Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 6/10/2012-5/2/2013, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 236114 văn bản

1

Quyết định 1389/QĐ-SXD năm 2012 công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 4, tháng 5, tháng 6 và Quý 2 năm 2012 do Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận ban hành

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG THÁNG 4, THÁNG 5, THÁNG 6 VÀ QUÝ 2 NĂM 2012 GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG Căn cứ Quyết định số 95/2009/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 08/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2014

2

Quyết định 1920/QĐ-SXD công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4, tháng 5, tháng 6 và Quý 2 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Bình Dương, ngày 07 tháng 11 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG THÁNG 4, THÁNG 5, THÁNG 6 VÀ QUÝ 2 NĂM 2012 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG Căn cứ Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ,

Ban hành: 07/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2014

3

Quyết định 5379/QĐ-UBND năm 2012 về chia tách ấp 1, 2, 3, 4, 5 và ấp 6 thuộc xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ CHIA TÁCH ẤP 1, 2, 3, 4, 5 VÀ ẤP 6 THUỘC XÃ VĨNH LỘC A, HUYỆN BÌNH CHÁNH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 06

Ban hành: 19/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2012

4

Quyết định 1319/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Mục 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, Khoản 2 Điều 1 tại Quyết định 2788/QĐ-UBND về kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Nghệ An ban hành

đối với giáo dục thường xuyên, trước ngày 31/8/2020. 2.12. Các kỳ thi cấp tỉnh và quốc gia năm học 2019 - 2020. - Thi nghề phổ thông cho học sinh lớp 11: Tháng 5, 6/2020; - Thi học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa cấp THCS, THPT, GDTX cấp THPT: Tháng 5, 6/2020; - Thi tuyển sinh lớp vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021: Tháng

Ban hành: 27/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2020

5

Nghị quyết 17/2013/NQ-HĐND về đánh giá tình hình thực hiện 2,5 năm kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015 và 6 tháng đầu năm 2013; những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013 và những năm còn lại của giai đoạn 2011-2015 do tỉnh Tây Ninh ban hành

năm 2013 NGHỊ QUYẾT VỀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 2,5 NĂM KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 5 NĂM 2011-2015 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013; NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013 VÀ NHỮNG NĂM CÒN LẠI CỦA GIAI ĐOẠN 2011-2015 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 8

Ban hành: 12/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2019

6

Quyết định 7421/QĐ-UBND năm 2013 duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư liên Phường 5 - 6 - 8, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh (nội dung quy hoạch hạ tầng kỹ thuật)

chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư liên Phường 5 - 6 - 8, Quận 10 (quy hoạch sử dụng đất - kiến trúc - giao thông); Xét đề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Tờ trình số 4823/TTr- SQHKT ngày 20 tháng 12 năm 2013 về trình duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu

Ban hành: 31/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2015

7

Quyết định 891/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Khoản 5, Khoản 6, Khoản 7, Khoản 9 Điều 1; Khoản 2 Điều 2 Quyết định 1423/QĐ-UBND về Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Yên Bái

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 891/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 07 tháng 5 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 5, KHOẢN 6, KHOẢN 7, KHOẢN 9 ĐIỀU 1; KHOẢN 2 ĐIỀU 2 QUYẾT ĐỊNH SỐ 1423/QĐ-UBND NGÀY 06/8/2019 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI BAN HÀNH KHUNG KẾ

Ban hành: 07/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2020

8

Quyết định 460/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Khoản 5, Khoản 6, Khoản 7, Khoản 9 Điều 1; Khoản 2 Điều 2 Quyết định 1423/QĐ-UBND về Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Yên Bái

ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 5, KHOẢN 6, KHOẢN 7, KHOẢN 9 ĐIỀU 1; KHOẢN 2 ĐIỀU 2 QUYẾT ĐỊNH SỐ 1423/QĐ-UBND NGÀY 06/8/2019 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2019-2020 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN

Ban hành: 13/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2020

9

Quyết định 04/2012/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 6 và Điều 10 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Tân Phú kèm theo Quyết định 01/2009/QĐ-UBND

Số: 04/2012/QĐ-UBND Tân Phú, ngày 24 tháng 7 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 2 ĐIỀU 6 VÀ ĐIỀU 10 QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG QUẬN TÂN PHÚ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2009/QĐ-UBND NGÀY 01 THÁNG 4 NĂM 2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ

