Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 60-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 195042 văn bản

1

Nghị định 60-CP năm 1997 hướng dẫn Bộ luật Dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

60-CP,Nghị định 60-CP 1997,Chính phủ,Bộ luật Dân sự,Hướng dẫn,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 60-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 1997 NGHỊ ĐỊNH

Ban hành: 06/06/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

2

Nghị định 60-CP năm 1996 về việc Chính phủ hướng dẫn và kiểm tra đối với Hội đồng nhân dân trong việc thực hiện các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên

60-CP,Nghị định 60-CP 1996,Chính phủ,Chính phủ hướng dẫn Hội đồng nhân dân,Chính phủ kiểm tra Hội đồng nhân dân,Thực hiện văn bản cơ quan cấp trên,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 60-CP

Ban hành: 07/10/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

3

Nghị định 60-CP năm 1994 về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị

60-CP,Nghị định 60-CP 1994,Chính phủ,Quyền sở hữu nhà ở tại đô thị,Quyền sở hữu nhà ở,Quyền sử dụng đất ở tại đô thị,Bất động sản,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 60-CP Hà Nội, ngày 05

Ban hành: 05/07/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

4

Nghị định 60-CP năm 1993 ban hành Quy chế trại giam

60-CP,Nghị định 60-CP 1993,Chính phủ,Quy chế trại giam CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 60-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 1993 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 60-CP

Ban hành: 16/09/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

5

Quyết định 60-CP năm 1980 về việc điều chỉnh địa giới một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Sơn La do Hội đồng Chính phủ ban hành

60-CP,Quyết định 60-CP 1980,Hội đồng Chính phủ,Tỉnh Sơn La,Điều chỉnh địa giới xã,Điều chỉnh địa giới thị trấn,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 60-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 2 năm 1980 QUYẾT ĐỊNH SỐ 60 -

Ban hành: 26/02/1980

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

6

Quyết định 60-CP năm 1977 về việc thành lập Viện quan hệ quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao do Hội đồng Chính phủ ban hành

60-CP,Quyết định 60-CP 1977,Hội đồng Chính phủ,Viện quan hệ quốc tế,Thành lập,Bộ Ngoại giao,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 60-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 1977 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP VIỆN

Ban hành: 11/03/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

7

Quyết Định 60-CP năm 1976 bổ sung chính sách đối với liệt sĩ và gia đình liệt sĩ do Hội Đồng Chính Phủ ban hành

60-CP,Quyết định 60-CP 1976,Hội đồng Chính phủ,Chính sách gia đình liệt sĩ,Chính sách liệt sĩ,Bổ sung,Lao động - Tiền lương,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 60-CP Hà Nội , ngày

Ban hành: 05/04/1976

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2007

8

Quyết định 60-CP năm 1969 về việc bảo đảm vải, lụa mầu đen cho phụ nữ và giảm mức thu phiếu vải phíp đen do Hội đồng Chính phủ ban hành

60-CP,Quyết định 60-CP 1969,Hội đồng Chính phủ,Giảm mức thu phiếu vải phíp đen,Thương mại HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 60-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 1969 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BẢO ĐẢM VẢI, LỤA MẦU ĐEN CHO PHỤ NỮ VÀ GIẢM MỨC

Ban hành: 22/04/1969

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2007

9

Quyết định 60-CP năm 1963 về việc chỉ định các thành viên trong Ban chỉ huy chống lụt, chống bão trung ương trong năm 1963 do Hội đồng Chính phủ ban hành

60-CP,Quyết định 60-CP 1963,Hội đồng Chính phủ,Ban chỉ huy chống lụt bão trung ương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 60-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 1963 QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN CHỈ HUY

Ban hành: 03/05/1963

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2007

10

Nghị định 60-CP năm 1960 về thống nhất quản lý kế hoạch sử dụng máy thi công của các Bộ, các ngành trong công tác kiến thiết cơ bản của Nhà nước do Hội Đồng Chính Phủ ban hành.

60-CP,Nghị định 60-CP 1960,Hội đồng Chính phủ,Thống nhất quản lý,Công tác kiến thiết cơ bản,Kế hoạch sử dụng máy thi công HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 60-CP Hà Nội, ngày 27 tháng

Ban hành: 27/10/1960

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

11

Nghị định 60/2001/NĐ-CP sửa đổi Điều 3 Quy chế Trại giam ban hành kèm theo Nghị định 60/CP năm 1993

60/2001/ND-CP,Nghị định 60 2001,Chính phủ,Quy chế trại giam,Sửa đổi,Bộ máy hành chính,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 60/2001/NĐ-CP Hà Nội, ngày 04

Ban hành: 04/09/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

12

Quyết định 80/2001/QĐ-UB về xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo Nghị định 60/CP tại thành phố Đà Nẵng

