Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 58/2011/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 151209 văn bản

1

Quyết định 58/2011/QĐ-UBND về Quy định mức hỗ trợ tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 58/2011/QĐ-UBND Tây Ninh, ngày 31 tháng 12 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ THAM GIA

Ban hành: 31/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2012

2

Quyết định 58/2011/QĐ-UBND về giá xây dựng đối với nhà ở; công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 58/2011/QĐ-UBND An Giang, ngày 30 tháng 12 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ XÂY DỰNG

Ban hành: 30/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2012

3

Quyết định 58/2011/QĐ-UBND về Quy định quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách miễn thu thủy lợi phí theo Nghị định 115/2008/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 58/2011/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 30 tháng 12 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH “QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, SỬ

Ban hành: 30/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2012

4

Quyết định 58/2011/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 32/NQ-HĐND về việc sử dụng nguồn thực hiện Cải cách tiền lương còn dư năm 2010 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 58/2011/QĐ-UBND Vĩnh Phúc, ngày 30 tháng 12 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ

Ban hành: 30/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2013

5

Quyết định 58/2011/QĐ-UBND quy định tỷ lệ phần trăm thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 58/2011/QĐ-UBND Thái Nguyên, ngày 20 tháng 12 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TỶ LỆ

Ban hành: 20/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2012

6

Quyết định 58/2011/QĐ-UBND về Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình kiến trúc, cây trái và hoa màu trên đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 58/2011/QĐ-UBND Thủ Dầu Một, ngày 19 tháng 12 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ

Ban hành: 19/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2012

7

Quyết định 58/2011/QĐ-UBND về Quy định việc phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 58/2011/QĐ-UBND Nghệ An, ngày 04 tháng 11 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN

Ban hành: 04/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2011

8

Quyết định 58/2011/QĐ-UBND về Quy chế đấu thầu, đấu giá trong khai thác gỗ cây đứng tại Lâm Đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 58/2011/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 02 tháng 11 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐẤU

Ban hành: 02/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2011

9

Quyết định 58/2011/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 58/2011/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 26 tháng 10 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU

Ban hành: 26/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2011

10

Quyết định 58/2011/QĐ-UBND về giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Chi cục Thuế các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 58/2011/QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày 25 tháng 10 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIẢI QUYẾT

Ban hành: 25/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2013

11

Quyết định 58/2011/QĐ-UBND về Quy chế quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 58/2011/QĐ-UBND Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 21 tháng 9 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN

Ban hành: 21/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2012

12

Quyết định 58/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 08/2009/QĐ-UBND về sửa đổi Quyết định 4798/2003/.UBT về phương án thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 58/2011/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 16 tháng 9 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 16/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2011

13

Quyết định 58/2011/QĐ-UBND về Quy định công tác thi đua, khen thưởng tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 58/2011/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 9 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH

Ban hành: 07/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2011

14

Quyết định 58/2011/QĐ-UBND về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 58/2011/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 27 tháng 4 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY

Ban hành: 27/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2014

15

Quyết định 58/2011/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đài phát thanh và truyền hình do tỉnh Bắc Giang ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 58/2011/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 23 tháng 02 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ

Ban hành: 23/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2013

16

Quyết định 58/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt danh mục dự án, công trình xây dựng cơ bản thuộc diện nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Sơn La đến năm 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 58/QĐ-UBND Sơn La, ngày 12 tháng 01 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Ban hành: 12/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2018

17

Quyết định 58/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế hoạt động của Đoàn kiểm tra liên ngành về hoạt động vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 58/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 12 tháng 01 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA

Ban hành: 12/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2018

18

Quyết định 58/QĐ-UBND năm 2017 Quy chế phối hợp tiếp công dân giữa cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bắc Ninh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 58/QÐ-UBND Bắc Ninh, ngày 15 tháng 02 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI

Ban hành: 15/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2017

19

Quyết định 58/QĐ-UBND.NĐ về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 58/QĐ-UBND.NĐ Đồng Tháp, ngày 27 tháng 02 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ

Ban hành: 27/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2019

20

Quyết định 58/2018/QĐ-UBND quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 58/2018/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 28 tháng 12 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐẤU GIÁ

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.190.216