Ban hành: 24/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2012

10

Nghị quyết 10/2012/NQ-HĐND về hỗ trợ kinh phí (đợt 2) để người dân mua phân bón chăm sóc vườn dừa trong quý I năm 2013 do tỉnh Bến Tre ban hành

mỗi đợt 750.000 đồng (bảy trăm năm mươi ngàn đồng chẵn) a) Đợt 1 trong quý III năm 2012. b) Đợt 2 trong quý I năm 2013. 6. Nguồn kinh phí: Từ ngân sách dự phòng, nguồn tăng thu xổ số kiến thiết. Điều 2. Tổ chức thực hiện 1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết, đồng thời tiếp

Ban hành: 10/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2013

11

Quyết định 1826/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt điều chỉnh cục bộ (lần 2) phương án chia ô và kiến trúc cảnh quan tại 02 lô đất CC6 và CC5B thuộc đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch sinh thái Đại Lải (Khu A) tại xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc - tỷ lệ 1/500

tháng 7 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ (LẦN 2) PHƯƠNG ÁN CHIA Ô VÀ KIẾN TRÚC CẢNH QUAN TẠI 02 LÔ ĐẤT CC6 VÀ CC5B THUỘC ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH QHCTXD KHU DU LỊCH SINH THÁI ĐẠI LẢI (KHU A) TẠI XÃ NGỌC THANH, THỊ XÃ PHÚC YÊN - TỶ LỆ 1/500. UỶ BAN NHÂN DÂN Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp

Ban hành: 17/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2013

12

Quyết định 684/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Khoản 2, Khoản 3, Khoản 5 và Khoản 6 Điều 1 Quyết định 2536/QĐ-UBND về Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 684/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 31 tháng 03 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI KHOẢN 2, KHOẢN 3, KHOẢN 5 VÀ KHOẢN 6 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 2536/QĐ-UBND NGÀY 06 THÁNG 8 NĂM 2019 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC

Ban hành: 31/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2020

13

Quyết định 497/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Khoản 2, Khoản 3, Khoản 5, Khoản 6 Điều 1 Quyết định 2536/QĐ-UBND về Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

phúc --------------- Số: 497/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 12 tháng 3 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 2, KHOẢN 3, KHOẢN 5, KHOẢN 6 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 2536/QĐ-UBND NGÀY 06/8/2019 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2019-2020 ĐỐI

Ban hành: 12/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2020

14

Quyết định 33/2016/QĐ-UBND sửa đổi tiết 2, tiết 6, điểm a, khoản 2 và khoản 3, Điều 5 của Quy định thu hút trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật về tham gia tổ công tác tại các xã thuộc huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận

Tháp Chàm, ngày 28 tháng 6 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TIẾT 2, TIẾT 6, ĐIỂM A, KHOẢN 2 VÀ KHOẢN 3 ĐIỀU 5 CỦA QUY ĐỊNH THU HÚT TRÍ THỨC TRẺ, CÁN BỘ CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT VỀ THAM GIA TỔ CÔNG TÁC TẠI CÁC XÃ THUỘC HUYỆN BÁC ÁI, BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 147/2012/QĐ-UBND NGÀY 11 THÁNG 7 NĂM 2012 CỦA ỦY

Ban hành: 28/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2016

15

Chỉ thị 10/2013/CT-UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

10/2013/CT-UBND,Chỉ thị 10,Tỉnh Hậu Giang,Quản lý Nhà nước,Đăng ký giao dịch bảo đảm,Tiền tệ - Ngân hàng,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 24/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2014

16

Nghị quyết 10/2013/NQ-HĐND về thông qua Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

10/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 10 2013,Tỉnh Ninh Thuận,Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất,Quản lý và sử dụng phí ,Tỉnh Ninh Thuận,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2014

17

Nghị quyết 10/2013/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước năm 2014

10/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 10 2013,Tỉnh Bình Phước,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2013/NQ-HĐND Đồng Xoài, ngày 13 tháng 12 năm 2013

Ban hành: 13/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2014

18

Nghị quyết 10/2013/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 36/2011/NQ-HĐND về hỗ trợ chương trình sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2012 - 2015 do tỉnh Phú Thọ ban hành

10/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 10 2013,Tỉnh Phú Thọ,Sản xuất nông nghiệp,Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2013

Ban hành: 13/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2014

19

Nghị quyết 10/2013/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 do Tỉnh Cao Bằng ban hành

46/NQ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Tiếp tục triển khai thực hiện

Ban hành: 12/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2015

20

Nghị quyết 10/2013/NQ-HĐND về đặt tên đường và công trình công cộng do Thành phố Cần Thơ ban hành

TÊN ĐƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG (Kèm theo Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ) TT Danh mục tên Chiều dài, diện tích (m, m2) Giới hạn Tên tạm gọi hiện nay A TÊN ĐƯỜNG

Ban hành: 11/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.89.87.12