Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 588/Q��-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 102393 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

141

Quyết định 379/QĐ-TTg năm 2022 ký Bản ghi nhớ về hỗ trợ công dân Việt Nam tham gia Chương trình lao động nông nghiệp Ô-xtrây-li-a giữa Ô-xtrây-li-a và Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

379/QD-TTg,Quyết định 379 2022,Thủ tướng Chính phủ,Ký Bản ghi nhớ hỗ trợ lao động nông nghiệp,Bản ghi nhớ tham gia lao động nông nghiệp Ôxtrâylia,Tham gia Chương trình lao động nông nghiệp Ôxtrâylia,Lao động - Tiền lương THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 23/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2022

142

Quyết định 368/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chiến lược tài chính đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

368/QD-TTg,Quyết định 368 2022,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt Chiến lược tài chính đến 2030,Chiến lược tài chính đến năm 2030,Phê duyệt chiến lược Tài chính,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2022

143

Quyết định 369/QĐ-TTg năm 2022 về gia hạn thời gian thực hiện Dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Quảng Nam”, vay vốn Ngân hàng phát triển Châu Á do Thủ tướng Chính phủ ban hành

369/QD-TTg,Quyết định 369 2022,Thủ tướng Chính phủ,Gia hạn dự án thành phần tỉnh Quảng Nam,Dự án thích ứng biến đổi khí hậu dân tộc thiểu số,Gia hạn dự án thích ứng biến đổi khí hậu vùng thiểu số,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 21/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2022

144

Quyết định 367/QĐ-TTg năm 2022 về gia hạn thời gian thực hiện Dự án “Môi trường bền vững các thành phố Duyên Hải - Tiểu dự án thành phố Phan Rang - Tháp Chàm” vay vốn Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

367/QD-TTg,Quyết định 367 2022,Thủ tướng Chính phủ,Dự án môi trường các thành phố duyên hải,Gia hạn thời gian dự án vay vốn ngân hàng thế giới,Gia hạn dự án môi trường Phan Rang Tháp Chàm,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 21/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2022

145

Quyết định 363/QĐ-TTg năm 2022 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Cầm - giai đoạn 2, thành phố Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

363/QD-TTg,Quyết định 363 2022,Thủ tướng Chính phủ,Đầu tư xây dựng kết cấu khu công nghiệp Hòa Cầm,Đầu tư kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Cầm,Đầu tư kết cấu khu công nghiệp Hòa Cầm giai đoạn 2,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 18/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2022

146

Quyết định 362/QĐ-TTg năm 2022 về chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp Đồng Vàng tại Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

362/QD-TTg,Quyết định 362 2022,Thủ tướng Chính phủ,Chủ trương đầu tư dự án khu công nghiệp Đồng Vàng,Dự án khu công nghiệp Đồng Vàng tại Khu kinh tế Nghi Sơn,Đầu tư dự án khu công nghiệp Đồng Vàng Thanh Hóa,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 18/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2022

147

Quyết định 361/QĐ-TTg năm 2022 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tân Tập, tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành

361/QD-TTg,Quyết định 361 2022,Thủ tướng Chính phủ,Đầu tư dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp Tân Tập,Dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp Tân Tập Long An,Đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tân Tập,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 18/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2022

148

Quyết định 360/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

360/QD-TTg,Quyết định 360 2022,Thủ tướng Chính phủ,Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước,Đề án cơ cấu lại tập đoàn kinh tế nhà nước,Đề án cơ cấu lại tổng công ty nhà nước,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2022

149

Công điện 252/CĐ-TTg năm 2022 về đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội do Thủ tướng Chính phủ điện

252/CD-TTg,Công điện 252 2022,Thủ tướng Chính phủ,Đôn đốc triển khai Chương trình phục hồi kinh tế xã hội,Đôn đốc triển khai Chương trình phát triển kinh tế xã hội,Triển khai Chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội,Thương mại,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 16/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2022

