Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 59/2006/QĐ-NHNN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 162662 văn bản

1

Quyết định 59/2006/QĐ-NHNN về Quy chế mua, bán nợ của các tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

59/2006/QD-NHNN,Quyết định 59 2006,Ngân hàng Nhà nước,Quy chế mua bán nợ,Tổ chức tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 59/2006/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày 21 tháng

Ban hành: 21/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2007

2

Quyết định 59/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang

59/QD-UBND,Quyết định 59 2021,Tỉnh Bắc Giang,Sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Tài chính Bắc Giang,Sắp xếp cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính Bắc Giang,Sắp xếp cơ cấu nhân sự Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 23/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2021

3

Quyết định 59/QĐ-KTNN năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng thuộc Kiểm toán nhà nước chuyên ngành III

59/QD-KTNN,Quyết định 59 2021,Kiểm toán Nhà nước,Quyền hạn của phòng thuộc Kiểm toán nhà nước III,Nhiệm vụ các Phòng thuộc Kiểm toán nhà nước III,Chức năng các phòng thuộc Kiểm toán nhà nước III,Kế toán - Kiểm toán,Bộ máy hành chính KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 18/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

4

Quyết định 59/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế Phối hợp quản lý, khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu giám sát tàu cá tỉnh Nghệ An

59/QD-UBND,Quyết định 59 2021,Tỉnh Nghệ An,Sử dụng thông tin dữ liệu giám sát tàu cá tỉnh Nghệ An,Phối hợp sử dụng thông tin dữ liệu giám sát tàu cá,Phối hợp quản lý thông tin dữ liệu giám sát tàu cá,Công nghệ thông tin,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 12/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2021

5

Quyết định 59/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long

59/QD-UBND,Quyết định 59 2021,Tỉnh Vĩnh Long,Kế hoạch sử dụng đất huyện Bình Tân Vĩnh Long,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Vĩnh Long,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

6

Quyết định 59/QĐ-UBND năm 2021 bãi bỏ Quyết định 1589/-UBND về độ mật đối với từng loại tài liệu, vật mang bí mật nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa

59/QD-UBND,Quyết định 59 2021,Tỉnh Khánh Hòa,Bãi bỏ Quyết định 1589/-UBND Khánh Hòa,Độ mật đối với từng loại tài liệu tỉnh Khánh Hòa,Độ mật đối với vật mang bí mật nhà nước Khánh Hòa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 08/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2021

7

Quyết định 59/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn năm 2021-2025

59/QD-UBND,Quyết định 59 2021,Tỉnh Đồng Nai,Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả,Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Đồng Nai,Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2021 2025,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2021

8

Quyết định 59/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Lâm Đồng

59/QD-UBND,Quyết định 59 2020,Tỉnh Lâm Đồng,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 59/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 10 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 10/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2020

9

Quyết định 59/2021/QĐ-UBND về đổi từ số hiệu 07 tuyến đường huyện thành tên đường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

59/2021/QD-UBND,Quyết định 59 2021,Tỉnh Hưng Yên,Đổi từ số hiệu đường thành tên đường tỉnh Hưng Yên,Đổi từ số hiệu 7 đường huyện thành tên đường Hưng Yên,Đổi số hiệu tuyến đường huyện thành tên đường Hưng Yên,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG

Ban hành: 20/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2021

10

Quyết định 59/2006/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong lĩnh vực quản lý biên giới lãnh thổ quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

59/2006/QD-UBND,Quyết định 59 2006,Tỉnh Quảng Bình,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 59/2006/QĐ-UBND Đồng Hới, ngày 25

Ban hành: 25/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2013

11

Quyết định 59/2006/QĐ-UBND quy định phương pháp xác định giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

59/2006/QD-UBND,Quyết định 59 2006,Tỉnh Quảng Nam,Phương pháp xác định giá đất,Tỉnh Quảng Nam,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 59/2006/QĐ-UBND Tam Kỳ,

Ban hành: 21/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2012

12

Quyết định 59/2006/QĐ-UBND về Quy chế phân công trách nhiệm và phối hợp giữa cơ quan tỉnh trong việc thông báo và điểm hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại của tỉnh Tiền Giang

59/2006/QD-UBND,Quyết định 59 2006,Tỉnh Tiền Giang,Hỏi đáp hàng rào kỹ thuật thương mại ,Hàng rào kỹ thuật trong thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2013

13

Quyết định 59/2006/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 16/2006/QĐ-UBND về thành lập Trường trung cấp nghề Bến Lức do tỉnh Long An ban hành

59/2006/QD-UBND,Quyết định 59,Tỉnh Long An,Lao động - Tiền lương,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 59 /2006/QĐ-UBND Tân An, ngày 22 tháng 11 năm 2006

Ban hành: 22/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2015

14

Quyết định 59/2006/QĐ-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

59/2006/QD-BTC,Quyết định 59 2006,Bộ Tài chính,Khoan nước dưới đất,Lệ phí thăm dò khai thác,Thu phí thẩm định,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 59/2006/QĐ

Ban hành: 25/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2006

15

Quyết định 59/2006/QĐ-UBND bãi bỏ Quy định tạm thời về chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức công tác tại miền núi, vùng cao tỉnh Quảng Ngãi

59/2006/QD-UBND,Quyết định 59 2006,Tỉnh Quảng Ngãi,Chế độ trợ cấp cán bộ Quảng Ngãi,Trợ cấp cán bộ Quảng Ngãi,Cán bộ công chức miền núi,Cán bộ công chức vùng cao ,Bãi bỏ Quy định ,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 06/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2012

16

Quyết định 59/2006/QĐ-UBND ban hành phạm vi khu vực cửa khẩu và vị trí cắm biển báo khu vực cửa khẩu tại các cửa khẩu phụ tuyến biên giới tỉnh Ðồng Tháp theo Nghị định 32/2005/NÐ-CP

59/2006/QD-UBND,Quyết định 59 2006,Tỉnh Đồng Tháp,Giao thông - Vận tải UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ÐỒNG THÁP ----------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 59/2006/QÐ-UBND Thị xã Cao Lãnh, ngày 02 tháng 10 năm

Ban hành: 02/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2013

17

Quyết định 59/2006/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW và Kế hoạch 70-KH/TU về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước do tỉnh Bắc Giang ban hành

59/2006/QD-UBND,Quyết định 59 2006,Tỉnh Bắc Giang,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 59/2006/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 20 tháng 9 năm 2006

Ban hành: 20/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2015

18

Quyết định 59/2006/QĐ-UBND Quy định việc quản lý sử dụng quỹ hỗ trợ nông dân nghèo tỉnh Vĩnh Phúc

59/2006/QD-UBND,Quyết định 59 2006,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 59/2006/QĐ-UBND Vĩnh Yên, ngày 29

Ban hành: 29/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2015

19

Quyết định 59/2006/QĐ-UBND Ban hành Đề án đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động dạy nghề trên địa bàn tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2006-2010 do Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia lai ban hành

59/2006/QD-UBND,Quyết định 59 2006,Tỉnh Gia Lai,Dạy nghề,Tỉnh Gia Lai,2006 - 2010,Đẩy mạnh xã hội hóa,Đăng ký hoạt động dạy nghề,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* 59/2006/QĐ

Ban hành: 08/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2006

20

Quyết định 59/2006/QĐ-UBND thành lập trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội do tỉnh Sơn La ban hành

59/2006/QD-UBND,Quyết định 59 2006,Tỉnh Sơn La,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 59/2006/QĐ-UBND Sơn

Ban hành: 07/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.212.116
server251