Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 593/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 147329 văn bản

1

Quyết định 593/QĐ-TTg năm 2016 Quy chế thí điểm liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

593/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ THÍ ĐIỂM LIÊN KẾT PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu

Ban hành: 06/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2016

2

Quyết định 593/QĐ-TTg năm 2013 về phù hiệu, cấp hiệu, trang phục và biển hiệu công, viên chức ngành thuế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 593/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ PHÙ HIỆU, CẤP HIỆU, TRANG PHỤC VÀ BIỂN HIỆU CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH THUẾ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của

Ban hành: 15/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2013

3

Quyết định 593/QĐ-TTg năm 2007 về việc ông Lê Quốc Trung, nguyên Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam nghỉ hưu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

593/QD-TTg,Quyết định 593 2007,Thủ tướng Chính phủ,Giám đốc nghỉ hưu,Thông tấn xã Việt Nam,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số : 593/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2007

Ban hành: 10/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2008

4

Quyết định 593/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới và bãi bỏ 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh Gia Lai

593/QD-UBND,Quyết định 593 2020,Tỉnh Gia Lai,Danh mục 01 thủ tục hành chính bãi bỏ Gia Lai,Thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết tố cáo Gia Lai,Bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết tố cáo,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 02/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2020

5

Quyết định 593/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

593/QD-UBND,Quyết định 593 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Thủ tục hành chính chính quyền địa phương Sở Nội vụ,Công bố thủ tục hành chính Sở Nội vụ Vũng Tàu,Thủ tục hành chính chính quyền địa phương Vũng Tàu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 20/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2020

6

Quyết định 593/QĐ-UBND về phê duyệt danh mục công trình, biện pháp tưới, tiêu, cấp nước các công trình thủy lợi và kế hoạch diện tích được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020 cho các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

593/QD-UBND,Quyết định 593 2020,Tỉnh Hà Tĩnh,Danh mục công trình cấp nước các công trình thủy lợi,Kế hoạch diện tích được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm công ích,Hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 17/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2020

7

Quyết định 593/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 1847/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1847/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN VĂN HÓA CÔNG VỤ (Ban hành kèm theo Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ; UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kế hoạch triển khai thực hiện

Ban hành: 11/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2019

8

Quyết định 593/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 28 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang

593/QD-UBND,Quyết định 593 2018,Tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 593/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 05 tháng 6 năm 2018

Ban hành: 05/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2018

9

Quyết định 593/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh

593/QD-UBND,Quyết định 593 2018,Tỉnh Bắc Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 593/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 02 tháng 5 năm 2018

Ban hành: 02/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2018

10

Quyết định 593/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quản lý công sản áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau

593/QD-UBND,Quyết định 593 2018,Tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 593/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 10 tháng 4 năm 2018

Ban hành: 10/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2018

11

Quyết định 593/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân tỉnh Vĩnh Long năm 2018

593/QD-UBND,Quyết định 593 2018,Tỉnh Vĩnh Long,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 593/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 26 tháng 3

Ban hành: 26/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2018

12

Quyết định 593/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

593/QD-UBND,Quyết định 593 2018,Tỉnh Khánh Hòa,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 593/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 28 tháng 02 năm 2018

Ban hành: 28/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2018

13

Quyết định 593/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Kế hoạch Phòng, chống suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2017-2020

593/QD-UBND,Quyết định 593 2017,Tỉnh Kon Tum,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 593/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 27 tháng 6 năm 2017

Ban hành: 27/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2017

14

Quyết định 593/QĐ-UBND Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Cao Bằng năm 2017

593/QD-UBND,Quyết định 593 2017,Tỉnh Cao Bằng,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 593/QĐ-UBND Cao Bằng, ngày 28 tháng 04 năm 2017

Ban hành: 28/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2017

15

Quyết định 593/QĐ-UBND năm 2017 thực hiện Nghị quyết 27/NQ-CP và Chương trình hành động 12-CTr/TU về chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Trà Vinh ban hành

ban hành triển khai thực hiện Quyết định số 593/QĐ-TTg ngày 06/4/2016 về ban hành Quy chế thí điểm liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh; xây dựng và thực hiện kế hoạch Chương trình hợp tác phát triển kinh tế, xã hội thành phố Hồ Chí Minh - tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2017-2020.

Ban hành: 18/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2017

16

Quyết định 593/QĐ-UBND năm 2017 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2016

593/QD-UBND,Quyết định 593 2017,Tỉnh Lâm Đồng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 593/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 28 tháng 3 năm 2017

Ban hành: 28/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2017

17

Quyết định 593/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Phương án kỹ thuật cắm mốc ranh giới xác định hành lang bảo vệ hồ chứa An Khê và hồ chứa Ka Nak của Nhà máy Thủy điện An Khê - Ka Nak trên địa bàn huyện Kbang và thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai

593/QD-UBND,Quyết định 593 2016,Tỉnh Gia Lai,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 593/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 08 tháng 09 năm 2016

Ban hành: 08/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2016

18

Quyết định 593/QĐ-BHXH năm 2015 ban hành tài liệu đặc tả khuôn dạng hồ sơ và chuẩn trao đổi dữ liệu giữa tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN và Bảo hiểm xã hội Việt Nam phiên bản 1.0

593/QD-BHXH,Quyết định 593 2015,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Bảo hiểm xã hội,Trao đổi dữ liệu điện tử,Công tác bảo hiểm xã hội,Hồ sơ bảo hiểm xã hội, dịch vụ I-VAN ,Bảo hiểm,Công nghệ thông tin BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Ban hành: 18/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2015

19

Quyết định 593/QĐ-UBND năm 2015 về việc cho phép thành lập Hội Di sản Văn hóa do ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

593/QD-UBND,Quyết định 593 2015,Tỉnh Quảng Ngãi,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 593/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 04 năm 2015

Ban hành: 27/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2015

20

Quyết định 593/QĐ-CTN năm 2015 về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

593/QD-CTN,Quyết định 593 2015,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Công dân cư trú nước ngoài,Quốc tịch việt Nam,Thôi quốc tịch Việt Nam ,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 01/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.11.9