Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 588/Q��-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 102469 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 588/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt "Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

588/QD-TTg,Quyết định 588 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng,Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các đối tượng,Điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng đối tượng đến 2030,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 28/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2020

2

Quyết định 588/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

588/QD-TTg,Quyết định 588 2019,Thủ tướng Chính phủ,Huy động nguồn lực xã hội ,Trẻ em,Trẻ em dân tộc rất ít người ,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 588/QĐ-TTg

Ban hành: 17/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2019

3

Quyết định 588/QĐ-TTg năm 2018 về chủ trương đầu tư dự án do tổ chức lao động quốc tế tài trợ cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

588/QD-TTg,Quyết định 588 2018,Thủ tướng Chính phủ,Đầu tư Dự án,Chủ trương đầu tư Dự án ,Tổ chức Lao động Quốc tế,Đầu tư,Lao động - Tiền lương THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 22/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2018

4

Quyết định 588/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

588/QD-TTg,Quyết định 588 2017,Thủ tướng Chính phủ,Duyệt nhiệm vụ quy hoạch,Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 588/QĐ-TTg

Ban hành: 03/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2017

5

Quyết định 588/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Tin học hóa công tác quản lý điều hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và xây dựng Cổng thông tin điện tử Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam” của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

588/QD-TTg,Quyết định 588 2016,Thủ tướng Chính phủ,Đề án Tin học hóa,Hội Liên hiệp phụ nữ,Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam,Cổng thông tin điện tử,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2016

6

Quyết định 588/QĐ-TTg năm 2010 xuất thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Thái Bình phòng, chống dịch bệnh hại lúa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

588/QD-TTg,Quyết định 588 2010,Thủ tướng Chính phủ,Xuất thuốc bảo vệ thực vật,Phòng chống dịch bệnh hại lúa,Dự trữ Quốc gia,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 06/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2010

7

Quyết định 588/QĐ-TTg năm 2008 về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

588/QD-TTg,Quyết định 588 2008,Thủ tướng Chính phủ,Tặng thưởng cờ thi đua,Tặng thưởng Cờ thi đua Chính phủ,Cờ thi đua của Chính phủ,Sở Kế hoạch và Đầu tư,Khối cơ quan Dân Chính Đảng,Công ty Xuất nhập khẩu,Tỉnh Cao Bằng,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 20/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2008

8

Quyết định 588/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang

588/QD-UBND,Quyết định 588 2022,Tỉnh Tiền Giang,Công bố thủ tục hành chính lâm nghiệp,Thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Tiền Giang,Công bố thủ tục hành chính thủy lợi,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 07/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2022

9

Quyết định 588/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt điều chỉnh danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, biên chế công chức và lao động hợp đồng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2022-2025

588/QD-UBND,Quyết định 588 2022,Tỉnh Hưng Yên,Điều chỉnh vị trí việc làm của Sở Văn hóa,Cơ cấu ngạch công chức của Sở Văn hóa,Biên chế công chức và lao động Sở Văn hóa,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 28/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2022

10

Quyết định 588/QĐ-UBND năm 2022 về áp dụng mức giá cước dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành Báo Bình Định trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2023

588/QD-UBND,Quyết định 588 2022,Tỉnh Bình Định,Giá cước dịch vụ phát hành Báo Bình Định,Mức giá cước dịch vụ phát hành Báo Bình Định,Giá dịch vụ công ích phát hành Báo Bình Định,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2022

11

Quyết định 588/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025

588/QD-UBND,Quyết định 588 2022,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt,Đề án thanh toán không dùng tiền mặt,Đề án thanh toán không dùng tiền mặt Vũng Tàu,Tiền tệ - Ngân hàng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 22/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2022

12

Quyết định 588/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của bảo hiểm xã hội cấp tỉnh và bảo hiểm xã hội cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum

588/QD-UBND,Quyết định 588 2021,Tỉnh Kon Tum,Thủ tục hỗ trợ do COVID19 bảo hiểm cấp huyện Kon Tum,Công bố thủ tục hỗ trợ lao động bảo hiểm cấp tỉnh Kon Tum,Thủ tục hỗ trợ lao động bảo hiểm cấp huyện tỉnh Kon Tum,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------

Ban hành: 15/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2021

13

Quyết định 588/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

588/QD-UBND,Quyết định 588 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Đơn giá thu gom chất thải y tế có nguy cơ lây Covid 19,Vận chuyển chất thải y tế có nguy cơ lây nhiễm Covid 19,Xử lý chất thải y tế có nguy cơ lây Covid 19 tỉnh Quảng Ngãi,Tài nguyên - Môi trường,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------

Ban hành: 13/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2021

14

Quyết định 588/QĐ-BTP năm 2021 về Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2020 của Bộ Tư pháp

588/QD-BTP,Quyết định 588 2021,Bộ Tư pháp,Lịch phổ biến thông tin thống kê,Thời gian công bố Lịch phổ biến thông tin thống kê,Lịch phổ biến thông tin thống kê Bộ Tư pháp 2020,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2021

15

Quyết định 588/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển công tác xã hội tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG TÁC XÃ HỘI TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 (ban hành kèm theo Quyết định số 588 /QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2021của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) Căn cứ Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình công tác xã hội giai đoạn 2021 - 2030.

Ban hành: 24/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2021

16

Kế hoạch 588/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

- Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 588/KH-UBND Cao Bằng, ngày 17 tháng 03 năm 2021 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ GIAI ĐOẠN 2021-2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG Thực hiện Quyết định số 2060/QĐ-TTg ngày

Ban hành: 17/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2021

17

Quyết định 588/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Văn bằng, chứng chỉ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định

588/QD-UBND,Quyết định 588 2021,Tỉnh Bình Định,Thủ tục hành chính lĩnh vực Văn bằng,Giải quyết thủ tục hành chính Sở Giáo dục,Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Định,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 19/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2021

18

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HDND,Nghị quyết 15q 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình xây dựng nghị quyết,Nghị quyết tỉnh Thừa Thiên Huế ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

19

Quyết định 588/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu

588/QD-UBND,Quyết định 588 2020,Tỉnh Lai Châu,Công bố thủ tục của Sở Giáo dục tỉnh Lai Châu,Thủ tục về văn bằng của Sở Giáo dục tỉnh Lai Châu,Thủ tục về chứng chỉ của Sở Giáo dục tỉnh Lai Châu,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 21/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2021

20

Quyết định 588/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020

588/QD-UBND,Quyết định 588 2020,Tỉnh Lạng Sơn,Giá dịch vụ thoát nước đô thị tỉnh Lạng Sơn,Quy định giá dịch vụ thoát nước đô thị Lạng Sơn,Lạng Sơn ban hành giá dịch vụ thoát nước 2020,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 07/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.82.159