Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 588/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 155172 văn bản

41

Kế hoạch 588/KH-UBND năm 2016 thực hiện “Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Nghệ An

HOẠCH THỰC HIỆN “CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH ĐẾN NĂM 2020” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN Thực hiện Quyết định số 1028/QĐ-TTg ngày 08 tháng 06 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020”; Công văn số 3192/BVHTTDL-GĐ ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và

Ban hành: 03/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2016

42

Quyết định 588/2000/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu tiêu thụ gỗ tự nhiên và gỗ vườn rừng năm 2000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn ban hành

588/2000/QD-UB,Quyết định 588 2000,Tỉnh Bắc Kạn,Tiêu thụ gỗ vườn rừng,Tiêu thụ gỗ tự nhiên,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 588/2000/QĐ-UB Bắc Kạn, ngày 02 tháng 06 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 02/06/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

43

Quyết định 588/1999/QĐ-LĐTBXH quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Thanh tra dạy nghề do Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

588/1999/QD-LDTBXH,Quyết định 588 1999,Bộ Lao động – Thương binh và X,Thanh tra dạy nghề,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 588/1999/QĐ-LĐTBXH Hà

Ban hành: 12/05/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2010

44

Thông báo 588/TB-TCHQ năm 2014 kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

588/TB-TCHQ,Thông báo 588 2014,Tổng cục Hải quan,Kết quả phân loại ,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 588/TB-TCHQ Hà Nội, ngày 16

Ban hành: 16/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2014

45

Quyết định 588/2004/QĐ-BCA(A11) về danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành Thanh tra do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

588/2004/QD-BCA(A11),Quyết định 588 2004,Bộ Công An,Ngành thanh tra,Danh mục bí mật,Danh mục bí mật Nhà nước,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 588/2004/QĐ-BCA(A11) Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 25/06/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

46

Kế hoạch 588/KH-UBND về thực hiện Nghị Quyết 04-NQ/TU về phát triển công nghiệp đến năm 2015 do tỉnh Hà Nam ban hành

588/KH-UBND,Tỉnh Hà Nam,Chiến lược phát triển công nghiệp,Phát triển công nghiệp,Đề án phát triển công nghiệp,Doanh nghiệp,Thương mại UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 588

Ban hành: 20/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

47

Kế hoạch 588/KH-BGDĐT triển khai Đề án đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số: 588/KH-BGDĐT Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2010 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH CHO CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP VÀ TRUNG CẤP NGHỀ Căn cứ Quyết định số 472/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 28/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2010

48

Thông báo số 588/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp giải quyết thủ tục mua sắm ô tô thuộc dự án hỗ trợ kỹ thuật cho dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (ADB) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

588/TB-BGTVT,Thông báo 588 2007,Bộ Giao thông vận tải,Đầu tư,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 588/TB-BGTVT Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm

Ban hành: 25/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2008

49

Quyết định 558/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn hóa nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

558/QD-TTg,Quyết định 558 2021,Thủ tướng Chính phủ,Hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao,Hỗ trợ công trình văn hóa nghệ thuật báo chí,Hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

50

Quyết định 553/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

553/QD-TTg,Quyết định 553 2021,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng,Đề án Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng,Nâng cao nhận thức và Quản lý rủi ro thiên tai,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

51

Quyết định 549/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Sông Đốc phía Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

549/QD-TTg,Quyết định 549 2021,Thủ tướng Chính phủ,Dự án khu công nghiệp Sông Đốc phía Nam,Chủ trương đầu tư khu công nghiệp Sông Đốc phía Nam,Khu công nghiệp Sông Đốc phía Nam,Đầu tư,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

52

Quyết định 547/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Bá Thiện - phân khu I, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

547/QD-TTg,Quyết định 547 2021,Thủ tướng Chính phủ,Đầu tư khu công nghiệp Bá Thiện phân khu I,Khu công nghiệp Bá Thiện phân khu I Vĩnh Phúc,Kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Bá Thiện phân khu I,Đầu tư,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2021

53

Quyết định 548/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thế Kỷ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

548/QD-TTg,Quyết định 548 2021,Thủ tướng Chính phủ,Chủ trương Đầu tư khu công nghiệp Thế Kỷ,Kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thế Kỷ,Khu công nghiệp Thế Kỷ,Đầu tư,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2021

54

Quyết định 550/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Hoa Lư, tỉnh Bình Phước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

550/QD-TTg,Quyết định 550 2021,Thủ tướng Chính phủ,Chủ trương Đầu tư khu công nghiệp Hoa Lư,Kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Hoa Lư,Khu công nghiệp Hoa Lư tỉnh Bình Phước,Đầu tư,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2021

55

Quyết định 539/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp sạch Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

539/QD-TTg,Quyết định 539 2021,Thủ tướng Chính phủ,Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp sạch Sóc Sơn,Dự án Khu công nghiệp sạch Sóc Sơn Hà Nội,Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp sạch Sóc Sơn,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 03/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

56

Quyết định 524/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án "Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

524/QD-TTg,Quyết định 524 2021,Thủ tướng Chính phủ,Đề án Trồng một tỷ cây xanh,Đề án Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 2025,Phê duyệt Đề án Trồng một tỷ cây xanh,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2021

57

Quyết định 523/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

523/QD-TTg,Quyết định 523 2021,Thủ tướng Chính phủ,Chiến lược phát triển lâm nghiệp,Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam,Phát triển lâm nghiệp Việt Nam 2021 2030,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2021

58

Quyết định 532/QĐ-TTg năm 2021 về mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Điều 16 của Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

532/QD-TTg,Quyết định 532 2021,Thủ tướng Chính phủ,Mức lãi suất cho vay ưu đãi để mua nhà ở xã hội,Mức lãi suất cho vay để thuê mua nhà ở xã hội,Lãi suất ưu đãi để thuê mua nhà ở xã hội,Tiền tệ - Ngân hàng,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 01/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2021

59

Quyết định 538/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

538/QD-TTg,Quyết định 538 2021,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt Chiến lược phát triển Tập đoàn Điện lực,Chiến lược phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam,Phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam đến 2030,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

60

Quyết định 535/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và khu phi thuế quan Xuân Cầu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

535/QD-TTg,Quyết định 535 2021,Thủ tướng Chính phủ,Kinh doanh hạ tầng khu phi thuế quan Xuân Cầu,Chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Xuân Cầu,Kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Xuân Cầu,Đầu tư,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 01/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.235.183