động,Ủy Ban quốc gia,Ban Chỉ Đạo,Phòng chống AIDS,Phòng chống tệ nạn ma tuý mại dâm,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------

Ban hành: 04/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2008

15

Thông tư 60/2006/TT-BTC hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện thành lập và hoạt động đối với doanh nghiệp kiểm toán do Bộ Tài chính ban hành

60/2006/TT-BTC,Thông tư 60 2006,Bộ Tài chính,Doanh nghiệp kiểm toán,Điều kiện thành lập công ty Kiểm toán,Doanh nghiệp,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 60/2006/TT-BTC

Ban hành: 28/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2006

16

Thông tư 60/2005/TT-BTC sửa đổi Thông tư 37/2003/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam do Bộ tài chính ban hành

60/2005/TT-BTC,Thông tư 60 2005,Bộ Tài chính,Lệ phí cấp hộ chiếu,Lệ phí cấp thị thực,Lệ phí cấp giấy tờ xuất nhập cảnh,Quá cảnh,Cư trú,Thuế - Phí - Lệ Phí,Quyền dân sự BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 01/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

17

Thông tư 60/2018/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 35/2016//TT-BGTVT quy định về mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông vận tải quản lý

60/2018/TT-BGTVT,Thông tư 60 2018,Bộ Giao thông vận tải,Sử dụng phí sử dụng đường bộ ,Phí sử dụng đường bộ,Quản lý phí sử dụng đường bộ,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2019

18

Thông tư 60/2004/TT-BTC hướng dẫn việc phát hành cổ phiếu ra công chúng do Bộ Tài chính ban hành

60/2004/TT-BTC,Thông tư 60 2004,Bộ Tài chính,Phát hành cổ phiếu,Phát hành cổ phiếu ra công chúng,Doanh nghiệp,Chứng khoán BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 60/2004/TT-BTC Hà Nội, ngày 18

Ban hành: 18/06/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2012

19

Thông tư 60/2017/TT-BTNMT quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

60/2017/TT-BTNMT,Thông tư 60 2017,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tài nguyên khoáng sản rắn,Phân cấp trữ lượng tài nguyên,Trữ lượng tài nguyên khoáng sản rắn,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2017

20

Thông tư 60/2003/TT-BTC quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn do Bộ Tài chính ban hành

60/2003/TT-BTC,Thông tư 60 2003,Bộ Tài chính,Quản lý ngân sách,Hoạt động tài chính,Thị trấn,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 60/2003/TT-BTC Hà Nội, ngày 23 tháng 6

Ban hành: 23/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.56