Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 588/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 155129 văn bản

141

Quyết định 277/QĐ-TTg năm 2021 về danh mục bí mật nhà nước của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

277/QD-TTg,Quyết định 277 2021,Thủ tướng Chính phủ,Danh mục bí mật nhà nước Mặt trận Tổ quốc,Bí mật nhà nước Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,Bí mật nhà nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 26/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2021

142

Quyết định 279/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

279/QD-TTg,Quyết định 279 2021,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học công lập,Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học 2021 2030,Quy hoạch mạng lưới khoa học công lập 2021 2030,Công nghệ thông tin THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 26/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2021

143

Quyết định 275/QĐ-TTg năm 2021 quy định cơ chế tài chính đặc thù của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

275/QD-TTg,Quyết định 275 2021,Thủ tướng Chính phủ,Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội,Cơ chế tài chính Trường Đại học Khoa học Hà Nội,Cơ chế tài chính Trường Đại học Công nghệ Hà Nội,Tài chính nhà nước,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 26/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

144

Quyết định 259/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

259/QD-TTg,Quyết định 259 2021,Thủ tướng Chính phủ,Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới,Phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam,Phát triển hạ tầng thương mại biên giới đến 2025,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 25/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2021

145

Quyết định 255/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

255/QD-TTg,Quyết định 255 2021,Thủ tướng Chính phủ,Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp,Cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 2025,Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp 2021 2025 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2021

146

Quyết định 241/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

241/QD-TTg,Quyết định 241 2021,Thủ tướng Chính phủ,Phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 2030,Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc 2021 2030,Kế hoạch phân loại đô thị giai đoạn 2021 2030,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 24/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2021

147

Quyết định 240/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

240/QD-TTg,Quyết định 240 2021,Thủ tướng Chính phủ,Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển điện lực,Thành lập Hội đồng Quy hoạch điện lực quốc gia 2021 2030,Thành lập Hội đồng Quy hoạch phát triển diện lực quốc gia,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 24/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2021

148

Quyết định 235/QĐ-TTg năm 2021 về bổ sung kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (đợt 1) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

235/QD-TTg,Quyết định 235 2021,Thủ tướng Chính phủ,Bổ sung kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV,Bổ sung kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội đợt 1,Bổ sung kinh phí bầu cử đại biểu Hội đồng các cấp,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 24/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2021

149

Quyết định 230/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành

230/QD-TTg,Quyết định 230 2021,Thủ tướng Chính phủ,Kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Tân Đức Bình Thuận,Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Tân Đức Bình Thuận,Đầu tư dự án kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Tân Đức,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 23/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2021

150

Quyết định 229/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Sông Lô II, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

229/QD-TTg,Quyết định 229 2021,Thủ tướng Chính phủ,Kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Sông Lô II,Đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Sông Lô II,Dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Sông Lô II,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2021

151

Quyết định 226/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Cổ Chiên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

226/QD-TTg,Quyết định 226 2021,Thủ tướng Chính phủ,Kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Cổ Chiên,Xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Cổ Chiên,Dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Cổ Chiên,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2021

152

Quyết định 228/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt điều chỉnh cục bộ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

228/QD-TTg,Quyết định 228 2021,Thủ tướng Chính phủ,Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thái Nguyên,Quy hoạch chung xây dựng thành phố Thái Nguyên,Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 23/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2021

153

Quyết định 221/QĐ-TTg năm 2021 sửa đổi Quyết định 200/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

221/QD-TTg,Quyết định 221 2021,Thủ tướng Chính phủ,Sửa đổi Quyết định 200/QĐ-TTg logistics,Sửa đổi Quyết định phát triển dịch vụ logistics,Phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025,Thương mại,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 22/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2021

154

Quyết định 224/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

224/QD-TTg,Quyết định 224 2021,Thủ tướng Chính phủ,Xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Gia Bình Bắc Ninh,Kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Gia Bình Bắc Ninh,Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Gia Bình,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 22/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2021

155

Quyết định 225/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Việt Hàn, tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

225/QD-TTg,Quyết định 225 2021,Thủ tướng Chính phủ,Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Việt Hàn,Xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Việt Hàn Bắc Giang,Kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Việt Hàn Bắc Giang,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 22/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2021

156

Quyết định 216/QĐ-TTg năm 2021 về Quy chế phối hợp quản lý thực hiện Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

216/QD-TTg,Quyết định 216 2021,Thủ tướng Chính phủ,Chương trình điều tra tài nguyên môi trường biển hải đảo,Chương trình trọng điểm điều tra tài nguyên môi trường biển,Chương trình điều tra cơ bản tài nguyên môi trường biển,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 19/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2021

157

Quyết định 220/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Yên Phong II-A, huyện Yên Phong do Thủ tướng Chính phủ ban hành

220/QD-TTg,Quyết định 220 2021,Thủ tướng Chính phủ,Kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Yên Phong II-A,Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Yên Phong II-A,Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Yên Phong II-A,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2021

158

Quyết định 210/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thuận Thành I do Thủ tướng Chính phủ ban hành

210/QD-TTg,Quyết định 210 2021,Thủ tướng Chính phủ,Phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thuận Thành I,Đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp Thuận Thành I,Đầu tư phát triển kết cấu khu công nghiệp Thuận Thành I,Đầu tư,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 17/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

159

Quyết định 212/QĐ-TTg năm 2021 về Chủ trương đầu tư dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Quốc Tuấn - An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

212/QD-TTg,Quyết định 212 2021,Thủ tướng Chính phủ,Phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Quốc Tuấn,Khu công nghiệp Quốc Tuấn An Bình tỉnh Hải Dương,Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Quốc Tuấn An Bình,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 17/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

160

Quyết định 209/QĐ-TTg năm 2021 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Chính phủ ban hành

209/QD-TTg,Quyết định 209 2021,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học,Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục sư phạm,Mạng lưới cơ sở giáo dục đại học 2021 2030,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.228.250