150

Quyết định 357/QĐ-TTg năm 2022 về chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Tuyến cáp treo Hương Bình tại xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình và xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

357/QD-TTg,Quyết định 357 2022,Thủ tướng Chính phủ,Dự án Tuyến cáp treo Hương Bình tại xã Phú Nghĩa Hà Nội,Dự án Tuyến cáp treo Hương Bình tại xã Hương Sơn Hà Nội,Tuyến cáp treo Hương Bình tại xã Phú Nghĩa Lạc Thủy,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 16/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2022

151

Quyết định 353/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

353/QD-TTg,Quyết định 353 2022,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt Danh sách huyện nghèo vùng bãi ngang,Danh sách huyện nghèo vùng bãi ngang ven biển,Danh sách xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 15/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2022

152

Quyết định 341/QĐ-TTg năm 2022 về gia hạn thời gian giải ngân Hiệp định tài chính Dự án “Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh - giai đoạn I” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Italia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

341/QD-TTg,Quyết định 341 2022,Thủ tướng Chính phủ,Dự án xử lý nước thải Tây Ninh giai đoạn I,Gia hạn giải ngân Dự án nước thải Tây Ninh,Giải ngân Hiệp định tài chính sử dụng vốn vay Italia,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2022

153

Quyết định 344/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Đề án phát triển bền vững Mắc ca giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

344/QD-TTg,Quyết định 344 2022,Thủ tướng Chính phủ,Đề án phát triển bền vững Mắc ca,Phê duyệt Đề án phát triển Mắc ca,Đề án phát triển Mắc ca 2021 2030 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2022

154

Quyết định 342/QĐ-TTg năm 2022 về Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

342/QD-TTg,Quyết định 342 2022,Thủ tướng Chính phủ,Kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia,Phòng chống thiên tai quốc gia đến 2025,Kế hoạch phòng chống thiên tai đến 2025,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2022

155

Quyết định 330/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt cho vay lại và chủ trương đàm phán Công hàm trao đổi, thỏa thuận vay Nhật Bản cho Dự án “Cải tạo hạ tầng giao thông công cộng tại tỉnh Bình Dương” sử dụng vốn vay Nhật Bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành

330/QD-TTg,Quyết định 330 2022,Thủ tướng Chính phủ,Dự án cải tạo hạ tầng giao thông Bình Dương,Phê duyệt cho vay lại dự án giao thông Bình Dương,Đàm phán Công hàm thỏa thuận vay dự án giao thông,Đầu tư,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 11/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2022

156

Quyết định 328/QĐ-TTg năm 2022 về chỉ định các cơ quan đầu mối để triển khai Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

328/QD-TTg,Quyết định 328 2022,Thủ tướng Chính phủ,Triển khai Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực,Chỉ định cơ quan triển khai Hiệp định Đối tác Kinh tế,Chỉ định triển khai Hiệp định Đối tác Kinh tế,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 10/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2022

157

Quyết định 326/QĐ-TTg năm 2022 về phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

326/QD-TTg,Quyết định 326 2022,Thủ tướng Chính phủ,Chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia 2021 2030,Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 2030,Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 2025,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 09/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2022

158

Quyết định 325/QĐ-TTg về giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

325/QD-TTg,Quyết định 325 2022,Thủ tướng Chính phủ,Giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển,Kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển 2022,Giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư nhà nước,Đầu tư,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 09/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2022

159

Quyết định 318/QĐ-TTg năm 2022 Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

318/QD-TTg,Quyết định 318 2022,Thủ tướng Chính phủ,Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới,Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới,Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2022

160

Quyết định 320/QĐ-TTg năm 2022 Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

320/QD-TTg,Quyết định 320 2022,Thủ tướng Chính phủ,Bộ tiêu chí về huyện nông thôn mới,Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới,Bộ tiêu chí về huyện nông thôn mới nâng cao,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.94.194