Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 599/Q��-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 102524 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 599/QĐ-TTg về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Hà Giang trong thời gian giáp hạt năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

599/QD-TTg,Quyết định 599 2018,Thủ tướng Chính phủ,Hỗ trợ gạo,Xuất gạo,Xuất gạo dự trữ hỗ trợ tỉnh,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 599/QĐ-TTg

Ban hành: 25/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2018

2

Quyết định 599/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Đề án “Đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2020” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

599/QD-TTg,Quyết định 599 2013,Thủ tướng Chính phủ,Đào tạo cán bộ,Đào tạo cán bộ ở nước ngoài,Ngân sách Nhà nước,Đào tạo cán bộ bằng nguồn ngân sách,Giai đoạn 2013 - 2020 ,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 17/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2013

3

Quyết định 599/QĐ-TTg năm 2012 bổ nhiệm và thay đổi Ủy viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

599/QD-TTg,Quyết định 599 2012,Thủ tướng Chính phủ,Hội đồng quản trị,Ngân hàng Chính sách Xã hội,Tiền tệ - Ngân hàng,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 599/QĐ-TTg

Ban hành: 22/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2012

4

Quyết định 599/QĐ-TTg năm 2009 về việc thành lập Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

599/QD-TTg,Quyết định 599 2009,Thủ tướng Chính phủ,Ban Quản lý khu Công Nghiệp,Tỉnh Tuyên Quang,Thành lập ban quản lý,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 599/QĐ-TTg

Ban hành: 11/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2009

5

Quyết định 599/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Yên Bái

599/QD-UBND,Quyết định 599 2022,Tỉnh Yên Bái,Đề án quản lý hoạt động công chứng,Phê duyệt Đề án quản lý công chứng,Tăng cường quản lý hoạt động công chứng,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2022

6

Kế hoạch 599/KH-UBND về phòng, chống thiên tai tỉnh Gia Lai năm 2022

599/KH-UBND,Tỉnh Gia Lai,Phòng chống thiên tai Gia Lai,Phòng chống thiên tai 2022,Phòng chống thiên tai Gia Lai 2022,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 30/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2022

7

Quyết định 599/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025

599/QD-UBND,Quyết định 599 2022,Tỉnh An Giang,Thu gom bao thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng,Xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật,Vận chuyển bao gói thuốc bảo vệ thực vật,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2022

8

Quyết định 599/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định

599/QD-UBND,Quyết định 599 2022,Tỉnh Bình Định,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư,Thủ tục hành chính thuộc Sở Kế hoạch Bình Định,Thủ tục hành chính đầu tư vốn hỗ trợ phát triển,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 25/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2022

9

Kế hoạch 599/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2030

Hạnh phúc --------------- Số: 599/KH-UBND Đắk Nông, ngày 30 tháng 8 năm 2021 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG TAI NẠN, THƯƠNG TÍCH TRẺ EM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2030 Thực hiện Quyết định số 1248/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ

Ban hành: 30/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2021

10

Kế hoạch 599/KH-BGDĐT thực hiện 05 nhiệm vụ phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm trong trường học năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

599/KH-BGDDT,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Thực hiện 05 nhiệm vụ phòng chống AIDS trong trường học,Thực hiện 05 nhiệm vụ phòng chống ma túy trong trường học,Thực hiện 05 nhiệm vụ phòng chống mại dâm trong trường học,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 24/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2021

11

Quyết định 599/2007/QĐ-TTg về việc chuyển Trung tâm Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh thành Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

599/2007/QD-TTg,Quyết định 599 2007,Thủ tướng Chính phủ,Trung tâm giao dịch chứng khoán,Thành phố Hồ Chí Minh,Sở Giao dịch chứng khoán,Chứng khoán,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 11/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2007

12

Quyết định 599/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Hòa Bình

599/QD-UBND,Quyết định 599 2021,Tỉnh Hòa Bình,Thủ tục hành chính Phòng chống tham nhũng,Công bố thủ tục hành chính Thanh tra tỉnh,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Hòa Bình,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 19/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2021

13

Quyết định 599/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt “Kế hoạch hành động thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”

599/QD-UBND,Quyết định 599 2021,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Thực hiện phát triển bền vững Việt Nam Bà Rịa Vũng Tàu,Mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam Bà Rịa Vũng Tàu,Phát triển bền vững Việt Nam Bà Rịa Vũng Tàu đến 2030,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2021

14

Kế hoạch 599/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp; khôi phục và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”

599/KH-UBND,Tỉnh Lâm Đồng,Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng tỉnh Lâm Đồng,Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng 2020 2025,Công tác ngăn chặn tình trạng phá rừng Lâm Đồng,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 26/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2021

15

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HDND,Nghị quyết 15q 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình xây dựng nghị quyết,Nghị quyết tỉnh Thừa Thiên Huế ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

16

Quyết định 599/QĐ-VKSTC năm 2019 quy định về công tác hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về pháp luật, nghiệp vụ; báo cáo thỉnh thị, trả lời thỉnh thị trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

599/QD-VKSTC,Quyết định 599 2019,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Báo cáo,Kiểm sát,Giải đáp vướng mắc,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 599

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2019

17

Quyết định 599/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch triển khai xây dựng chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2019-2020

599/QD-UBND,Quyết định 599 2019,Tỉnh Quảng Ngãi,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 599/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 4 năm 2019

Ban hành: 26/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2019

18

Quyết định 599/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 10 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Hà Lan do Chủ tịch nước ban hành

599/QD-CTN,Quyết định 599 2019,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Thôi quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 599/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 11

Ban hành: 11/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2019

19

Quyết định 599/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Triển lãm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau

599/QD-UBND,Quyết định 599 2019,Tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 599/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 09 tháng 4 năm 2019

Ban hành: 09/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2019

20

Quyết định 599/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

599/QD-UBND,Quyết định 599 2019,Tỉnh Yên Bái,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 599/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 09 tháng 4 năm

Ban hành: 09/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.176.80