Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 588/Q��-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 102153 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

201

Quyết định 150/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

150/QD-TTg,Quyết định 150 2022,Thủ tướng Chính phủ,Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững,Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn,Phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2022

202

Quyết định 148/QĐ-TTg năm 2022 về Hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu cấp quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

148/QD-TTg,Quyết định 148 2022,Thủ tướng Chính phủ,Hệ thống giám sát thích ứng với biến đổi khí hậu cấp quốc gia,Đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu cấp quốc gia,Hệ thống đánh giá thích ứng với biến đổi khí hậu cấp quốc gia,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 28/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2022

203

Quyết định 146/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

146/QD-TTg,Quyết định 146 2022,Thủ tướng Chính phủ,Phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia,Phát triển nhân lực chuyển đổi số quốc gia,Phổ cập kỹ năng chuyển đổi số quốc gia,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 28/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2022

204

Quyết định 147/QĐ-TTg năm 2022 về công nhận xã An toàn khu tại tỉnh Hòa Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

147/QD-TTg,Quyết định 147 2022,Thủ tướng Chính phủ,Công nhận xã An toàn khu tại Hòa Bình,Công nhận xã An toàn khu tỉnh Hòa Bình,Công nhận xã An toàn khu Hòa Bình,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2022

205

Quyết định 144/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Mở rộng hệ thống thoát nước mưa, nước thải và đấu nối hộ gia đình trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk” vay vốn ODA của Chính phủ Đan Mạch do Thủ tướng Chính phủ ban hành

144/QD-TTg,Quyết định 144 2022,Thủ tướng Chính phủ,Dự án hệ thống thoát nước Buôn Ma Thuột,Điều chỉnh Dự án hệ thống thoát nước Buôn Ma Thuột,Điều chỉnh Dự án vay vốn ODA Đan Mạch,Đầu tư,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 28/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2022

206

Quyết định 149/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

149/QD-TTg,Quyết định 149 2022,Thủ tướng Chính phủ,Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học,Phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học,Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến 2030,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 28/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2022

207

Quyết định 143/QĐ-TTg xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Ngãi trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

143/QD-TTg,Quyết định 143 2022,Thủ tướng Chính phủ,Xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia,Xuất cấp gạo cho Quảng Ngãi,Xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ cho Quảng Ngãi,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2022

208

Quyết định 142/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chương trình "Nâng cao chất lượng dạy học các môn tiếng dân tộc thiểu số trong chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

142/QD-TTg,Quyết định 142 2022,Thủ tướng Chính phủ,Nâng cao chất lượng dạy học tiếng dân tộc,Chương trình dạy học tiếng dân tộc,Dạy học tiếng dân tộc trong giáo dục phổ thông,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2022

209

Quyết định 138/QĐ-TTg năm 2022 sửa đổi Quyết định 1851/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

138/QD-TTg,Quyết định 138 2022,Thủ tướng Chính phủ,Sửa đổi Quyết định 1851/QĐ-TTg,Chuyển giao công nghệ từ nước ngoài,Phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2022

210

Quyết định 130/QĐ-TTg năm 2022 về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản hướng dẫn các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất do Thủ tướng Chính phủ ban hành

130/QD-TTg,Quyết định 130 2022,Thủ tướng Chính phủ,Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản hướng dẫn các luật,Danh mục cơ quan soạn thảo văn bản hướng dẫn các luật,Phân công cơ quan soạn thảo văn bản hướng dẫn nghị quyết,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 25/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2022

211

Quyết định 131/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

131/QD-TTg,Quyết định 131 2022,Thủ tướng Chính phủ,Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục,Chuyển đổi số trong giáo dục,Đề án chuyển đổi số trong giáo dục,Công nghệ thông tin,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2022

212

Quyết định 127/QĐ-TTg năm 2022 về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành giai đoạn 2022-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

127/QD-TTg,Quyết định 127 2022,Thủ tướng Chính phủ,Nguyên tắc hỗ trợ ngân sách địa phương,Hỗ trợ ngân sách địa phương thực hiện an sinh xã hội,Hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách an sinh,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 24/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2022

213

Quyết định 128/QĐ-TTg năm 2022 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng, tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

128/QD-TTg,Quyết định 128 2022,Thủ tướng Chính phủ,Dự án khu công nghiệp tam Thăng mở rộng,Đầu tư dự án khu công nghiệp tam Thăng mở rộng,Đầu tư khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2022

214

Quyết định 124/QĐ-TTg năm 2022 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

124/QD-TTg,Quyết định 124 2022,Thủ tướng Chính phủ,Chủ trương đầu tư dự án khu công nghiệp Phúc Yên,Đầu tư dự án khu công nghiệp Phúc Yên,Đầu tư xây dựng khu công nghiệp Phúc Yên,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2022

215

Công điện 64/CĐ-TTg về đẩy nhanh hoàn thành tiêm vắc xin phòng COVID-19; bảo đảm an toàn, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nhâm Dần 2022 do Thủ tướng Chính phủ điện

64/CD-TTg,Công điện 64 2022,Thủ tướng Chính phủ,Hoàn thành tiêm vắc xin phòng COVID19,Đẩy nhanh hoàn thành tiêm vắc xin COVID19,Công tác phòng chống COVID19 dịp Tết 2022,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2022

216

Quyết định 96/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

96/QD-TTg,Quyết định 96 2022,Thủ tướng Chính phủ,Giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình,Chương trình giáo dục đạo đức gia đình,Giáo dục đạo đức lối sống gia đình,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2022

217

Quyết định 90/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

90/QD-TTg,Quyết định 90 2022,Thủ tướng Chính phủ,Chương trình giảm nghèo bền vững 2021 2025,Giảm nghèo bền vững 2021 2025,Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 2021 2025,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2022

218

Quyết định 85/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

85/QD-TTg,Quyết định 85 2022,Thủ tướng Chính phủ,Chương trình y tế trường học,Y tế trường học tại cơ sở mầm non,Triển khai y tế trường học gắn với y tế cơ sở,Giáo dục,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2022

219

Quyết định 79/QĐ-TTg năm 2022 về tham gia thực hiện Dự án khu vực "Tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của các nhóm dân cư nghèo ở các nước ASEAN, đặc biệt xem xét tác động của Covid-19 tại Campuchia và Việt Nam” sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Đức do Thủ tướng Chính phủ ban hành

79/QD-TTg,Quyết định 79 2022,Thủ tướng Chính phủ,Chống biến đổi khí hậu nhóm dân cư nghèo ASEAN,Dự án chống biến đổi khí hậu sử dụng vốn ODA Đức,Dự án chống biến đổi khí hậu các nước ASEAN,Đầu tư,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 17/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2022

220

Quyết định 78/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chương trình "Phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm giai đoạn 2022-2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

78/QD-TTg,Quyết định 78 2022,Thủ tướng Chính phủ,Bảo đảm chất lượng giáo dục đại học sư phạm,Bảo đảm chất lượng giáo dục cao đẳng sư phạm,Phát triển chất lượng giáo dục cao đẳng sư phạm,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.82.159