Số: 80/2001/QĐ-UB Đà Nẵng, ngày 15 tháng 6 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ XÉT CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở THEO NGHỊ ĐỊNH 60/CP TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG UỶ BAN NHÂN DÂN - Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng

Ban hành: 15/06/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2014

13

Quyết định 116/2004/QĐ-UB Quy định tạm thời về chế độ thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thực hiện Nghị định 60/CP, 61/CP do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

29 tháng 07 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ CHẾ ĐỘ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 60/CP, 61/CP UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân; Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; Căn cứ Chỉ thị số

Ban hành: 29/07/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2010

14

Nghị định 45-CP năm 1996 bổ sung điều 10 Nghị định 60/CP về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị

tháng 8 năm 1996 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 45-CP NGÀY 03 THÁNG 8 NĂM1996 VỀ VIỆC BỔ SUNG ĐIỀU 10 CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 60/CP NGÀY 5 THÁNG 7 NĂM 1994 CỦACHÍNH PHỦ VỀ QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Bộ Luật dân

Ban hành: 03/08/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

15

Chỉ thị 17/CT-UB năm 1996 về triển khai, thực hiện Nghị định 60/CP về quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại các đô thị trong tỉnh Bến Tre

“V/V TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 60/CP NGÀY 05.7.1994 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI CÁC ĐÔ THỊ TRONG TỈNH” Ngày 05.7.1994 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 60/CP về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị. Nội dung qui định tất cả nhà ở, đất ở thuộc sở hữu của Nhà nước, của các tổ chức chính

Ban hành: 02/08/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2014

16

Quyết định 3205/QĐ-UB năm 2001 về giá dịch vụ kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở tại thị trấn Diên Khánh theo Nghị định 60/CP do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Nha Trang, ngày 12 tháng 09 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ DỊCH VỤ KÊ KHAI ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬ QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI THỊ TRẤN DIÊN KHÁNH THEO NGHỊ ĐỊNH 60/CP ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ - Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân được Quốc hội nước Cộng hoà xã

Ban hành: 12/09/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2011

17

Thông tư 27/2001/TT-BVHTT hướng dẫn Nghị định 76/CP, Nghị định 60/CP hướng dẫn thi hành quy định về quyền tác giả trong Bộ luật Dân sự do Bộ Văn hóa-Thông ban hành

ngày 10 tháng 5 năm 2001 THÔNG TƯ CỦA BỘ VĂN HOÁ THÔNG TIN SỐ 27/2001/TT-BVHTT NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/CP NGÀY 29/11/1996, NGHỊ ĐỊNH SỐ 60/CP NGÀY 6/6/1997 CỦA CHÍNH PHỦ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN TÁC GIẢ TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ Căn cứ Nghị định số 81/CP ngày

Ban hành: 10/05/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

18

Chỉ thị 22/1999/CT-UB-QLĐT thực hiện kê khai đăng ký nhà, đất theo Nghị định 60/CP, Nghị định 88/CP và Quyết định 3376/QĐ-UB-QLĐT do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

năm 1999 CHỈ THỊ VỀ VIỆC THỰC HIỆN KÊ KHAI ĐĂNG KÝ NHÀ, ĐẤT THEO NGHỊ ĐỊNH 60/CP NGÀY 5/7/1994, NGHỊ ĐỊNH 88/CP NGÀY 17/8/1994 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 3376/QĐ-UB-QLĐT NGÀY 11/6/1999 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ Theo chỉ đạo của Chính phủ tại Thông báo số 170/TB-VPCP ngày 17/4/1999, công tác cấp Giấy chứng

Ban hành: 28/07/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2008

19

Thông tư 57-TC/TCT hướng dẫn thi hành Nghị định 45/CP-1996 bổ sung Điều 10 Nghị định 60/CP-1994 về quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại đô thị do Bộ Tài chính ban hành

57-TC/TCT Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 1996 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 57 TC-TCT NGÀY 23 THÁNG 9 NĂM 1996 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/CP NGÀY 3/8/1996 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BỔ SUNG ĐIỀU 10 CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 60/CP NGÀY 5/7/1994 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ

Ban hành: 23/09/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

20

Thông tư 70-TC/TCT năm 1994 hướng dẫn thực hiện các khoản thu Ngân sách đối với việc cấp giấy giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất đai ở đô thị theo NĐ 60/CP/1994 về mua bán và kinh doanh nhà ở theo NĐ 61/CP/1994 do Bộ tài chính ban hành

Số: 70-TC/TCT Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 1994 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 70-TC/TCT NGÀY 18 THÁNG 08 NĂM 1994 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH ĐỐI VỚI VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 60/CP NGÀY 5 THÁNG 7 NĂM 1994 VÀ VIỆC

Ban hành: 18/08/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.118.225