Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 60/2003/Q��-TTG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 17348 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 60/2003/QĐ-TTg thí điểm Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

60/2003/QD-TTg,Quyết định 60 2003,Thủ tướng Chính phủ,Thí điểm mô hình công ty mẹ con,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 60/2003/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm

Ban hành: 18/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

2

Quyết định 60/2003/QĐ-TTg về việc thí điểm Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ-Công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

60/2003/QD-TTg,Quyết định 60 2003,Thủ tướng Chính phủ,Thí điểm mô hình công ty mẹ con,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 60/2003/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm

Ban hành: 18/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

3

Quyết định 60/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

60/QD-TTg,Quyết định 60 2017,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ,Phát triển ngành công nghiệp,Ngành công nghiệp khí ,Ngành công nghiệp khí tự nhiên,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2017

4

Quyết định 60/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt danh mục Dự án “Tài trợ bổ sung dự án Phát triển năng lượng tái tạo và mở rộng, cải tạo lưới điện các xã vùng sâu, vùng xa” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

60/QD-TTg,Quyết định 60 2015,Thủ tướng Chính phủ,Phát triển năng lượng tái tạo,Mở rộng cải tạo lưới điện,Vùng sâu vùng xa,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHỈNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 60/QĐ-TTg

Ban hành: 15/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2015

5

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HĐND Huế, ngày 09 tháng 12 năm 2010 NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2011 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ KHOÁ V, KỲ HỌP THỨ 15 Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật ban

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

6

Quyết định 60/2015/QĐ-TTg về cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

60/2015/QD-TTg,Quyết định 60 2015,Thủ tướng Chính phủ,Quy chế quản lý tài chính,Quản lý tài chính bảo hiểm xã hội,Chi phí quản lý bảo hiểm,Bảo hiểm y tế,Bảo hiểm thất nghiệp,Bảo hiểm,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 27/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2015

7

Quyết định 60/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

60/QD-TTg,Quyết định 60 2012,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch phát triển ngành than ,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 60/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 09 tháng

Ban hành: 09/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2012

8

Quyết định 60/2014/QĐ-TTg quy định tiêu chí hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

60/2014/QD-TTg,Quyết định 60 2014,Thủ tướng Chính phủ,Hỗ trợ tiền điện ,Hộ chính sách xã hội ,Hỗ trợ tiền điện,Hỗ trợ hộ chính sách,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2014

9

Quyết định 60/2013/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam thuộc Bộ Giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ ban hành

60/2013/QD-TTg,Quyết định 60 2013,Thủ tướng Chính phủ,Tổng cục đường bộ Việt Nam,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 60/2013/QĐ-TTg

Ban hành: 21/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2013

10

Quyết định 60/QĐ-TTg năm 2010 thay Phó Chủ tịch thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

60/QD-TTg,Quyết định 60 2010,Thủ tướng Chính phủ,Cử ông Phạm Vũ Luận,Phó Trưởng ban thường trực,Ban chỉ đạo Quốc gia,Đào tạo theo nhu cầu xã hội,Giai đoạn 2008 - 2015,Bộ máy hành chính,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 13/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2010

11

Quyết định 60/QĐ-TTg năm 2008 về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 60/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của

Ban hành: 14/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2008

12

Quyết định 60/2011/QĐ-TTg quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

60/2011/QD-TTg,Quyết định 60 2011,Thủ tướng Chính phủ,Chính sách phát triển giáo dục mầm non,Giáo dục mầm non,Giai đoạn 2011-2015,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 60/2011/QĐ-TTg

Ban hành: 26/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2011

13

Quyết định 60/2010/QĐ-TTg ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

60/2010/QD-TTg,Quyết định 60 2010,Thủ tướng Chính phủ,Phân bổ vốn đầu tư,Nguyên tắc đầu tư ,Nguồn ngân sách nhà nước,Định mức đầu tư,Đầu tư,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2010

14

Quyết định 60/2009/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 14/2009/QĐ-TTg về quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn tại các Ngân hàng thương mại do Thủ tướng Chính phủ ban hành

60/2009/QD-TTg,Quyết định 60 2009,Thủ tướng Chính phủ,Quy chế bảo lãnh vay vốn,Quy chế bảo lãnh doanh nghiệp,Doanh nghiệp vay vốn,Sửa đổi,Bổ sung,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số:

Ban hành: 17/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2009

15

Quyết định 60/2003/QĐ-QLD về công bố 493 tên thuốc sản xuất trong nước được phép lưu hành tại Việt Nam - đợt 76 của Cục Quản lý dược

60/2003/QD-QLD,Quyết định 60 2003,Cục Quản lý dược,Công bố thuốc được lưu hành ,Thuốc được lưu hành tại Việt Nam,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 18/08/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2013

16

Thông tư 60/2003/TT-BTC quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn do Bộ Tài chính ban hành

60/2003/TT-BTC,Thông tư 60 2003,Bộ Tài chính,Quản lý ngân sách,Hoạt động tài chính,Thị trấn,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 60/2003/TT-BTC Hà Nội, ngày 23 tháng 6

Ban hành: 23/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

17

Quyết định 60/2003/QĐ-UB quy định quản lý quy hoạch chi tiết nuôi tôm nước lợ ở các huyện, thị xã ven biển tỉnh Quảng Nam đến năm 2010

60/2003/QD-UB,Quyết định 60 2003,Tỉnh Quảng Nam,Thương mại,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 60/2003/QĐ-UB Tam Kỳ, ngày 16 tháng 6 năm 2003

Ban hành: 16/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2014

18

Nghị định 60/2003/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước

60/2003/ND-CP,Nghị định 60 2003,Chính phủ,Luật Ngân sách Nhà nước,Luật Ngân sách,Thu Ngân sách Nhà nước,Chi ngân sách nhà nước,Hướng dẫn,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 06/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2012

19

Quyết định 60/2003/QĐ-BQP về việc biệt phái sỹ quan sang Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trọng điểm do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

60/2003/QD-BQP,Quyết định 60 2003,Bộ Quốc phòng,Biệt phái sỹ quan,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ QUỐC PHÒNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 60/2003/QĐ-BQP Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2003

Ban hành: 23/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2010

20

Quyết định 60/2003/QĐ-UB ban hành Điều lệ quản lí xây dựng theo Quy hoạch chi tiết mở rộng phía Bắc và Tây Bắc khu đô thị mới Đại Kim - Định Công, tỉ lệ 1/ 2000 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

60/2003/QD-UB,Quyết định 60 2003,Thành phố Hà Nội,Đại Kim - Định Công,Khu đô thị mới,Quy hoạch,Quy hoạch chi tiết,Mở rộng,Phía Bắc,Tây Bắc,Tỷ lệ 1-2000,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 13/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.136.36