Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 588/Q��-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 102393 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

161

Quyết định 314/QĐ-TTg năm 2022 về gia hạn thời gian thực hiện Dự án "Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Bình Định", vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

314/QD-TTg,Quyết định 314 2022,Thủ tướng Chính phủ,Dự án Xây dựng hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu,Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu,Gia hạn xây dựng hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 08/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2022

162

Quyết định 317/QĐ-TTg năm 2022 về chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư ra nước ngoài để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho Dự án Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - chi nhánh Campuchia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

317/QD-TTg,Quyết định 317 2022,Thủ tướng Chính phủ,Điều chỉnh chủ trương đầu tư ra nước ngoài,Chủ trương đầu tư ra nước ngoài Ngân hàng Quân đội,Đầu tư ra nước ngoài Dự án Ngân hàng Quân đội,Đầu tư,Tiền tệ - Ngân hàng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 08/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2022

163

Quyết định 319/QĐ-TTg năm 2022 quy định về xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

319/QD-TTg,Quyết định 319 2022,Thủ tướng Chính phủ,Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu,Quy định xã nông thôn kiểu mẫu,Xã nông thôn mới kiểu mẫu 2021 2025,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2022

164

Quyết định 321/QĐ-TTg năm 2022 quy định về tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

321/QD-TTg,Quyết định 321 2022,Thủ tướng Chính phủ,Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới,Tỉnh hoàn thành xây dựng nông thôn mới,Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2022

165

Quyết định 316/QĐ-TTg năm 2022 về gia hạn thời gian giải ngân Hiệp định tài chính Dự án "Lĩnh vực nước tỉnh Bình Thuận" sử dụng vốn vay ODA của Italia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

316/QD-TTg,Quyết định 316 2022,Thủ tướng Chính phủ,Hiệp định tài chính Dự án Lĩnh vực nước Bình Thuận,Gia hạn giải ngân Hiệp định tài chính,Gia hạn giải ngân Dự án Lĩnh vực nước Bình Thuận,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 08/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2022

166

Quyết định 313/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

313/QD-TTg,Quyết định 313 2022,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội,Nhiệm vụ lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội 2021 2030,Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn đến 2050,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2022

167

Quyết định 311/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chương trình "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022-2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

311/QD-TTg,Quyết định 311 2022,Thủ tướng Chính phủ,Giáo dục lối sống nhi đồng trên không gian mạng,Giáo dục đạo đức lối sống thanh thiếu niên,Giáo dục lối sống thanh niên trên không gian mạng,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 05/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2022

168

Quyết định 306/QĐ-TTg năm 2022 về chủ trương đầu tư Dự án “Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Kon Tum", vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á do Thủ tướng Chính phủ ban hành

306/QD-TTg,Quyết định 306 2022,Thủ tướng Chính phủ,Dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu,Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu Kon Tum,Hiện đại hóa thủy lợi vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á,Đầu tư,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 04/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2022

169

Quyết định 305/QĐ-TTg năm 2022 về chủ trương đầu tư Dự án “Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Ngãi”, vay vốn ADB do Thủ tướng Chính phủ ban hành

305/QD-TTg,Quyết định 305 2022,Thủ tướng Chính phủ,Dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu,Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu Quảng Ngãi,Dự án Hiện đại hóa thủy lợi Quảng Ngãi vay vốn ADB,Đầu tư,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 04/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2022

170

Quyết định 297/QĐ-TTg năm 2022 công nhận xã An toàn khu tại tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

297/QD-TTg,Quyết định 297 2022,Thủ tướng Chính phủ,Công nhận xã An toàn khu tại tỉnh Quảng Nam,Công nhận xã An toàn khu Quảng Nam,Xã Quế Phong xã Tư là xã An toàn khu,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2022

171

Quyết định 296/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

296/QD-TTg,Quyết định 296 2022,Thủ tướng Chính phủ,Điều chỉnh Quy hoạch chung Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu,Quy hoạch chung Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu Sơn La,Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 02/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2022

172

Quyết định 295/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng đến năm 2040 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

295/QD-TTg,Quyết định 295 2022,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Cao Bằng,Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu,Khu kinh tế cửa khẩu Cao Bằng đến 2040,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 02/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2022

173

Quyết định 288/QĐ-TTg năm 2022 về Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

288/QD-TTg,Quyết định 288 2022,Thủ tướng Chính phủ,Khung đánh giá thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế,Khung đánh giá mục tiêu phát triển kinh tế xã hội,hung đánh giá tình hình thực hiện phát triển xã hội,Thương mại,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 28/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2022

174

Quyết định 287/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

287/QD-TTg,Quyết định 287 2022,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long,Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long 2021 2030,Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long đến 2050,Thương mại,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 28/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2022

175

Công điện 209/CĐ-TTg năm 2022 về sắp xếp tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Thủ tướng Chính phủ điện

209/CD-TTg,Công điện 209 2022,Thủ tướng Chính phủ,Sắp xếp tổ chức hành chính,Sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập của bộ,Sắp xếp đơn vị sự nghiệp cơ quan ngang bộ,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2022

176

Công điện 200/CĐ-TTg năm 2022 về bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam và vấn đề cần lưu ý trước tình hình tại U-crai-na do Thủ tướng Chính phủ điện

200/CD-TTg,Công điện 200 2022,Thủ tướng Chính phủ,Bảo hộ công dân Việt Nam tại U crai na,Bảo hộ pháp nhân Việt Nam tại U crai na,Vấn đề cần lưu ý trước tình hình tại U crai na,Quyền dân sự THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2022

177

Công điện 201/CĐ-TTg năm 2022 về bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam và một số vấn đề cần lưu ý trước tình hình tại U-crai-na do Thủ tướng Chính phủ điện

201/CD-TTg,Công điện 201 2022,Thủ tướng Chính phủ,Bảo hộ công dân Việt Nam tại Ucraina,Bảo hộ pháp nhân Việt Nam ở Ucraina,Bảo hộ công dân pháp nhân Việt Nam tại Ucraina,Quyền dân sự THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2022

178

Quyết định 282/QĐ-TTg năm 2022 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

282/QD-TTg,Quyết định 282 2022,Thủ tướng Chính phủ,Quyền hạn Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam,Nhiệm vụ Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam,Chức năng Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 25/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2022

179

Quyết định 276/QĐ-TTg năm 2022 về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

276/QD-TTg,Quyết định 276 2022,Thủ tướng Chính phủ,Thành lập Hội đồng thẩm định phát triển cơ sở báo chí,Phát triển mạng lưới cơ sở báo chí phát thanh,Quy hoạch phát triển mạng lưới thông tin điện tử,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 25/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2022

180

Quyết định 277/QĐ-TTg năm 2022 về Khung hành động đổi mới cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

277/QD-TTg,Quyết định 277 2022,Thủ tướng Chính phủ,Hỗ trợ phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số,Hỗ trợ phát triển xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số,Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi,Đầu tư,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 25/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.94.194