Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 59/2006/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 205044 văn bản

1

Quyết định 59/2006/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong lĩnh vực quản lý biên giới lãnh thổ quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

59/2006/QD-UBND,Quyết định 59 2006,Tỉnh Quảng Bình,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 59/2006/QĐ-UBND Đồng Hới, ngày 25

Ban hành: 25/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2013

2

Quyết định 59/2006/QĐ-UBND quy định phương pháp xác định giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

59/2006/QD-UBND,Quyết định 59 2006,Tỉnh Quảng Nam,Phương pháp xác định giá đất,Tỉnh Quảng Nam,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 59/2006/QĐ-UBND Tam Kỳ,

Ban hành: 21/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2012

3

Quyết định 59/2006/QĐ-UBND về Quy chế phân công trách nhiệm và phối hợp giữa cơ quan tỉnh trong việc thông báo và điểm hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại của tỉnh Tiền Giang

Số: 59/2006/QĐ-UBND Mỹ Tho, ngày 24 tháng 11 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN CỦA TỈNH TRONG VIỆC THÔNG BÁO VÀ ĐIỂM HỎI ĐÁP VỀ HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và

Ban hành: 24/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2013

4

Quyết định 59/2006/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 16/2006/QĐ-UBND về thành lập Trường trung cấp nghề Bến Lức do tỉnh Long An ban hành

59/2006/QD-UBND,Quyết định 59,Tỉnh Long An,Lao động - Tiền lương,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 59 /2006/QĐ-UBND Tân An, ngày 22 tháng 11 năm 2006

Ban hành: 22/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2015

5

Quyết định 59/2006/QĐ-UBND bãi bỏ Quy định tạm thời về chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức công tác tại miền núi, vùng cao tỉnh Quảng Ngãi

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 59/2006/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 10 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CÔNG TÁC TẠI MIỀN NÚI, VÙNG CAO CỦA TỈNH QUẢNG NGÃI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG

Ban hành: 06/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2012

6

Quyết định 59/2006/QĐ-UBND ban hành phạm vi khu vực cửa khẩu và vị trí cắm biển báo khu vực cửa khẩu tại các cửa khẩu phụ tuyến biên giới tỉnh Ðồng Tháp theo Nghị định 32/2005/NÐ-CP

59/2006/QD-UBND,Quyết định 59,Tỉnh Đồng Tháp,Giao thông - Vận tải UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ÐỒNG THÁP ----------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 59/2006/QÐ-UBND Thị xã Cao Lãnh, ngày 02 tháng 10 năm 2006

Ban hành: 02/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2013

7

Quyết định 59/2006/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW và Kế hoạch 70-KH/TU về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước do tỉnh Bắc Giang ban hành

59/2006/QD-UBND,Quyết định 59,Tỉnh Bắc Giang,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 59/2006/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 20 tháng 9 năm 2006

Ban hành: 20/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2015

8

Quyết định 59/2006/QĐ-UBND Quy định việc quản lý sử dụng quỹ hỗ trợ nông dân nghèo tỉnh Vĩnh Phúc

59/2006/QD-UBND,Quyết định 59 2006,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 59/2006/QĐ-UBND Vĩnh Yên, ngày 29

Ban hành: 29/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2015

9

Quyết định 59/2006/QĐ-UBND Ban hành Đề án đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động dạy nghề trên địa bàn tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2006-2010 do Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia lai ban hành

59/2006/QD-UBND,Quyết định 59 2006,Tỉnh Gia Lai,Dạy nghề,Tỉnh Gia Lai,2006 - 2010,Đẩy mạnh xã hội hóa,Đăng ký hoạt động dạy nghề,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* 59/2006/QĐ-UBND

Ban hành: 08/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2006

10

Quyết định 59/2006/QĐ-UBND thành lập trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội do tỉnh Sơn La ban hành

59/2006/QD-UBND,Quyết định 59 2006,Tỉnh Sơn La,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 59/2006/QĐ-UBND Sơn

Ban hành: 07/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2013

11

Quyết định 59/2006/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định danh mục bí mật nhà nước tỉnh Đồng Nai

--------------- Số: 59/2006/QĐ-UBND Biên Hòa, ngày 31 tháng 7 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC TỈNH ĐỒNG NAI. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày

Ban hành: 31/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2014

12

Quyết định 59/2006/QĐ-UBND về tổ chức lại Thanh tra Sở Xây dựng do Tỉnh Khánh Hòa ban hành

59/2006/QD-UBND,Quyết định 59,Tỉnh Khánh Hòa,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 59/2006/QĐ-UBND Nha Trang, ngày 21 tháng 7 năm

Ban hành: 21/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2015

13

Quyết định 59/2006/QĐ-UBND về Đề án “Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia” tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007 – 2010

59/2006/QD-UBND,Quyết định 59 2006,Tỉnh Bình Thuận,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 59/2006/QĐ-UBND Phan Thiết, ngày 20 tháng 7 năm

Ban hành: 20/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2014

14

Quyết định 59/2006/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động Ban quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo do tỉnh Quảng Trị ban hành

59/2006/QD-UBND,Quyết định 59 2006,Tỉnh Quảng Trị,Đầu tư,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 59/2006/QĐ-UBND Đông Hà, ngày 17 tháng

Ban hành: 17/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2015

15

Quyết định 59/2006/QĐ-UBND về bộ đơn giá công tác duy trì hệ thống thoát nước đô thị tỉnh Lào cai

Số: 59/2006/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 03 tháng 7 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BỘ ĐƠN GIÁ CÔNG TÁC DUY TRÌ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ TỈNH LÀO CAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 26/11/ 2003; Căn cứ Luật Xây dựng 26/11/2003 ; Căn cứ Nghị

Ban hành: 03/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2014

16

Quyết định 59/2006/QĐ-UBND Quy chế về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp thuộc thành phố Cần Thơ

59/2006/QD-UBND,Quyết định 59 2006,Thành phố Cần Thơ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 59/2006/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 13 tháng 6

Ban hành: 13/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2013

17

Quyết định 59/2006/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

59/2006/QD-UBND,Quyết định 59 2006,Thành phố Đà Nẵng,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 59/2006/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 12 tháng 6 năm

Ban hành: 12/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2013

18

Quyết định 59/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch Bình Định

59/2006/QD-UBND,Quyết định 59 2006,Tỉnh Bình Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 59/2006/QĐ-UBND Quy Nhơn, ngày 12 tháng 6 năm 2006

Ban hành: 12/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2015

19

Quyết định 59/2006/QĐ-UBND quy định thủ tục, trình tự, thời gian giải quyết đối với các lĩnh vực công việc áp dụng thực hiện cơ chế "một cửa" tại Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số: 59/2006/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 23 tháng 05 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH THỦ TỤC, TRÌNH TỰ, THỜI GIAN GIẢI QUYẾT ĐỐI VỚI CÁC LĨNH VỰC CÔNG VIỆC ÁP DỤNG THỰC HIỆN CƠ CHẾ "MỘT CỬA" TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP BẮC NINH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật

Ban hành: 23/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2006

20

Quyết định 59/2006/QĐ-UBND về thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư phát triển Giao thông Đô thị Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

------------------- Số: 59/2006/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH “VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI” ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật

Ban hành: 09/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.83