Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 5814/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 32403 công văn

1

Công văn 5814/TCT-KK năm 2016 về quản lý thuế đối với Văn phòng bán vé của Emirates tại Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

5814/TCT-KK,Công văn 5814 2016,Tổng cục Thuế, Luật quản lý thuế ,Quản lý thuế,Quản lý thuế đối với doanh nghiệp tư nhân ,Tăng cường quản lý thuế ,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2016

2

Công văn 5814/BGDĐT-GDTrH năm 2017 về tổ chức cuộc thi dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2017-2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

5814/BGDDT-GDTrH,Công văn 5814 2017,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Tổ chức cuộc thi ,Học sinh phổ thông toàn quốc,Học sinh phổ thông ,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5814/BGDĐT-GDTrH V/v tổ

Ban hành: 07/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2017

3

Công văn 5814/TCT-CS năm 2014 về chính sách thuế đối với việc sử dụng hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

5814/TCT-CS,Công văn 5814 2014,Tổng cục Thuế,Kê khai khấu trừ thuế ,Vướng mắc sử dụng hóa đơn ,Sử dụng hóa đơn ,Hóa đơn đầu vào ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2016

4

Công văn 5814/TCHQ-TXNK năm 2013 miễn thuế hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

5814/TCHQ-TXNK,Công văn 5814 2013,Tổng cục Hải quan,Miễn thuế hàng nhập khẩu ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5814/TCHQ-TXNK V/v miễn

Ban hành: 03/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2013

5

Công văn 5814/CT-TTHT năm 2013 về đồng tiền ghi trên hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

5814/CT-TTHT,Công văn 5814,Cục thuế TP Hồ Chí Minh,Thương mại,Tiền tệ - Ngân hàng TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5814/CT-TTHT V/v : Đồng tiền ghi trên hóa đơn.

Ban hành: 22/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2013

6

Công văn 5814/VPCP-KGVX năm 2013 quy định tạm thời giá dịch vụ điều trị Methadone tại thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành

5814/VPCP-KGVX,Công văn 5814,Văn phòng Chính phủ,Thương mại,Thể thao - Y tế VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5814/VPCP-KGVX V/v quy định tạm thời giá dịch vụ điều trị Methadone tại thành

Ban hành: 17/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2013

7

Công văn số 5814/TCHQ-KTTT về việc giá tính thuế hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

5814/TCHQ-KTTT,Công văn 5814 2008,Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 5814/TCHQ-KTTT V/v Giá tính thuế hàng nhập khẩu

Ban hành: 13/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2008

8

Công văn số 5814/VPCP-NN về việc xử lý vụ việc báo nêu do Văn phòng Chính phủ ban hành

5814/VPCP-NN, Công văn 5814, Văn phòng Chính phủ, Dịch vụ pháp lý, Vi phạm hành chính, Trách nhiệm hình sự VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** Số: 5814/VPCP-NN V/v xử lý vụ việc báo nêu Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2007

Ban hành: 11/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2007

9

Công văn 539/QĐ-UBND về Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

539/QD-UBND,Công văn 539 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2020,Bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp,An toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp Quảng Ngãi,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 17/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2020

10

Công văn 3999/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động, lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Long An

3999/QD-UBND,Công văn 3999 2019,Tỉnh Long An,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3999/QĐ-UBND Long An, ngày 31 tháng 10 năm 2019

Ban hành: 31/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2020

11

Công văn 497/UBND-NĐ năm 2020 về đính chính Quyết định 80/2019/QĐ-UBND do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

497/UBND-ND,Công văn 497 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Đính chính Quyết định 80/2019/QĐ-UBND Huế,Đính chính Quyết định Bảng giá đất Huế,Đính chính bảng giá đất Huế 2020 2024,Bất động sản,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 20/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2020

12

Công văn 3916/UBND-KT năm 2019 về đính chính Quyết định 37/2019/QĐ-UBND do tỉnh Điện Biên ban hành

3916/UBND-KT,Công văn 3916 2019,Tỉnh Điện Biên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3916/UBND-KT V/v đính chính Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2020

13

Công văn 8059/UBND-TH2 năm 2019 về đính chính Quyết định 48/2019/QĐ-UBND do tỉnh Lâm Đồng ban hành

8059/UBND-TH2,Công văn 8059 2019,Tỉnh Lâm Đồng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8059/UBND-TH2 V/v đính chính Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày

Ban hành: 11/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2019

14

Công văn 3480/UBND-TH năm 2019 về đính chính Quyết định 34/2019/QĐ-UBND do tỉnh Điện Biên ban hành

3480/UBND-TH,Công văn 3480 2019,Tỉnh Điện Biên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3480/UBND-TH V/v đính chính Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 27/9/2019

Ban hành: 28/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2020

15

Công văn 5223/UBND-NC năm 2019 về đính chính Quyết định 40/2019/QĐ-UBND do tỉnh Bến Tre ban hành

5223/UBND-NC,Công văn 5223,Tỉnh Bến Tre,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5223/UBND-NC V/v đính chính Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2019

Ban hành: 18/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2019

16

Công văn 2296/UBND-NN năm 2019 về đính chính Quyết định 2103/QĐ-UBND do tỉnh Lâm Đồng ban hành

2296/UBND-NN,Công văn 2296 2019,Tỉnh Lâm Đồng,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2296/UBND-NN V/v đính chính Quyết định số 2103/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của UBND

Ban hành: 19/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2019

17

Công văn 1625/UBND-NC năm 2019 đính chính phụ lục kèm theo Quyết định 348/QĐ-UBND do tỉnh Bạc Liêu ban hành

1625/UBND-NC,Công văn 1625 2019,Tỉnh Bạc Liêu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1625/UBND-NC V/v đính chính phụ lục kèm theo Quyết định số 348/QĐ-UBND

Ban hành: 19/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2019

18

Công văn 496/UBND-NCPC năm 2019 về đính chính Quyết định 08/2019/QĐ-UBND do tỉnh Tây Ninh ban hành

496/UBND-NCPC,Công văn 496 2019,Tỉnh Tây Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 496/UBND-NCPC V/v đính chính Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 14

Ban hành: 20/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2019

19

Công văn 7772/UBND-TH năm 2018 về đính chính Quyết định 26/2018/QĐ-UBND do tỉnh Khánh Hòa ban hành

7772/UBND-TH,Công văn 7772 2018,Tỉnh Khánh Hòa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7772/UBND-TH V/v đính chính Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày

Ban hành: 01/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2018

20

Công văn 1920/UBND-NC năm 2012 đính chính Quyết định 127/2011/QĐ-UBND, 128/2011/QĐ-UBND, 1555/QĐ-UBND, 145/2011/QĐ-UBND, 157/2011/QĐ-UBND, 05/2012/QĐ-UBND, 161/2011/QĐ-UBND và 162/2011/QĐ-UBND do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bắc Ninh ngày 18 tháng 09 năm 2012 Kính gửi: - Các Sở, ban ngành tỉnh; - UBND các huyện, thị xã, thành phố. Do sơ xuất trong khâu rà soát văn bản trước khi ký ban hành, Uỷ ban nhân dân tỉnh xin đính chính một số văn bản như sau: 1. Quyết định số 127/2011/QĐ-UBND

Ban hành: 18/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.134